Wij zijn de Amsterdam Amigos


Wij zijn de Amsterdam Amigos - dat is het Spaanse woord voor vrienden. We zijn geen formele vereniging met statuten en huishoudelijke reglementen, maar een groep vrienden en vriendinnen die het plezier in het dansen en samenzijn belangrijker vinden dan het perfect onder de knie krijgen van de juiste manier om je been te buigen, of om een driekwart slag te draaien binnen precies één tel. We vinden het leuk om te dansen!
Wij zijn een gay linedance-groep, en we zouden misschien gay/­lesbian linedance-groep moeten heten, of misschien wel lesbian, gay, bisexual, transgender (& straight) linedance-groep. In ieder geval gaan we nooit iemand die met ons mee wil dansen uittesten of zij of hij wel de juiste seksuele smaak of identiteit heeft. Als je bij ons danst moet je het goed vinden om onder de noemer “gay” te dansen.
We vinden het ook leuk dat er mensen van heel verschillende achtergronden in onze groep dansen.
En we heten alleen Amsterdams omdat de meerderheid uit Amsterdam komt en we elke week in Amsterdam dansen. Wie van elders komt is even welkom!

Hier vind je de dansen die we in de loop der jaren hebben geleerd en gedanst. Sommige dansen doen we nog regelmatig, andere zijn vrijwel vergeten. In de eerste regels kun je vaak op "choreografie" klikken om de dans uitgevoerd te zien en op "muziek" om de muziek te horen waarop we de dans uitvoer(d)en. Soms staat onderaan meer informatie over het lied of de muziek, klik dan onder de dansbeschrijving op "meer".

vrijdag 10 september 2021

# 305 SMOKEY PLACES

Choreografie: Michelle Perron
Muziek: Smokey Places – Ronnie McDowell
Vertaling hieronder
32 tellen, 4-muurs lijndans

L SIDE, TOGETHER, FWD, HOLD,
R SIDE, TOGETHER, BWD, HOLD
1 – 2 LV stap links opzij, RV sluit aan
3 – 4 LV stap vooruit, rust (gewicht op LV)
5 – 6 RV stap rechts opzij, LV sluit aan
7 – 8 RV stap achteruit, rust (gewicht op RV)

L SIDE, TOGETHER, L SIDE, HOLD,
R BEHIND CROSS, L SIDE, R FRONT CROSS,
L SIDE TOUCH
  9 – 10 LV stap links opzij, RV sluit aan
11 – 12 LV stap links opzij, rust
13 – 14 RV kruis achter LV, LV stap links opzij
15 – 16 RV kruis vóór LV, LV tik links opzij

L CROSS BEHIND, R SIDE TOUCH,
R STEP FWD, L TOUCH BEHIND
17 – 18 LV kruis achter RV, R teen tik rechts opzij
19 – 20 RV stap vooruit, L teen tik achter RV

L STEP, ½ TURN R WITH R STEP FWD,
L STEP FWD, R TOUCH BEHIND
21 – 22 LV met gewicht achter RV,
               LV draai ½ slag rechtsom met RV
               vooruit stappend
23 – 24 LV stap vooruit, R teen tik achter LV

R STEP, ½ TURN L WITH L STEP FWD,
R STEP FWD, L TOUCH BEHIND
25 – 26 RV met gewicht achter LV,
              LV draai ½ slag linksom met LV
              vooruit stappend
27 – 28 RV stap vooruit, L teen tik achter RV

L STEP, ¼ TURN R WITH R STEP FWD,
TOGETHER, R STEP R
29 – 30 LV met gewicht achter RV,
               LV draai ¼ slag rechtsom met RV
               vooruit stappend
31 – 32 LV stap naast RV, RV stap rechts opzij

… en herhaal!dinsdag 17 augustus 2021

# 333 ONE KISS

Choreografie: Javier Rodriguez Gallego
Muziek: One Kiss – Savannah
32 tellen, 2-muurs lijndans

SIDE, ¼ TURN, TOUCH, SIDE, ¼ TURN, TOUCH,
SIDE, ¼4 TURN, TOUCH.SIDE, ¼ TURN, HOOK
1 – 2 LV stap links opzij, draai ¼ slag rechtsom 
         met R tenen tik naast LV (3:00)
3 – 4 RV stap rechts opzij, draai ¼ slag rechtsom 
         met L tenen tik naast RV (6:00)
5 – 6 LV stap links opzij, draai ¼ slag rechtsom 
         met R tenen tik naast LV (9:00)
7 – 8 RV stap rechts opzij, draai ¼ slag linksom 
         met LV kruis voor R been (6:00)

LOCK STEP FWD, BRUSH, CROSS, 
SIDE, BEHIND, SWEEP
 9 – 10 LV stap vooruit, RV kruis achter LV en zet neer
11 – 12 LV stap vooruit, RV schop vooruit over de vloer
13 – 14 RV kruis voor LV en zet neer, LV stap links opzij
15 – 16 RV kruis achter LV en zet neer, 
             LV maak een ronde beweging tot achter RV

BEHIND, SIDE, CROSS, BRUSH, 
SIDE TOE STRUTS TWICE
17 – 18 LV kruis achter RV en zet neer, 
             RV stap rechts opzij
19 – 20 LV kruis voor RV en zet neer, 
             RV schop schuin rechts vooruit over de vloer
21 – 22 R tenen tikken rechts opzij, R hiel zet neer
23 – 24 LV kruis voor RV L tenen tikken de vloer, 
             L hiel zet neer

ROCKING CHAIR, ROCK SIDE, CROSS, HOLD
25 – 26 RV stap schuin rechts vooruit met gewicht, 
             gewicht terug op LV
27 – 28 RV stap schuin links achteruit met gewicht, 
             gewicht terug op LV
29 – 30 RV stap rechts opzij met gewicht, 
             gewicht terug op LV
31 – 32 RV kruis voor LV en zet neer, rust


... en begin opnieuw!

maandag 19 juli 2021

# 327 JERSEY BOYS

Choreografie: Gary Lafferty
Muziek: The Jersey Boys – Big Girls Don't Cry
32 tellen, 4-muurs lijndans

TOE-STRUTS FWD, R ROCKING CHAIR
1 – 2 R teen tik vooruit, R hiel klap neer
3 – 4 L teen tik vooruit, L hiel klap neer
5 – 6 RV stap vooruit met gewicht, 
         gewicht terug op LV
7 – 8 RV stap achteruit met gewicht, 
         gewicht terug op LV

“SHADOWS” JAZZ-BOX
 9 – 10 RV stap vooruit, rust
11 – 12 LV kruis voor RV en zet neer, rust
13 – 14 RV stap achteruit, rust
15 – 16 LV stap links opzij, rust

RESTART hier in de 5e muur

WEAVE TO L; 
CROSS, POINT, BACK, POINT
17 – 18 RV kruis voor LV en zet neer, 
             LV stap links opzij
19 – 20 RV kruis achter LV en zet neer, 
             LV stap links opzij
21 – 22 RV kruis voor LV en zet neer, 
             L teen tik links opzij
23 – 24 LV kruis achter RV en zet neer, 
             R teen tik rechts opzij

JAZZBOX WITH ¼ TURN TO RIGHT; 
2 × HEEL TOUCHES
25 – 26 RV kruis voor LV en zet neer, 
             LV stap achteruit
27 – 28 Draai ¼ slag rechtsom met RV stap vooruit, 
             LV stap naast RV (3:00)
29 – 30 R hiel tik vooruit, 
             RV stap naast LV
31 – 32 L hiel tik vooruit, 
             LV stap naast RV (gewicht op LV)


... en begin opnieuw!

zondag 11 juli 2021

# 331 BYE BYE PARIS

Choreografie: Indahwati Rahardja & Javier Rodriguez Gallego
Muziek: Bye Bye Paris – Ray Collins' Hot Club
64 tellen, 4-muurs lijndans

TOE STRUTTING JAZZ BOX TURNING ¼ RIGHT
1 – 2 RV kruis voor LV met R tenen tik op de grond, 
         R hiel zet neer
3 – 4 L tenen tik naar achter, L hiel zet neer
5 – 6 Draai ¼ slag rechtsom met R tenen tik rechts 
         opzij, R hiel zet neer (3:00)
7 – 8 L tenen tik vooruit, L hiel zet neer

HEEL GRIND TWICE, ROCK STEP. 
SHUFFLE WITH ¼ TURN RIGHT
 9 – 10   RV kruis voor LV R hiel zet neer, 
              LV stap links opzij
11 – 12  RV kruis voor LV R hiel zet neer, 
              LV stap links opzij
13 – 14  RV stap vooruit met gewicht, 
              gewicht terug op LV
15 & 16 RV stap rechts opzij “en” 
              LV sluit aan, draai ¼ slag 
              rechtsom RV stap vooruit (6:00)

STEP FWD, HOLD, ½ TURN, HOLD, 
STEP FWD, HOLD, ¼ TURN RIGHT, 
HOLD
17 – 18 LV stap vooruit, rust
19 – 20 LV + RV draai ½ slag rechtsom, 
             rust (gewicht op RV) (12:00)
21 – 22 LV stap vooruit, rust
23 – 24 LV + RV draai ¼ slag rechtsom, 
             rust (gewicht op RV) (3:00)

OUT-OUT, HOLD, KNEE POP TWICE, 
HIP ROLL, TOUCH AND CLAP
& 25 – 26     “en” LV stap iets links opzij, 
                     RV stap iets rechts opzij, rust
27 – 28         knieën vooruit (hielen optillen) 
                     en terug, knieën vooruit (hielen
                     optillen) en terug
29 – 30 – 31 draai de heupen tegen de richting 
                     van de klok in
32                 R tenen tik naast LV en klap in de handen

ROCK BACK, SHUFFLE WITH ½ 
TURN TWICE
33 – 34  RV stap achteruit met gewicht, 
              gewicht terug op LV
35 & 36 Draai ¼ slag linksom RV stap 
              rechts opzij (12:00) “en” draai ¼ slag 
              linksom met LV stap naast RV (9:00), 
              RV stap achteruit
37 – 38   LV stap achteruit met gewicht, 
               gewicht terug op RV
39 & 40 Draai ¼ slag rechtsom LV stap 
              links opzij (12:00) “en” draai ¼ slag
              rechtsom RV stap naast LV (3:00), 
              LV stap achteruit

BWD TOE STRUT TWICE, ¼ TURN R, 
STOMP, KICK, COASTER STEP
41 – 42   R tenen tik achteruit, 
               R hiel zet neer
43 – 44   L tenen tik achteruit, 
               L hiel zet neer
45 – 46   Draai ¼ slag rechtsom met RV 
               stamp naast LV (6:00), RV schop 
               vooruit
47 & 48 RV stap achteruit “en” LV sluit aan, 
               RV stap vooruit

TOUCH TWICE, SWIVEL
49                   L tenen tik vooruit
50 & 51          Rust “en” LV stap naast RV, 
                       R tenen tik vooruit
52 & 53          Rust “en” RV stap naast LV, 
                       LV maak schaatsbeweging 
                       schuin links vooruit
54 – 55 – 56   RV maak schaatsbeweging 
                       schuin rechts vooruit, 
                       LV maak schaatsbeweging 
                       schuin links vooruit, 
                       RV maak schaatsbeweging 
                       schuin rechts vooruit

CROSS, SIDE ROCK, BEHIND, SIDE ROCK, 
SAILOR WITH ¼ TURN L
57 – 58  LV kruis voor RV en zet neer, 
              RV stap rechts opzij met gewicht
59 – 60  Gewicht terug op LV, 
              RV kruis achter LV en zet neer
61 – 62  LV stap links opzij met gewicht, 
              gewicht terug op RV
63 & 64 LV kruis achter RV en zet neer “en” 
              draai ¼ slag linksom met RV 
              stap rechts opzij (3:00),
              LV stap iets vooruit

... en begin opnieuw!

dinsdag 6 juli 2021

# 313 LOVE YOU CHA

Choreografie: Grace David
Muziek: I Will Always Love You Disco Dance Remix
32 tellen, 2-muurs lijndans

FWD STEPS R-L, FWD SHUFFLE, 
FWD ROCK-RECOVER, BWD SHUFFLE
1 – 2  RV stap vooruit, LV stap vooruit
3 & 4 RV stap vooruit “en” LV sluit aan, RV stap vooruit
5 – 6  LV stap vooruit met gewicht, gewicht terug op RV
7 & 8 LV stap achteruit “en” RV sluit aan, LV stap achteruit

R SIDE ROCK-RECOVER, CROSS SHUFFLE, 
L SIDE ROCK-RECOVER, CROSS SHUFFLE
9 – 10    RV stap rechts opzij met gewicht, gewicht terug op LV
11 & 12 RV kruis voor LV en zet neer “en” LV stap links opzij, 
              RV kruis voor LV en zet neer
13 – 14  LV stap links opzij met gewicht, gewicht terug op RV
15 & 16 LV kruis voor RV en zet neer “en” RV stap rechts opzij, 
              LV kruis voor RV en zet neer

R VINE STEP W/ A TOUCH, 
L ROLLING VINE W/ A TOUCH
17 – 18 RV stap rechts opzij, LV kruis achter RV en zet neer
19 – 20 RV stap rechts opzij, LV tik naast RV
21 – 22 Draai ¼ slag linksom LV stap vooruit, 
             draai ½ slag linksom RV stap achteruit
23 – 24 Draai ¼ slag linksom LV stap links opzij, RV tik naast LV

R HIP BUMP, L HIP BUMP, PIVOT ¼ TO L 2 ×
25 & 26 RV tik vooruit met R heup vooruit “en” 
               heupen achteruit, RV stap op de plaats R heup vooruit
27 & 28 LV tik vooruit met L heup vooruit “en” heupen achteruit, 
              LV stap op de plaats L heup vooruit
29 – 30  RV stap vooruit, RV + LV draai ¼ slag linksom 
              (gewicht op LV)
31 – 32  RV stap vooruit, RV + LV draai ¼ slag linksom 
              (gewicht op LV) (6:00)

 
RESTARTS:
In de 3e muur na tel 16 (12:00)
In de 7e muur na tel 24 (6:00)

maandag 28 juni 2021

#325 CINCO DE MAYO

Choreografie: Jo Thompson Szymanski & Alan Livett
Muziek: Cinco de Mayo – War
32 tellen, 2-muurs lijndans

SIDE, TOGETHER, TRIPLE SIDE, CROSS ROCK, 
RECOVER, SIDE, TOGETHER ¼ TURN RIGHT
1 – 2   LV stap links opzij, RV sluit aan
3 & 4  LV stap links opzij “en” RV sluit aan, 
           LV stap links opzij
5 – 6   RV kruis voor LV en zet neer met gewicht,
           gewicht terug op LV
7 & 8 RV stap rechts opzij “en” LV sluit aan, 
          draai ¼ slag rechtsom RV stap vooruit
          (3:00)

FWD, LOCK, FWD TRIPLE, STEP, ½ TURN L, 
ROCK FWD, RECOVER
9 – 10    LV stap vooruit, RV kruis achter LV 
              en zet neer
11 & 12 LV stap vooruit “en” RV kruis achter LV 
              en zet neer, LV stap vooruit
13 – 14  RV stap vooruit, 
              RV + LV draai ½ slag linksom 
              (gewicht op LV) (9:00)
15 – 16  RV stap vooruit met gewicht,
              gewicht terug op LV

ROCK BWD, RECOVER, ¼ TURN L, 
POINT,  STEP,  POINT
17 – 18 RV stap achteruit met gewicht, 
             gewicht terug op LV
19 – 20 Draai ¼ slag linksom 
             RV stap rechts opzij, 
             L hiel draai naar rechts en 
             tik op de vloer (6:00)
21 – 22 L hiel draai terug en stap op LV, 
             R hiel draai naar links en tik op de vloer
23 – 24 R hiel draai terug en stap op RV, 
             L hiel draai naar rechts en tik op de vloer

ROCK SIDE, RECOVER, CROSSING TRIPLE, 
ROCK SIDE, RECOVER, CROSS, CLAP TWICE
25 – 26   LV stap links opzij met gewicht,
               gewicht terug op RV
27 & 28  LV kruis voor RV en zet neer “en” 
               RV stap rechts opzij, LV kruis voor RV 
               en zet neer
29 – 30   RV stap rechts opzij met gewicht, 
               gewicht terug op LV
31 & 32 RV kruis voor LV en zet neer “en” 
               klap in de handen, klap in de handen

... repeat from beginning!

zaterdag 12 juni 2021

# 328 WIND UP LONESOME

Choreografie: Noreen Wall
Muziek: A Real Good Way To Wind Up Lonesome – James House
32 tellen, 1-muurs lijndans

R GRAPEVINE with TOUCH, 
SIDE TOUCHES L, R
1 – 2 RV stap rechts opzij, 
         LV kruis achter RV en zet neer
3 – 4 RV stap rechts opzij, LV tik naast RV
5 – 6 LV stap links opzij, RV tik naast LV
7 – 8 RV stap rechts opzij, LV tik naast RV

L GRAPEVINE with TOUCH,
SIDE TOUCHES R, L
 9 – 10 LV stap links opzij, 
            RV kruis achter LV en zet neer
11 – 12 LV stap links opzij, RV tik naast LV
13 – 14 RV stap rechts opzij, LV tik naast RV
15 – 16 LV stap links opzij, RV tik naast LV

WALK FWD R,L,R, 
L KICK FWD, 
WALK BWD L,R,L,
TOGETHER
17 – 18 RV stap vooruit, LV stap vooruit
19 – 20 RV stap vooruit, LV schop vooruit
21 – 22 LV stap achteruit, RV stap achteruit
23 – 24 LV stap achteruit, RV sluit aan

SWIVELS to R: HEELS, TOES, HEELS, CLAP 
SWIVELS to L: HEELS, TOES, HEELS, CLAP
25 – 26 RV + LV hielen naar rechts, RV + LV tenen naar rechts
27 – 28 RV + LV hielen naar rechts, klap in de handen
29 – 30 RV + LV hielen naar links, RV + LV tenen naar links
31 – 32 RV + LV hielen naar links, klap in de handen


TAGS:
Na de 5e en de 9e muur
1 – 2 RV stap naar rechts, LV tik naast RV
3 – 4 LV stap naar links, RV tik naast LV


woensdag 14 april 2021

# 324 NEW SHOES

Choreografie: Karl-Harry Winson
Muziek: New Shoes – Paolo Nutini
32-tellen, 2-muurs lijndans

2 × R TOE FAN, 2 × L TOE FAN
1 – 2 R voorvoet naar rechts terwijl R hiel    
          blijft staan, R voorvoet terug
3 – 4 R voorvoet naar rechts terwijl R hiel 
          blijft staan, R voorvoet terug
5 – 6 L voorvoet naar links terwijl L hiel 
          blijft staan, L voorvoet terug
7 – 8 L voorvoet naar links terwijl L hiel 
          blijft staan, L voorvoet terug

R FWD-L TOUCH, L BWD-R TOUCH, 
R-ASIDE- L TOUCH, L-ASIDE-R TOUCH
9 – 10 RV stap vooruit, LV tik naast
11 – 12 LV stap achteruit, RV stap naast
13 – 14 RV stap naar rechts, LV stap naast
15 – 16 LV stap naar links, RV stap naast

VINE ¼ TURN R, TOUCH BEHIND, 
L VINE, TOUCH BEHIND
17 – 18 RV stap naar rechts, LV kruis achter RV
19 – 20 Draai ¼ slag rechtsom met RV stap 
             vooruit, LV tik achter RV (3 uur)
21 – 22 LV stap naar links, RV kruis achter LV
23 – 24 LV stap naar links, RV tik achter LV

VINE ¼ TURN R, TOUCH BEHIND, 
L VINE, TOGETHER
25 – 26 RV stap naar rechts, LV kruis achter RV
27 – 28 Draai ¼ slag rechtsom met RV stap 
              vooruit, LV tik achter RV (6 uur)
29 – 30 LV stap naar links, RV kruis achter links
31 – 32 LV stap naar links, RV sluit aan

…en begin opnieuw!

donderdag 8 oktober 2020

# 316 ROCK AROUND THE CLOCK

Choreografie: Tony Chapman
Muziek: Rock Around the Clock – Bill Haley & The Comets
48 tellen, 4-muurs lijndans

R, TOGETHER, R, HOLD, 
CROSS, STEP WIDE, OVER, HOLD
1 – 2 RV tik rechts opzij, RV tik naast LV
3 – 4 RV tik rechts opzij, rust
5 – 6 RV kruis achter LV en zet neer, 
         LV stap links opzij
7 – 8 RV kruis voor LV en zet neer, rust

L, TOGETHER, L, HOLD, 
CROSS WIDE, OVER, HOLD
 9 – 10  LV tik links opzij, LV tik naast RV
11 – 12 LV tik links opzij, rust
13 – 14 LV kruis achter RV en zet neer, RV stap rechts opzij
15 – 16 LV kruis voor RV en zet neer, rust

FWD, BWD, BWD, HOLD, 
BWD, OVER, BWD, HOLD
17 – 18 RV stap naar voor met gewicht, gewicht terug op LV
19 – 20 RV stap naar achter, rust
21 – 22 LV stap naar achter, RV kruis voor LV en zet neer
23 – 24 LV stap naar achter, rust

BWD, FWD, FWD, HOLD, 
FWD, CROSS, FWD, HOLD
25 – 26 RV stap naar achter met gewicht, gewicht terug op LV
27 – 28 RV stap naar voor, rust
29 – 30 LV stap naar voor, RV kruis achter LV en zet neer
31 – 32 LV stap naar voor, rust

R TOE, HEEL, OVER, HOLD, 
L TOE, HEEL, OVER, HOLD
33 – 34 RV tik naast LV (R hiel naar buiten), 
             R hiel tik naast LV (R tenen naar buiten)
35 – 36 RV kruis voor LV en zet neer, rust
37 – 38 LV tik naast RV (L hiel naar buiten), L hiel tik 
            naast RV (L tenen naar buiten)
39 – 40 LV kruis voor RV en zet neer, rust
 
R BACK, TOGETHER, FWD, HOLD, 
TURN ¼ LEFT, ¼ L, ¼ L, HOLD
41 – 42 RV stap achteruit, LV stap naast RV
43 – 44 RV stap vooruit, rust
45 – 46 Maak ¼ draai linksom LV stap links opzij (9:00), 
             draai ¼ slag RV stap achteruit (6:00)
47 – 48 Maak ¼ draai linksom LV stap vooruit (3:00), rust

REPEAT

donderdag 1 oktober 2020

# 315 COUNTRY STYLE
          (Love You Until The Money's Gone)

Choreografie: Neus Lloveras
Muziek: Until The Money's Gone – Bellamy Brothers
32 tellen, 4-muurs lijndans

KICKS, COASTER STEP, KICKS, COASTER STEP
1 – 2  RV schop vooruit, RV schop schuin rechts vooruit
3 & 4 RV stap achteruit “en” LV sluit aan, RV stap vooruit
5 – 6  LV schop vooruit, LV schop schuin links vooruit
7 & 8 LV stap achteruit “en” RV sluit aan, LV stap vooruit

ROCK STEP, TRIPLE STEP ½ TURN R, 
FULL TURN R, STOMPS
 9 – 10     RV stap vooruit met gewicht, gewicht terug op LV
11 & 12   Draai ½ slag rechtsom RV stap naar voor “en” 
                LV sluit aan, RV stap vooruit (6:00)
13 – 14    Draai ½ slag rechtsom LV stap achteruit (12:00), 
                draai ½ slag rechtsom RV stap vooruit (6:00)
15 – 16    LV stamp naast RV, RV stamp

HEEL SWITCHES, STOMPS, 
HEEL SWITCHES, STOMPS
17 & 18 &  L hiel tik vooruit “en” LV stap naast RV, 
                   R hiel tik vooruit “en” RV stap naast LV
19 – 20       LV stamp en breng omhoog, LV stamp
21 & 22 &  R hiel tik vooruit “en” RV stap naast LV, 
                   L hiel tik vooruit “en” LV stap naast RV
23 – 24      RV stamp en breng omhoog, 
                  RV stamp en breng omhoog

ROCK STEP, COASTER STEP, 
ROCK STEP, COASTER STEP ¼ TURN
25 – 26  RV stap vooruit met gewicht, gewicht terug op LV
27 & 28 RV stap achteruit “en” LV sluit aan, RV stap vooruit
29 – 30  LV stap vooruit met gewicht, gewicht terug op RV
31 & 32 Draai ¼ slag linksom LV stap achteruit “en” 
              RV sluit aan, LV stap vooruit (3:00)

donderdag 24 september 2020

# 310 LOVE LIKE THE FILMS

Choreografie: Maryse Angéline Fourmage
(en we doen de eenvoudige choreografie; zij heeft er twee gemaakt)
Muziek: Love Like the Films - FT Island
16 tellen, 4-muurs lijndans

WALK BWD × 2, STOMP × 3, MAMBO, TOE STRUT
1 - 2  RV stap achteruit, LV stap achteruit
3 & 4 RV stamp naast LV "en" LV stamp op de plaats,
          RV stamp op de plaats
5 & 6 LV stap achteruit met gewicht "en" gewicht terug
          op RV, LV stap vooruit
7 - 8   R teen tik vooruit, R hiel zet neer

CROSS, POINT, CROSS, POINT, JAZZ BOX ¼ L, SLIDE
 9 - 10  LV kruis vóór RV en zet neer, RV tik rechts opzij
11 - 12 RV kruis vóór LV en zet neer, LV tik links opzij
13 - 14 LV kruis vóór RV en zet neer, draai ¼ slag linksom met 
            RV stap achteruit (9:00)
15 - 16 LV zet grote stap links opzij, RV sleep over de vloer 
             met tik naast LV

Tag 1
(na de 3e en de 7e muur, dus op 3:00 u):
1 - 2 RV stap schuin rechts vooruit, LV stap schuin links vooruit
3 - 4 RV stap mid-achteruit, LV stap naast RV
5 - 6 Heupen naar rechts, heupen naar links
7 - 8 Heupen naar rechts, heupen naar links

Tag 2:
(na de 13e muur, dus op 9:00 uur):
1 - 2 RV stap rechts opzij met heupen naar rechts, 
         heupen naar links
3 - 4 Heupen naar rechts, heupen naar links

zondag 6 september 2020

#308 REBEL JUST FOR KICKS

Choreografie: Ria Vos
Muziek: Feel It Still – Portugal The Man
32 tellen, 4-muurs lijndans

R CROSSING TOE STRUT, L SIDE ROCK, 
L CROSSING TOE STRUT, R SIDE ROCK
1 – 2 RV kruis vóór L been met R tenen tik de grond, 
         R hiel zet neer
3 – 4 LV stap links opzij met gewicht, gewicht terug 
         op RV
5 – 6 LV kruis vóór R been met L tenen tik de grond, 
         L hiel zet neer
7 – 8 RV stap rechts opzij met gewicht, gewicht terug 
         op LV

DIAGONAL KICKS × 2, POINT, MONTEREY ¼ R, 
POINT, FLICK BEHIND, SIDE, TOUCH
 9 – 10 RV schop schuin vóór L been, RV schop schuin 
             vóór L been
11 – 12 RV tik rechts opzij, draai ¼ slag rechtsom 
             RV stap naast LV (3:00)
13 – 14 LV tik links opzij, L hiel omhoog achter R been
15 – 16 LV stap links opzij, RV tik naast LV

SIDE, TOGETHER, SIDE, TOUCH, 
STEP FWD, TOUCH BEHIND, STEP BWD, LOCK
17 – 18 RV stap rechts opzij, LV stap naast RV
19 – 20 RV stap rechts opzij, LV tik naast RV
21 – 22 LV stap vooruit, RV tik achter L hiel
23 – 24 RV stap achteruit, LV kruis voor RV 
              en zet neer

BWD, HOOK, STEP, SCUFF, STEP PIVOT ½ L × 2
25 – 26 RV stap achteruit, LV kruis voor RV L hiel omhoog
27 – 28 LV stap vooruit, RV schop over de vloer vooruit
29 – 30 RV stap vooruit, RV + LV draai ½ slag linksom 
             (gewicht op LV) (9:00)
31 – 32 RV stap vooruit, RV + LV draai ½ slag linksom 
             (gewicht op LV) (3:00)

vrijdag 4 september 2020

# 314 ROCKABILLY STROLL

Choreografie: Elizabeth Garcia (All Things Rockabilly)
22 tellen, 4-muurs lijndans

STEP TOUCHES ×3
1 – 2 RV stap rechts opzij, LV stap naast RV
3 – 4 LV stap links opzij, RV stap naast LV 
5 – 6 RV stap rechts opzij, LV tik naast 

RV STEP, STEP, STEP TOUCH TO THE LEFT 
7 – 8 LV stap links opzij, RV stap naast LV 
9 – 10 LV stap links opzij, RV tik naast LV 

STEP, STEP, STEP, TOUCH TO THE RIGHT 
11 – 12 RV stap rechts opzij, LV stap naast RV 
13 – 14 RV stap rechts opzij, LV tik naast RV 

BACK L, TOUCH, BACK R, TOUCH 
15 – 16 LV stap naar achter, RV tik naast LV 
17 – 18 RV stap naar achter, LV tik naast RV 

FORWARD L, SLIDE R, ¼ TURN, SCUFF 
19 – 20 LV stap vooruit, RV sleep over de 
             vloer tot naast LV 
21 – 22 LV stap vooruit, maak ¼ draai linksom 
             RV schop vooruit over de vloer (9:00)

 ...en begin opnieuw! 

vrijdag 7 augustus 2020

# 311 JERUSALEMA

Choreografie: [traditioneel: volksdans Zezuru Shona, Oost-Zimbabwe]
Muziek: Jerusalema – Master KG feat. Nomcebo
Vertaling hieronder
24 tellen, 4-muurs lijndans

L STOMP,  3 L HEEL BOUNCES, SWITCH,
R STOMP, 3 R HEEL BOUNCES, SWITCH

1 – 2      LV stamp vooruit, L hiel zet neer,
3 – 4 &  L hiel zet neer, L hiel zet neer “en”
               LV stap naast RV
5 – 6      RV stamp vooruit, R hiel zet neer,
               R hiel zet neer, R hiel zet neer“en” 
               RV stap naast LV

HEEL SWITCHES, BALL, TURN ¼ L,
CROSS, SIDE, CROSS, SIDE

9 & 10 &       L hiel tik vooruit “en” 
                      LV stap naast RV,
                      R hiel tik vooruit “en” 
                      RV stap naast LV
11 & 12 &     L hiel tik vooruit “en” 
                      LV stap naast RV, 
                      R hiel tik vooruit “en” 
                      RV stap naast LV
13 – 14         Draai ¼ slag linksom met LV
                      kruis voor RV en zet neer, 
                      RV stap rechts opzij
15 – 16         LV kruis voor RV en zet neer, 
                      RV stap rechts opzij (9:00)

L TOE TOUCH, WALK FWD,
R TOE TOUCH, WALK BWD
17 – 18   LV tik links opzij, LV stap vooruit, 
19 – 20   RV stap vooruit, LV stap vooruit
21 – 22   RV tik rechts opzij, RV stap achteruit, 
23 – 24   LV stap achteruit, RV stap achteruit

zondag 2 augustus 2020

# 307 VENENO

Choreografie: Ria Vos
Muziek: Veneno – Alvaro Soler
32 tellen, 4-muurs lijndans

2 × (SIDE ROCK, KICK, CROSS, 
SIDE ROCK-CROSS)
1 &    RV stap rechts opzij met gewicht, 
          gewicht terug op LV
2 &    RV schop vooruit, RV kruis voor 
          LV en zet neer
3 & 4 LV stap links met gewicht “en” 
          gewicht terug op RV,
          LV kruis voor RV en zet neer
5 &    RV stap rechts met gewicht, 
          gewicht terug op LV
6 &    RV schop vooruit, RV kruis voor 
          LV en zet neer
7 & 8 LV stap links met gewicht “en” 
          gewicht terug op RV,
          LV kruis voor RV en zet neer

BWD LOCK STEP, SHUFFLE ½ TURN L, 
STEP PIVOT ¼ L, WEAVE L, TOUCH
 9 & 10  RV stap achteruit “en” LV kruis voor 
              RV en zet neer, RV stap achteruit
11 & 12 Draai ¼ slag linksom met LV stap links 
              opzij “en” RV sluit aan, draai ¼ slag 
              linksom met LV stap vooruit (6:00)
13 & 14 RV stap vooruit “en” RV + LV draai
              ¼ slag linksom (gewicht op LV), 
              RV kruis voor LV en zet neer (3:00)
& 15      “en” LV stap links opzij, RV kruis
               achter LV en zet neer
& 16      “en” LV stap links opzij, RV tik naast LV

2 × (SIDE, BACK ROCK, CHASSÉ ¼ L)
17 – 18 &  RV grote stap rechts, LV stap 
                   achteruit met gewicht “en” gewicht 
                   terug op RV
19 & 20     LV stap links opzij “en” RV sluit aan, 
                  draai ¼ slag linksom met LV stap 
                  vooruit (12:00)
21 – 22 &  RV grote stap rechts, LV stap 
                  achteruit met gewicht “en” gewicht
                  terug op RV
23 & 24     LV stap links “en” RV sluit aan, draai
                  ¼ slag linksom met LV stap vooruit
                  (9:00)

MAMBO FWD, ‘RUN’ BWD × 3, COASTER STEP, 
STEP-PIVOT ½ R, STEP
25 & 26 RV stap vooruit met gewicht “en” 
              gewicht terug op LV, LV stap achteruit
27 & 28 LV kleine stap achteruit “en” RV kleine
              stap achteruit, LV kleine stap achteruit
29 & 30 RV stap achteruit “en” LV sluit aan, 
              RV stap vooruit
31 & 32 LV stap vooruit “en” LV + RV draai ½ 
              slag rechtsom, LV stap vooruit (3:00)

RESTART in de 4e muur, na 16 tellen (12:00)

ENDING na 32 tellen (3:00): draai ¼ slag linksom
                 met RV stap rechts opzij (12:00)

vrijdag 28 februari 2020

# 263 CHEYENNE

Choreografie: onbekend
Muziek: If I Said You Had A Beautiful Body - The Bellamy Brothers
of:          I'm Gonna Getcha Good - Shania Twain
              (Vertaling hiervan: zie onderaan)
24-tellen, 4-muurs lijndans

L HEEL FWD, L TOUCH TOGETHER, L HEEL FWD, TOGETHER,
R HEEL FWD, R TOUCH TOGETHER, R HEEL FWD, ¼ PIVOT L
1 - 2 L hiel tik vooruit, LV tik naast RV
3 - 4 L hiel tik vooruit, LV stap naast RV
5 - 6 R hiel tik vooruit, RV tik naast LV
7 - 8 R hiel tik vooruit, draai op LV ¼ slag naar links,
        je R bovenbeen optrekkend

WALK BACK (R, L, R), L TOUCH BWD, 
STEP SLIDE STEP (L, R, L) FWD, R SIDE TOE TOUCH
9 - 11 RV stap achteruit, LV stap achteruit
12 - 12 RV stap achteruit, L teen tik achteruit
13 - 14 LV stap vooruit, RV schuif naast LV
15 - 16 LV stap vooruit, R teen tik naar rechts

CROSS R FRONT, L SIDE, CROSS R BEHIND, L SIDE TOE TOUCH
CROSS L FRONT, R SIDE, CROSS R BEHIND, TOGETHER
17- 18 RV kruis vóór LV met gewicht, LV stap links opzij
19 -20 RV kruis achter LV met gewicht, L teen tik links opzij
21 - 22 LV kruis vóór RV met gewicht, RV stap rechts opzij
23 - 24 LV kruis achter RV, RV stap naast LV

... en ga door!


vrijdag 7 februari 2020

# 303 HABIBI (حبيبي)

Choreografie: Gary O'Reilly
Muziek: Habibi (حبيبي– Dolly Style
32 tellen, 4-muurs lijndans

R MAMBO FWD, L COASTER CROSS,
R SIDE ROCK, CROSS BEHIND SIDE TOUCH
1 & 2      RV stap vooruit met gewicht “en”
               gewicht terug op LV, RV stap achteruit
3 & 4      LV stap achteruit “en” RV sluit aan,
               LV kruis voor RV en zet neer
5 & 6 &  RV stap rechts opzij met gewicht “en”
               gewicht terug op LV, RV kruis voor
               LV en zet neer “en” LV stap links opzij
7 & 8      RV kruis achter LV en zet neer “en”
               LV stap links opzij, R teen tik naast LV

CHASSÉ ¼ R, ½ LOCK STEP BWD, 
& HEEL & TOUCH, OUT IN IN
9 & 10       RV stap rechts opzij “en” LV sluit aan,
                  draai ¼ slag rechtsom met RV stap
                  vooruit (3:00)
11 & 12     Draai ¼ slag rechtsom met LV stap
                  links opzij “en” RV kruis voor LV
                  en zet neer, draai ¼ slag rechtsom
                  met LV stap naar achter (9:00)
& 13 & 14 “en” RV stap achteruit, L hiel tik
                   vooruit “en” LV stap naast RV,
                   R teen tik naast LV
& 15 & 16 “en” RV stap rechts opzij, LV stap links
                   opzij “en” RV stamp in het midden,
                   LV stamp naast RV
Begin hier de dans opnieuw in de 3e muur

R CROSS SAMBA, L CROSS SAMBA,
R CROSS, L BWD, TURN ¼ R WITH R SIDE,
L CROSS & R SIDE, L CROSS
17 & 18    RV kruis voor LV en zet neer “en” LV
                  stap links opzij met gewicht, gewicht
                  terug op RV
19 & 20     LV kruis voor RV en zet neer “en” RV
                  stap rechts opzij met gewicht, gewicht
                  terug op LV
21 – 22 & RV kruis voor LV en zet neer, LV stap
                  achteruit“en” draai ¼ slag rechtsom
                  met RV stap rechts opzij (12:00)
23 & 24     LV kruis voor RV en zet neer “en” RV
                  stap rechts opzij, LV kruis voor RV
                  en zet neer

R SIDE & L TOUCH & R SIDE, 
BEHIND SIDE CROSS, 
OUT, OUT, IN, PIVOT ¼ L
25 & 26 RV stap rechts opzij “en” LV tik naast RV,
               LV stap links opzij
27 & 28 RV kruis achter LV en zet neer “en”
               LV stap links opzij, RV kruis voor LV
               en zet neer
29 – 30  LV stap links opzij heupen naar links,
              RV stap rechts opzij heupen naar rechts
& 7 – 8 “en” LV stap naast RV, RV stap vooruit,
              RV + LV draai ¼ slag linksom (9:00)
              (gewicht op LV)

... en ga door!

maandag 27 januari 2020

# 304 BUY ME A DRINK

Choreografie: Maggie Gallagher
Muziek: Do You Still Wanna Buy Me That Drink – Lorrie Morgan
Vertaling hieronder
32 tellen, 2-muurs lijndans

R SIDE, CROSS, ROCKING CHAIR,
SIDE, CROSS, SIDE ROCK, TOGETHER
1 – 2   RV stap rechts opzij, LV kruis over RV
3 &     RV stap vooruit met gewicht “en”
           gewicht terug op LV
4 &     RV stap achteruit met gewicht “en”
           gewicht terug op LV
5 – 6   RV stap rechts opzij, LV kruis over RV
7 & 8   RV stap rechts opzij met gewicht “en”
            gewicht terug op LV, RV zet naast LV

L SIDE, CROSS, ROCKING CHAIR,
SIDE, CROSS, SIDE ROCK, TOGETHER
9 – 10    LV stap links opzij, RV kruis over LV
11 &      LV stap vooruit met gewicht “en”
              gewicht terug op RV
12 &      LV stap achteruit met gewicht “en”
              gewicht terug op RV
13 – 14  LV stap links opzij, RV kruis over LV
15 & 16 LV stap links opzij met gewicht “en”
              gewicht terug op RV, LV zet naast RV

FWD R MAMBO, WALK BWD × 2,
L COASTER STEP, WALK FWD × 2
17 & 18 RV stap vooruit met gewicht “en”
              LV stap achteruit met gewicht,
              RV zet naast LV
19 – 20  LV stap achteruit, RV stap achteruit
21 & 22 LV stap achteruit “en” RV stap naast LV,
              LV stap vooruit
23 – 24  RV stap vooruit, LV stap vooruit

R ROCK STEP WITH ½ TURN R, L FWD LOCK,
WALKS AND CLAPS (R, L), R ROCKING CHAIR
25 & 26      RV stap vooruit met gewicht “en”
                   gewicht terug op LV
                   RV stap vooruit met ½ draai rechtsom
27 & 28      LV stap vooruit “en” RV zet links achter
                   LV, LV stap vooruit
29 & 30 &  RV stap vooruit “en” klap,
                   LV stap vooruit “en” klap
30 & 32 &  RV stap vooruit met gewicht “en”
                   gewicht terug op LV,
                   RV stap achteruit met gewicht “en”
                   gewicht terug op LV

BRUG (aan het eind van de derde muur:)
1 – 2       Heupen naar rechts, naar links
3 & 4 & Heupen naar rechts “en” links, rechts “en” links


dinsdag 7 januari 2020

# 292 HEY SEÑORITA

Choreografie: Suzi Beau
Muziek: Hey Señorita – The Koi Boys
48 tellen, 2-muurs lijndans

WALK FWD R, L R KICK L, 
WALK BACK L, R, L TOUCH
1 – 2 RV stap vooruit, LV stap vooruit
3 – 4 RV stap vooruit, LV schop vooruit
5 – 6 LV stap achteruit, RV stap achteruit
7 – 8 LV stap achteruit, RV tik naast LV

VINE R, ELVIS KNEES × 4
9 – 10  RV stap rechts opzij, LV kruis achter RV
            en zet neer
11 – 12 RV stap rechts opzij, LV zet neer met
             de voeten uit elkaar
13 – 14 R knie draai naar binnen, L knie draai
              naar binnen terwijl je je R been strekt
15 – 16 R knie draai naar binnen terwijl je je
              L been strekt, L knie draai naar binnen
              terwijl je je R been strekt

VINE LEFT ELVIS KNEES × 4
17 – 18 LV stap links opzij, RV kruis achter LV
             en zet neer
19 – 20 LV stap links opzij, RV zet neer met de
             voeten uit elkaar
21 – 22 L knie draai naar binnen, R knie draai
             naar binnen terwijl je je L been strekt
23 – 24 L knie draai naar binnen terwijl je je
             R been strekt, R knie draai naar binnen
             terwijl je je L been strekt

FWD CLAP, BWD CLAP, 
SIDE CLAP, SIDE CLAP
25 – 26 RV stap naar voor, LV tik naast RV
             en klap in de handen
27 – 28 LV stap naar achter, RV tik naast LV
             en klap in de handen
29 – 30 RV stap rechts opzij, LV tik naast RV
             en klap in de handen
31 – 32 LV stap links opzij, RV tik naast LV
             en klap in de handen

STOMP RIGHT WALK LEFT FOOT IN , 
HEEL TOES HEEL REPEAT ON LEFT
33 – 34 RV stamp rechts opzij,
             L hiel draai naar rechts
35 – 36 L tenen draai naar rechts,
             L hiel draai naar rechts
37 – 38 LV stamp links opzij,
             R hiel draai naar links
39 – 40 R tenen draai naar links,
             R hiel draai naar links

R STRUT, L STRUT STEP HOLD & CLAP, 
PIVOT ½ L HOLD & CLAP
41 – 42 R tenen tik naar voor, R hiel klap neer
43 – 44 L tenen tik naar voor, L hiel klap neer
45 – 46 RV stap naar voor, klap in de handen
47 – 48 RV + LV maar ½ draai linksom
             (gewicht op LV), klap in de handen (6:00)


Start again, ...lots of fun and singing xx


zaterdag 30 november 2019

#296 NEW TATTOO

Choreografie: Rob Holley
Muziek: New Tattoo – Tim Hicks
32 tellen 4-muurs lijndans
Vertaling hieronder

R TOE STRUT, L CROSSING TOE STRUT,
SIDE ROCK, BEHIND SIDE CROSS
1 – 2  RV tik teen rechts opzij, RV zet hak neer
3 – 4  LV tik teen gekruist over RV,
          LV zet hak neer
5 – 6  RV stap rechts opzij met gewicht,
          gewicht terug op LV
7 & 8 RV stap achteruit LV “en” LV stap
          links opzij, RV stap gekruist over LV

L TOE STRUT, RIGHT CROSSING TOE STRUT, 
SIDE ROCK, ½ TURN LEFT SAILOR STEP
  9 – 10 LV tik teen links opzij, LV zet hak neer
11 – 12 RV tik teen gekruist over LV,
             RV zet hak neer
13 – 14 LV stap links opzij met gewicht,
             gewicht terug op RV
15 & 16 Draai ¼ slag linksom LV stap achteruit
              “en” RV stap naast LV, draai ¼ slag
              linksom met LV stap gekruist over RV
              (6:00 u)

RIGHT HIP BUMPS, LEFT HIP BUMPS, 
ROCKING CHAIR
17 & 18 RV stap schuin voor, heupen voor “en”
              LV heupen achteruit, RV heupen vooruit
19 & 20 LV stap schuin links voor, heupen
               vooruit “en” RV heupen achteruit,
               LV heupen vooruit
21 – 22 RV stap vooruit met gewicht,
             gewicht terug op LV
23 – 24 RV stap achteruit met gewicht,
              gewicht terug op LV

½ PIVOT L, FWD SHUFFLE, ¾ TURN R, 
CROSSING SHUFFLE
25 – 26 RV stap vooruit,
             RV+LV draai ½ slag linksom (12:00 u)
27 & 28 RV stap vooruit “en” LV stap naast RV,
              RV stap vooruit
29 – 30 Draai ½ slag rechtsom met LV stap
             achteruit, draai ¼ draai rechtsom
             met RV stap rechts opzij (9:00 u)
31 & 32 LV stap gekruist over RV “en” RV
              stap rechts opzij, LV stap gekruist
              over RV

... en herhaal!...