Wij zijn de Amsterdam Amigos


Wij zijn de Amsterdam Amigos - dat is het Spaanse woord voor vrienden. We zijn geen formele vereniging met statuten en huishoudelijke reglementen, maar een groep vrienden en vriendinnen die het plezier in het dansen en samenzijn belangrijker vinden dan het perfect onder de knie krijgen van de juiste manier om je been te buigen, of om een driekwart slag te draaien binnen precies één tel. We vinden het leuk om te dansen!
Wij zijn een gay linedance-groep, en we zouden misschien gay/­lesbian linedance-groep moeten heten, of misschien wel lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex, non-binary, queer (& straight) linedance-groep. In ieder geval gaan we nooit iemand die met ons mee wil dansen uittesten of zij of hij wel de juiste seksuele smaak of identiteit heeft. Als je bij ons danst moet je het goed vinden om onder de noemer “gay” te dansen.
We vinden het ook leuk dat er mensen van heel verschillende achtergronden in onze groep dansen.
En we heten alleen Amsterdams omdat de meerderheid uit Amsterdam komt en we elke week in Amsterdam dansen. Wie van elders komt is even welkom!

Hier vind je de dansen die we in de loop der jaren hebben geleerd en gedanst. Sommige dansen doen we nog regelmatig, andere zijn vrijwel vergeten. In de eerste regels kun je vaak op "choreografie" klikken om de dans uitgevoerd te zien en op "muziek" om de muziek te horen waarop we de dans uitvoer(d)en. Soms staat onderaan meer informatie over het lied of de muziek, klik dan onder de dansbeschrijving op "meer".

donderdag 7 december 2023

# 374 MIGHTY FINE

Choreografie: Ria Vos
Muziek: Pencil Full of Lead – Jimmy Buckley
24 tellen viermuurs lijndans

SIDE, TOUCH, SIDE, TOUCH, SIDE-TOGETHER-FWD, 
SIDE TOUCH, SIDE, TOUCH, SIDE-TOGETHER-FWD
1 & 2 & RV stap rechts opzij “en” LV tik naast RV, LV stap links opzij, “en” RV tik naast LV
3 & 4 RV stap rechts opzij “en” LV stap naast RV, RV stap vooruit
5 & 6 & LV stap links opzij, “en” RV tik naast LV, RV stap rechts opzij “en” LV tik naast RV
7 & 8 LV stap links opzij “en” RV stap naast LV, LV stap vooruit

FWD MAMBO, BWD SHUFFLE, BWD SHUFFLE, COASTER STEP
9 & 10 RV stap vooruit met gewicht “en” gewicht terug op LV, RV stap naast LV
11 & 12 LV stap achteruit “en” RV sluit aan, LV stap achteruit
13 & 14 RV stap achteruit, “en” LV sluit aan, RV stap achteruit
15 & 16 LV stap achteruit “en” RV sluit aan, LV stap vooruit

CHARLESTON STEP, TOE STRUTTING JAZZ BOX ¼ TURN R CROSS
17 – 18 RV tik vooruit, RV stap naast LV
19 – 20 LV tik achteruit, LV stap naast RV
21 & RV kruis voor LV en tik op de vloer “en” R hak zet neer
22 & Maak ¼ draai rechtsom LV tik achteruit “en” L hak zet neer (3:00)
23 & RV tik rechts opzij “en” R hak zet neer
24& LV kruis voor RV en tik op de vloer “en” L hak zet neer

en herhalen maar!

woensdag 15 november 2023

# 367 COLD HEART

Choreografie: Maddison Glover
Muziek: Cold Heart – Elton John & Dua Lipa
32 tellen viermuurs lijndans

BWD, TOUCH, FWD, TOUCH, BWD, 
TOUCH, FWD, ½ TURN L BWD
1 – 2 RV stap achteruit, LV tik naast RV
3 – 4 LV stap vooruit, RV tik naast LV
5 – 6 RV stap achteruit, LV tik naast RV
7 – 8 LV stap vooruit, draai ½ slag linksom 
         met RV stap achteruit (6:00)

BWD, TOUCH, FRD, ¼ SIDE, 
BEHIND-SIDE-CROSS, POINT
  9 – 10 LV stap achteruit, RV tik naast LV
11 – 12 RV stap vooruit, draai ¼ slag rechtsom
            met  LV stap links opzij (9:00)
13 – 14 RV kruis achter LV en zet neer, 
             LV stap links opzij
15 – 16 RV kruis voor LV en zet neer, 
             LV tik links opzij

FRONT, SIDE, BEHIND, POINT, 
CROSS, ¼ BWD, ¼ SIDE, CROSS
17 – 18 LV kruis voor RV en zet neer, 
             RV stap rechts opzij
19 – 20 LV kruis achter RV en zet neer,
             RV tik rechts opzij
21 – 22 RV kruis voor LV en zet neer, draai  
             ¼ slag rechtsom met LV stap 
             achteruit (12:00)
23 – 24 Draai ¼ draai rechtsom met
             RV stap rechts opzij, LV kruis voor
             RV en zet neer (3:00)

SIDE, TOGETHER, LOCK SHUFFLE FWD, 
ROCK FWD, RECOVER, LOCK SHUFFLE BWD
25 – 26  RV stap rechts opzij, 
              LV stap naast RV
27 & 28 RV stap vooruit “en” LV kruis 
              achter RV en zet neer, 
              RV stap vooruit
29 – 30  LV stap vooruit met gewicht, 
              gewicht terug op RV
31 & 32 LV stap achteruit “en” RV kruis 
              voor LV en zet neer, LV stap achteruit

... en herhaal!

Ending (9:00)
1 – 2 RV stap achteruit, LV tik naast RV terwijl je ¼ slag rechtsom draait(12:00)


vrijdag 3 november 2023

# 373 PADAM PADAM

Choreografie: Debbie Marshall
Muziek: Padam Padam - Kylie Minogue
32 tellen, viermuurs lijndans

VINE R with TOUCH, HIP BUMPS
1 - 2 RV stap rechts opzij, LV kruis achter RV en zet neer
3 - 4 RV stap rechts opzij, LV tik naast RV
5 - 6 LV stap links opzij met heupen naar 
         links, heupen naar rechts
7 - 8 Heupen naar links, heupen naar rechts

VINE L with TOUCH, HIP BUMPS
9 - 10 LV stap links opzij, RV kruis achter LV en zet neer
11 - 12 LV stap links opij, RV tik naast LV
13 - 14 RV stap rechts opzij met heupen naar 
             rechts, heupen naar links
15 -16 Heupen naar rechts, heupen naar links

R, L HEEL STEPS TURNING ¼ L, V STEPS
17 - 18 R hiel tik vooruit,, RV stap terug naast LV
19 - 20 Draai ¼ slag linksom* met L hiel tik vooruit, 
            LV stap naast RV (09:00 u)
21 - 22 RV stap schuin rechts vooruit,
            LV stap schuin links vooruit
23 - 24 RV stap terug, LV stap naast RV

STEP R FWD HIP BUMPS, HOLD
STEP L FWD HIP BUMPS, HOLD**

25 - 26 RV stap vooruit met heupen naar 
             rechts, heupen naar links
27 - 28 Heupen naar rechts, rust
29 - 30 LV stap vooruit met heupen naar 
            links, heupen naar rechts
31 - 32 Heupen naar links, rust

TAGS:
Na de 2e muur: herhaal passen 25 - 32
Na de 4e muur: herhaal passen 25 - 28
Na de 6e muur: herhaal passen 25 - 32

* In de 9e muur draai je NIET, 
   de rest van de passen is hetzelfde
** Bij elke muur kan hier attitude 
     worden toegevoegd: handen in de lucht

... enjoy!

dinsdag 31 oktober 2023

# 372 ISLANDS IN THE STREAM

Choreografie: Karen Jones
Muziek: Islands In The Stream – Dolly Parton & Kenny Rogers
32 tellen viermuurs lijndans

SIDE, BWD ROCK, RECOVER, CHASSÉ R, CROSS, FULL TURN R, CHASSÉ L
1 – 2 – 3 LV stap links opzij, RV kruis achter LV 
               en zet neer met gewicht, gewicht 
               terug op LV
4 & 5      RV stap rechts opzij “en” LV sluit aan, 
               RV stap rechts opzij
6 – 7       LV kruis voor RV en zet neer, LV + RV 
               draai hele slag rechtsom (gewicht op RV)
8 & 9      LV stap links opzij “en” RV sluit aan, 
               LV stap links opzij

BWD ROCK, RECOVER, KICK-BALL-CROSS,
SIDE ROCK, RECOVER, R SAILOR STEP
10 – 11  RV kruis achter LV en zet neer 
              met gewicht, gewicht terug op LV
12 & 13 RV schop schuin rechts vooruit “en” 
              RV stap achteruit, LV kruis voor RV 
              en zet neer
14 – 15  RV stap rechts opzij met gewicht, 
              gewicht terug op LV
16 & 17 RV kruis achter LV en zet neer “en” 
               LV stap links opzij, RV stap rechts opzij

L SAILOR with TURN ¼ L, R FWD SHUFFLE, 
TURN ½ BACK TO R, HOLD, ROCK BWD, 
RECOVER FWD
18 & 19 LV kruis achter RV en zet neer “en” 
              draai ¼ slag linksom 
              met RV stap rechts opzij met gewicht, 
              gewicht terug op LV (9:00)
20 & 21 RV stap vooruit “en” LV sluit aan, 
              RV stap vooruit
22 – 23 Draai ½ slag rechtsom met LV stap 
             achteruit, rust (3:00)
24 – 25 RV achteruit met gewicht, 
              gewicht terug op LV

PRISSY WALK R, L, REVERSE SAILOR STEP, SYNCOPATED JAZZ BOX
26 – 27 RV kruis voor LV en zet neer, 
             LV kruis voor RV en zet neer
28 & 29 RV kruis voor LV en zet neer “en” 
               LV stap links opzij, RV stap rechts opzij
30 – 31 LV kruis voor RV en zet neer, 
             RV stap naar achter
& 32 “en” LV stap naar achter, 
         RV kruis voor LV en zet neer

... en ga verder!

donderdag 12 oktober 2023

# 370 CHARLESTON BUMP

Choreografie: Bill Rice
Muziek: If Bubba Can Dance – Shenandoah
28 tellen partner-kringdans

De paren staan in hand in een kring, kijkend in de dansrichting, 
d.w.z. tegen de richting van de wijzers in.

INWARD HIP BUMPS (2 ×), OUTWARD HIP BUMPS (2 ×)
1 – 2 Heupen tegen die van partner en terug,
         heupen tegen die van partner en terug
3 – 4 Heupen naar buitenkant van de kring en terug,
         heupen naar buitenkant van de kring en terug

INWARD HIP BUMP, OUTWARD HIP BUMP
5 – 6 Heupen tegen die van partner en terug,
          heupen naar buitenkant van de kring en terug

PIVOT-TURNs TO THE OUTSIDE (2 ×)
Laat de handen los
7 – 8   Binnenste voet stap vooruit, 
           draai op beide voeten ½ slag
9 – 10 Binnenste voet stap vooruit, 
           draai op beide voeten ½ slag

3 FWD SHUFFLES
Pak hand van partner weer vast
11 & 12 Shuffle beginnend met de binnenvoet
13 & 14 Shuffle beginnend met de buitenvoet
15 & 16 Shuffle beginnend met de binnenvoet

FACING IN, VINE FWD  LOD*; ¼ TURN, KICK
17 – 18 Stap met buitenvoet vooruit met ¼ slag naar partner toe, 
             binnenvoet kruis achter buitenvoet en zet neer
19 – 20 Stap met buitenvoet terug in dansrichting (¼ slag terug) vooruit,
             binnenvoet schop vooruit over de vloer

3 BWD STEPS, STOMP
21 – 22 Binnenvoet stap achteruit, buitenvoet stap achteruit
23 – 24 Binnenvoet stap achteruit, buitenvoet tik naast binnenvoet

TOE TOUCHES IN FRONT AND REAR
25 – 26 Tik vóór je standbeen met buitenvoet de buitenvoet van je partner aan,
             tik met buitenvoet naast binnenvoet
27 – 28 Tik achter je standbeen met buitenvoet de buitenvoet van je partner aan,
              zet buitenvoet naast binnenvoet

... en herhaal!...

* = line of dance = dansrichting

vrijdag 15 september 2023

# 369 VINCENT

Choreografie: Sascha Wolf
Muziek: Vincent – Sarah Connor
of de versie zonder publiek
32 tellen, 2-muurs lijndans
De dans slaat een aantal regels van het lied over
en start op het woord
“Er” wanneer ze zingt “Er denkt nur an ihn
[= Hij denkt alleen maar aan hem]

2 × ROCK STEP FWD; COASTER STEP BWD (R, L)
1 – 2  RV stap vooruit met gewicht, 
          gewicht terug op LV
3 & 4 RV stap achteruit “en” LV stap naast RV, 
           RV stap vooruit
           (evt. in het rustige deel van het lied: op tel 3 
           RV naast LV plaatsen, rust)
5 – 6 LV stap vooruit met gewicht, 
         gewicht terug op RV
7 &   LV stap achteruit “en” RV stap naast LV,
         LV stap vooruit
         (evt. in het rustige deel van het lied: op tel 7 
          LV naast RV plaatsen, rust)

2 × STEP-PIVOT; ROCK STEP, SHUFFLE BWD
9 – 10   RV stap vooruit, 
              LV+RV draai ½ slag linksom
11 – 12 RV stap vooruit,
              LV+RV draai ½ slag linksom
13 – 14 RV stap vooruit met gewicht, 
             gewicht terug op LV 
15 & 16 RV stap achteruit “en” LV schuif naast RV, 
              RV stap achteruit
              (evt. in het rustige deel van het lied:
15 – 16  alleen een schuifstap achteruit met RV, 
             rust)

(in de 11e muur: 
15 – 16 RV stap achteruit, LV stap naast en restart na tel 16)

SIDE ROCK, CROSS CHASSÉ, TURN ½ L, ‘HALF JAZZ BOX’
17 – 18  LV stap met gewicht naar links, 
              gewicht terug op RV
19 & 20 LV kruis voor RV “en” 
              RV schuif rechts vooruit, 
              LV rechts vooruit
21 – 22   LV+RF draai ½ slag linksom 
               met RV vooruit, (6:00 u) LV stap naast
23 – 24   RV kruis over LV en zet neer, 
               LV stap achteruit

MAMBO STEP, L SIDE ROCK, EXTENDED CROSS SHUFFLE
25 & 26 RV stap rechts met heup “en” 
               LV stap op plaats, RV naast LV
27 – 28   LV stap links met gewicht, 
               gewicht terug op RV
29 – 30   LV kruis over RV en zet neer, 
               RV schuif naar rechts achter LV
31 & 32  LV stap rechts vooruit “en” 
                RV schuif achter LV, LV rechts vooruit

zondag 3 september 2023

368 WE NEVER KNEW LOVE

Choreografie: Lee Hamilton, Gary O'Reilly & Maggie Gallagher
Muziek: Never Knew Love Like This Before – Quinze & Bob Sinclar
32 tellen viermuurs lijndans

DIAGONAL FWD, TOUCH, BWD, TOUCH, 
GRAPEVINE R
1 – 2 RV stap schuin rechts vooruit, 
          LV tik naast RV
3 – 4 LV stap schuin links achteruit, 
          RV tik naast LV
5 – 6 RV stap rechts opzij, 
          LV kruis achter RV en zet neer
7 – 8 RV stap rechts opzij, LV tik naast RV

DIAGNONAL FWD, TOUCH, BWD, TOUCH, 
GRAPEVINE ¼ L, BRUSH
9 – 10   LV stap schuin links vooruit, 
              RV tik naast LV
11 – 12 RV stap schuin rechts achteruit, 
             LV tik naast RV
13 – 14 LV stap links opzij, 
             RV kruis achter LV en zet neer
15 – 16 Draai ¼ slag linksom LV stap vooruit, 
             RV schop over de vloer vooruit (9:00)

BUMP & BUMP, BUMP & BUMP, R ROCKING CHAIR
17 & 18 RV stap vooruit R heup vooruit “en” 
               L heup achteruit, R heup vooruit
19 & 20 LV stap vooruit L heup vooruit “en” 
               R heup achteruit, L heup vooruit 
               (gewicht op LV)
21 – 22 RV stap vooruit met gewicht,
              gewicht terug op LV
23 – 24 RV stap achteruit met gewicht, 
              gewicht terug op LV

& OUT-OUT, CLAP, & IN-IN, CLAP, 
STEP, PIVOT ¼, STEP, PIVOT ¼
& 25 – 26 “en” RV stap schuin rechts vooruit, 
                    LV stap schuin links vooruit, 
                    klap in de handen
& 27 – 28 “en” RV stap schuin rechts achteruit, 
                   LV stap naast RV, klap in de handen
29 – 30      RV stap vooruit, RV + LV draai ¼ slag
                   linksom (gewicht op LV) (6:00)
31 – 32      RV stap vooruit, RV + LV draai ¼ slag 
                   linksom (gewicht op LV) (3:00 u)

*Restart Na 16 tellen in de 5e muur

ENDING Na de 11e muur:
Draai ¼ slag linksom RV stap rechts opzij (12:00 u)

vrijdag 11 augustus 2023

# 329 BIG FAT RABBITS

Choreografie: Ozgur “Oscar” Takaç
Muziek: Shotgun Boogie – The Holiday Band
32 tellen, 4 muurs lijndans

SIDE TRIPLE ¼ TURN R, PIVOT ½ TURN R,
FWD TRIPLE STEP, PIVOT ½ TURN L

1 & 2 RV stap rechts opzij “en” LV sluit aan,
          draai ¼ slag rechtsom 
          met RV stap vooruit (3:00)
3 – 4  LV stap vooruit, LV + RV draai ½ slag
          rechtsom (gewicht op RV) (9:00)
5 & 6 LV stap vooruit “en” RV sluit aan, 
          LV stap vooruit
7 – 8  RV stap vooruit, RV + LV draai ½ slag 
          linksom (gewicht op LV) (3:00)

KICK-BALL-STEP, KICK-BALL-STEP,
PIVOT ½ TURN L, ½ BWD TRIPLE TURN L

  9 & 10 RV schop vooruit “en” RV stap naast LV,
              LV stap vooruit
11 & 12 RV schop vooruit “en” RV stap naast LV,
              LV stap vooruit
13 – 14  RV stap vooruit, RV + LV draai ½ slag
              linksom (gewicht op LV) (9:00)
15 & 16 Draai ¼ slag linksom met RV stap rechts 
              opzij ( 6:00) “en” LV sluit aan, 
              draai ¼ slag linksom
              met RV stap achteruit (3:00)

OUT-OUT, CLAP, IN-IN, CLAP,
ROCK STEP, COASTER STEP

& 17 – 18 “en” LV stap schuin links vooruit,
                  RV stap schuin rechts vooruit,
                  klap in de handen
& 19 – 20 “en” LV stap terug naar het midden,
                  RV stap naast LV, klap in de handen
21 – 22      LV stap vooruit met gewicht,
                  gewicht terug op RV
23 & 24     LV stap naar achter “en” RV stap 
                  naast LV, LV stap vooruit

STEP, ½ TURN L with BOUNCE/KNEE POPS × 3,
COASTER STEP, WALK, WALK

25 - 26 - 27 -28 RV stap vooruit, RV + LV draai 
                           ½ slag linksom terwijl je drie keer
                           de vloer raakt met je hielen
                           (gewicht op RV) (9:00)
29 & 30             LV stap naar achter “en” RV stap 
                          naast LV, LV stap vooruit
31 – 32              RV stap vooruit, LV stap vooruit

... en herhaal!

vrijdag 28 juli 2023

# 364 ARRANCA

Choreografie: Lars Kuif
Muziek: Arranca – Becky G. ft. Omega
32 tellen, viermuurs lijndans

WALK R-L-R, TOUCH, WALK BWD L-R-L, TOUCH
1 – 2 RV stap vooruit, LV stap vooruit
3 – 4 RV stap vooruit, LV tik naast RV
5 – 6 LV stap achteruit, RV stap achteruit
7 – 8 LV stap achteruit, RV tik naast LV

2 × (SIDE, TOGETHER, SIDE, TOUCH)
9 – 10 RV stap rechts opzij, LV stap naast
11 – 12 RV stap rechts opzij, LV tik naast
13 – 14 LV stap links opzij, RV stap naast
15 – 16 LV stap links opzij, RV tik naast

FULL PADDLE TURN with HIP BUMPS
17 – 18 RV stap vooruit met R heup vooruit,
             draai ¼ slag linksom met gewicht op LV,
             en L heup naar links
19 – 24 Herhaal 3 × stap 17 – 18

2 x (POINT ACROSS, SIDE), 
JAZZ BOX with ¼ TURN R
25 – 26 RV kruis voor LV en tik vloer met R tenen,
             RV stap rechts opzij
27 – 28 LV kruis voor RV en tik vloer met L tenen,
             LV stap links opzij
29 – 30 RV kruis voor LV en zet neer, 
             LV stap achteruit
31 – 32 Draai ¼ slag rechtsom met RV 
             stap rechts opzij, LV stap vooruit


TAG na de 6e muur:
R ROCKING CHAIR
1 – 2 RV stap vooruit met gewicht, 
         gewicht terug op LV
3 – 4 RV stap achteruit met gewicht, 
         gewicht terug op LV

vrijdag 21 juli 2023

# 363 MIXING MOON

Choreografie: Ivonne Verhagen & Sylvie Stumpe
Muziek: Neon Moon - Books & Dunn, DJ Noiz Remix
32 tellen, viermuurs lijndans

DOROTHY STEPS R, L, ROCK FWD, SHUFFLE BWD
1 - 2 &  RV stap schuin rechts vooruit, 
               LV sluit rechts achter RV
              "en" RV stap schuin rechts vooruit
3 - 4 &  LV stap schuin links vooruit, 
              RV sluit links achter LV
             "en" LV stap schuin links vooruit
5 - 6      RV stap vooruit met gewicht, 
              gewicht terug op LV
7 & 8     RV stap achteruit "en" LV sluit aan, 
              RV stap vooruit

COASTER STEP, WALK FWD × 2, ½ CHUG TURN
 9 - 10  LV stap achteruit "en" RV sluit aan, 
             LV stap vooruit
11 - 12 RV stap vooruit, LV stap vooruit
13 - 14 Draai op LV als as ⅛ slag linksom 
             met  RV stamp opzij,
             draai op LV als as ⅛ slag linksom 
             met  RV stamp opzij (09:00)
15 - 16 Draai op LV als as ⅛ slag linksom 
            met  RV stamp opzij,
            draai op LV als as ⅛ slag linksom 
             met  RV stamp opzij (06:00)

¼ SIDE R, POINT, ¼ STEP L, POINT, 
¼ SIDE R, POINT, ¼ STEP L, POINT

17 - 18 Draai ¼ slag rechtsom met
            RV stap rechts opzij,
            LV tik links opzij (09:00)
19 - 20 Draai ¼ slag linksom met LV stap vooruit,
             RV tik rechts opzij (06:00)
21 - 22 Draai ¼ slag rechtsom met
            RV stap rechts opzij,
            LV tik links opzij (09:00)
23 - 24 Draai ¼ slag linksom met LV stap vooruit,
             RV tik rechts opzij (06:00)

CROSS,  L BWD, CHASSÉ R, CROSS ROCK,
¼ COASTER STEP L

25 - 26   RV kruis voor LV en zet neer, 
               LV stap achteruit
27 & 28  RV stap rechts opzij "en" LV schuif aan,
               RV stap rechts opzij
29 - 30   LV kruis voor RV en zet neer met gewicht,
               gewicht terug op RV
31 - 32   Draai ¼ slag linksom met LV stap
              achteruit "en" RV sluit aan,
               LV stap vooruit (03:00)

vrijdag 16 juni 2023

# 208 ROSE GARDEN

Choreografie: Jo Thompson
Muziek: Rose Garden - Scooter Lee
(vertaling heronder)
Bron: The Cactus Club
32 tellen, viermuurs lijndans

ROCK R, SHUFFLE ½ TURN R,
ROCK L, COASTER STEP

1 - 2   RV stap vooruit met gewicht,
          gewicht terug op LV
3 & 4 Draai ½ slag rechtsom terwijl je
           stapt op RV "en" LV, RV (6:00)
5 - 6   LV stap vooruit met gewicht,
          gewicht terug op RV
7 & 8 LV stap achteruit "en" RV sluit aan,
          LV stap vooruit

ROCK R, SHUFFLE ½ TURN R,
ROCK L, COASTER STEP

9 - 10     RV stap vooruit met gewicht,
               gewicht terug op LV
11 & 12 Draai ½ slag rechtsom terwijl je
              stapt met RV "en" LV, RV (12:00)
13 - 14   LV stap vooruit met gewicht,
              gewicht terug op RV
15 - 16   LV stap achteruit "en" RV sluit aan,
              LV stap vooruit

SIDE STEP, CROSS, CHASSÉ R,
CROSS ROCK, CHASSÉ L

17 - 18   RV stap rechts opzij,
              LV kruis achter RV en zet neer
19 & 20 RV stap rechts opzij "en" LV sluit aan,
              RV stap rechts opzij
21 - 22   LV kruis voor RV en zet neer met gewicht,
              gewicht terug op RV
23 & 24 LV stap links opzij "en" RV sluit aan,
              LV stap links opzij

CROSS STEP, STEP ¼ R, STEP BWD, 
POINT, ½ TURN L, ½ TURN L, SHUFFLE
25 - 26 RV kruis voor LV en zet neer, draai ¼ slag 
             rechtsom met LV stap achteruit (3:00)
27 - 28 RV stap achteruit, L teen tik achteruit
29 -30  LV stap vooruit terwijl je ½ slag 
            linksom draait, RV stap achteruit terwijl je
            ½ slag linksom draait (3:00)
31 - 32 LV stap vooruit "en" RV sluit aan,
            LV stap vooruit

en swingen maar!

zondag 28 mei 2023

# 185 NIGHTSHIFT

Choreografie: Kath Dickens
Muziek: Nightshift - Dr. Victor & The Rasta Rebels
64 tellen, viermuurs lijndans

De dans start bij het eerste gezongen woord: “Marvin”

ROCK- RECOVER, TRIPLE FULL TURN R, 
CROSS, SIDE, ¼ SAILOR STEP FWD
1 - 2   RV stap vooruit met gewicht, 
          gewicht terug op LV
3 & 4 Draai volle slag rechtsom terwijl je met 
           RV- LV-RV stapt (alternatief: coaster step)
5 - 6   LV kruis over RV, RV stap rechts opzij
7 & 8 Sleep LV achter RV, draai ¼ slag linksom 
          terwijl je op RV gaat staan, LV stap 
          vooruit (9:00 uur)

&, WALK, WALK, MAMBO FWD, BACK, 
DRAG, & WALK, WALK 
& 9 – 10    "en" RV naast LV, LV stap vooruit,
                  RV stap vooruit
11 & 12     LV stap vooruit met gewicht "en" 
                  gewicht terug op RV, 
                  LV stap ietsje achteruit
13 - 14      RV grote stap achteruit, 
                  sleep LV achteruit
& 15 – 16  "en" Zet LV neer, RV stap vooruit,
                   LV stap vooruit

ROCK, RECOVER, ¼ TOUCH, ¼ TURN, 
TOUCH, ¼ TURN, SAILOR STEP
17 - 18  RV stap vooruit met gewicht, 
              gewicht terug op LV
19 - 20  Draai ¼ slag rechtsom met RV 
              tik naast LV, draai ¼ slag rechtsom 
              met RV stap vooruit. (3:00)
21 - 22  LV tik naast RV, draai ¼ slag rechtsom 
             met LV stap opzij (6:00)
23 & 24 RV stap achter RV "en" LV stap opzij, 
              RV stap schuin opzij 

Probeer tellen 19 - 22 te combineren met hip bumps 
en wat "attitude"!

× STEP-TOUCH-SHUFFLE
25 - 26    LV stap schuin links vooruit, 
               RV tik naast LV
27 & 28  RV stap schuin rechts "en" 
               LV sleep bij, RV stap schuin rechts 
29 - 32    Herhaal 25 - 28

ROCK-RECOVER, TRIPLE FULL TURN, 
CROSS, ¼ TURN, ¼ CHASSÉ
33 - 34   LV stap vooruit met gewicht, 
              gewicht terug op RV
35 & 36 Draai volle slag linksom terwijl je met 
              LV-RV-LV stapt (alternatief: coaster step)
37 - 38   RV kruis voor LV en zet neer, 
              draai ¼ slag rechtsom met LV stap 
              achteruit (9:00)
39 & 40 RV stap opzij met ¼ slag rechtsom, 
              LV schuift aan, RV stap opzij (12:00)

&, SIDE, LEFT JAZZ BOX, HIP BUMPS × 4
& 41- 42 "en" LV stap naast RV, RV stap opzij, 
                LV kruis over RV en zet neer
43 - 44    RV stap achteruit, LV stap opzij
45 - 48    Zwaai met heupen naar rechts, links, 
                rechts, links 

* Dit is het punt waarop de restarts beginnen!!

ROCK-RECOVER, SHUFFLE BWD, 
SHUFFLE ½ , ¼ PIVOT
49 - 50   RV stap vooruit met gewicht, 
               gewicht terug op LV
51 & 52 RV stap achteruit, LV schuif bij, 
               RV stap achteruit
53 & 54 Draai ½ slag linksom 
               terwijl je stapt met LV, 
              RV schuif aan, stap met LV (6:00 uur)
55 - 56   RV stap vooruit, draai ¼ slag linksom
              terwijl je je gewicht naar LV overbrengt
              (3:00)

CROSS, SIDE, SAILOR STEP × 2
57 - 58   RV kruis over LV en zet neer, LV stap opzij
59 & 60 RV stap achter LV "en" LV stap opzij, 
              RV stap opzij
61 - 64   Herhaal stappen 57 - 60 maar dan
              startend met LV

Er zitten restarts in de 3e (6:00 uur) en de 6e (12:00 uur) muur.
Mogelijke laatste passen ter afronding met extra triple full turn.

vrijdag 5 mei 2023

# 336 THE BANANA DANCE

Choreografie: Adam Astmar
Muziek: Banana - Conkarah, Shaggy & DJ Fle
32 tellen, 4-muurs lijndans

MAMBO FWD, MAMBO BWD, 
MAMBO R, MAMBO L
1 & 2 RV stap vooruit met gewicht "en" 
          gewicht terug op LV, RV stap naast LV
3 & 4 LV stap achteruit met gewicht "en" 
          gewicht terug op RV, LV stap naast RV
5 & 6 RV stap naar rechts met gewicht "en" 
          gewicht terug op LV, RV stap naast LV
7 & 8 LV stap naar links met gewicht "en" 
          gewicht terug op RV, LV stap naast RV

V-STEPS, SHAKE HIPS R, L, R with FLICK,
SHAKE HIPS L, R, L with FLICK

  9 - 10       RV stap schuin rechts vooruit, 
                   LV stap schuin links vooruit
11 - 12       RV stap terug links achteruit, 
                  LV stap terug rechts achteruit
13 & 14 & RV stap rechts opzij met heupen 
                   naar rechts "en" heupen naar links, 
                   heupen naar rechts "en" 
                   L hiel omhoog achter R been
15 & 16 & LV stap links opzij met heupen 
                   naar links "en" heupen naar rechts,
                   heupen naar links "en" 
                   R hiel omhoog achter achter L been

EXTENDED DIAGONAL FDW SHUFFLES R, L
17 & 18 & RV stap schuin rechts vooruit "en" 
                   LV schuif bij, RV stap schuin rechts 
                   vooruit "en" LV schuif bij
19 & 20      RV stap schuin rechts vooruit "en" 
                   LV schuif bij, RV stap schuin rechts 
                   vooruit
21 & 22 & LV stap schuin links vooruit "en" 
                  RV schuif bij, LV stap schuin links 
                  vooruit "en" RV schuif bij
23 & 24      LV stap schuin links vooruit "en"
                   RV schuif bij, LV stap schuin links 
                   vooruit

JAZZ BOX CROSS with ¼ R, 
OUTWARD HIP STEPS R, L, R, L
25 - 26        RC kruis voor LV en zet neer,
                   draai ¼ slag rechtsom met stap 
                   LV achteruit (03:00 uur)
27 - 28        RV stap naar rechts, LV kruis 
                   voor RV en zet neer
29 - 30        RV stap naar rechts met 
                   heupbeweging naar rechts,
                   LV stap naar links met 
                   heupbeweging naar links
31 - 32        RV stap naar rechts met 
                   heupbeweging naar rechts,
                   LV stap naar links met 
                   heupbeweging naar links

... en veel plezier!

maandag 17 april 2023

# 362 CAFÉ OKÉ WALTZ

Choreografie: onbekend
Muziek: Shenandoah Waltz – Hank Thomspon
12 tellen, 4-muurs lijnwals

WALTZ FW, WALTZ BW
1 – 3  LV stap vooruit, RV stap naast, 
          LV stap naast
4 – 6 RV stap achteruit, LV stap naast, 
          RV stap naast

WALTZ FW, WALTZ BW with TURN R
    7 – 9  LV stap vooruit, RV stap naast, 
              LV stap naast
10 – 12  RV draai ¼ slag rechtsom met 
               stap achteruit, LV stap naast, 
               RV stap achteruit

… en begin opnieuw!

vrijdag 31 maart 2023

# 183 SIMPLY MAMBO

Choreografie: Val Myers & Deana Randle
Muziek: Saddle the Wind - Thilly Frank
of:          Tequila - The Champs
of:          Tropical Depression - Alan Jackson
32 tellen, 4-muurs lijndans

R SIDE MAMBO, HOLD, L SIDE MAMBO, HOLD
1 - 2 RV stap rechts opzij met gewicht, 
         gewicht terug op LV
3 - 4 RV stap naast LV, rust
5 - 6 LV stap links opzij met gewicht, 
         gewicht terug op RV
7 - 8 LV stap naast RV, rust

R BWD MAMBO, HOLD, STEP, TOGETHER, STEP, HOLD
9 - 10   RV stap achteruit met gewicht, 
             gewicht terug op LV
11 - 12 RV stap naast LV, rust
13 - 14 LV stap vooruit, RV sluit aan
15 - 16 LV stap vooruit, rust

R STEP, TOGETHER, STEP, HOLD, L FWD MAMBO, HOLD
17 - 18 RV stap vooruit, LV sluit aan
19 - 20 RV stap vooruit, rust
21 - 22 LV stap vooruit met gewicht, 
             gewicht terug op RV
23 - 24 LV stap naast RV, rust

3 × WALK BWD-HOLD (R,L,R), ¼ TURN L, HOLD
25 - 26 RV stap achteruit, rust
27 - 28 LV stap achteruit, rust
29 - 30 RV stap achteruit, rust
31 - 32 Draai ¼ slag linksom met LV stap 
             links opzij, rust

... en begin opnieuw!

vrijdag 24 maart 2023

# 276 WALK THE LINE

Choreografie: Sandi Larkin
Muziek: I Break for Brunettes - Rhett Akins
26 tellen, 4-muurs lijndans

2 × SHUFFLE (R,L), R CROSS, L STEP BWD, 
3 × ½ TURNS R, TOGETHER, 2 × R KICK
1 & 2    RV stap vooruit "en" LV sluit aan, 
             RV stap vooruit
3 & 4    LV stap vooruit "en" RV sluit aan,
             LV stap vooruit
5 - 6     RV kruis voor LV en zet neer,
            LV stap achteruit
7 - 8     Draai ½ slag rechtsom met
            RV stap vooruit, draai ½ slag
            rechtsom met LV stap achteruit
9 - 10   Draai ½ slag rechtsom met RV stap
            vooruit, LV stap naast RV (6:00)
11 - 12 RV schop vooruit, RV schop vooruit

TRIPLE STEP, STEP L, TOUCH R,
WEAVE L, TOUCH L

13 & 14 RV stap op de plaats "en"
              LV stap op de plaats,
              RV stap op de plaats
15 - 16  LV stap vooruit, R teen tik rechts opzij
17 - 18  RV kruis voor LV en zet neer,
             LV stap links opzij
19 - 20 RV kruis achter LV en zet neer,
             L teen tik links opzij

CROSS, TURN ¼, L SHUFFLE BWD, R ROCK BWD
21 - 22 LV kruis voor RV en zet neer,
            draai ¼ slag linksom met RV
            stap achteruit (3:00)
23 - 24 LV stap achteruit "en" RV sluit aan,
             LV stap achteruit
25 - 26 RV stap achteruit met gewicht,
             gewicht terug op LV

... en herhaal!

dinsdag 21 februari 2023

# 361 SHOUTING TO THE MONSTERS

Choreografie: Niels Poulsen
Muziek: Goliath – Smith & Thell
64 tellen 2-muurs lijndans

R ROCK FWD & L ROCK FWD, 
BWD SHUFFLE ½ L, STEP-PIVOT ¼ L
1 – 2 &   RV stap vooruit met gewicht, 
               gewicht terug op LV 
               “en” RV stap naast LV
3 – 4       LV stap vooruit met gewicht, 
               gewicht terug op RV
5 & 6      Draai ¼ slag linksom met LV stap links 
               opzij “en” RV stap naast LV, draai ¼ slag
               linksom met LV stap vooruit (6:00)
7 – 8      RV stap vooruit, RV + LV draai ¼ slag 
               linksom (gewicht op LV) (3:00)

CROSS, HOLD, SIDE-BEHIND-SIDE, 
R CROSS ROCK, CHASSÉ ¼ R
9 – 10        RV kruis voor LV en zet neer, rust
& 11 – 12  “en” LV stap links opzij, 
                   RV kruis achter LV en zet neer, 
                   LV stap links opzij
13 – 14     RV kruis voor LV en zet neer met 
                  gewicht, gewicht terug op LV
15 & 16     RV stap rechts opzij “en” LV stap 
                  naast RV, draai ¼ slag rechtsom met 
                  RV stap vooruit (6:00)

STEP-PIVOT ½ R, L SHUFFLE FWD, 
STEP-PIVOT ½ L, 
½ TURN L, ½ TURN L
17 – 18   LV stap vooruit, LV + RV draai ½ slag 
                rechtsom (gewicht op RV) (12:00)
19 & 20   LV stap vooruit “en” RV sluit aan, 
                LV stap vooruit
21– 22    RV stap vooruit, RV + LV draai ½ slag 
                linksom (gewicht op LV) (6:00)
23 – 24   Draai ½ slag linksom met RV stap 
                achteruit (12:00), draai ½ slag linksom 
                met LV stap vooruit (6:00)

SIDE, BEHIND-SIDE-HEEL, HOLD&CROSS, 
L SIDE ROCK, CROSS
25 – 26      RV stap rechts opzij, LV kruis 
                   achter RV en zet neer
& 27 – 28  “en” RV stap rechts opzij, 
                    L hiel tik schuin links vooruit, rust
& 29 – 30  “en” zet gewicht op LV, RV kruis voor LV
                    en zet neer, LV stap links opzij 
                    met gewicht
31 – 32       Gewicht terug op RV, LV kruis voor R
                   en zet neer
Tag + restart in de tweede muur

STOMP R, CLAP, TURN ½ L, CLAP × 2,
JAZZ BOX CROSS
33 – 34  RV stamp rechts opzij, klap in de handen
              (gewicht op RV)
35 & 36 Draai ½ slag linksom met LV stap 
               links opzij (12:00), klap 2 × in de 
               handen
37 – 38  RV kruis voor LV en zet neer, 
              LV stap achteruit
39 – 40  RV stap rechts opzij, LV kruis voor RV
              en zet neer

POINT R, HOLD & POINT L, HOLD & 
POINT R, ¼ TURN  R, ½ TURN R, ½ TURN R
41 – 42          RV tik rechts opzij, rust
& 43 – 44     “en” RV stap naast LV, 
                       LV tik links opzij, rust
& 45              “en” LV stap naast RV, 
                       RV tik rechts opzij
46 – 47 – 48   Draai ¼ slag rechtsom met 
                       RV stap vooruit (3:00), 
                       draai ½ slag rechtsom met LV 
                       stap achteruit (9:00), draai ½ slag 
                       rechtsom met RV stap vooruit (3:00)

L SHUFFLE FWD, STEP -PIVOT ½ L, 
SHUFFLE FWD TURNING ½ L,
SHUFFLE BWD TURNING ½ L
49 & 50 LV stap vooruit “en” RV sluit aan, 
               LV stap vooruit
51 – 52 RV stap vooruit, RV + LV draai ½ slag 
              linksom (gewicht op LV) ( 9:00)
53 & 54 Draai ¼ slag linksom met RV stap rechts 
              opzij (6:00)“en” LV stap naast RV, 
              draai ¼ slag linksom met 
              RV stap achteruit (3:00)
55 & 56 Draai ¼ slag linksom met LV stap links 
              opzij (12:00) “en” RV stap naast LV, 
              draai ¼ slag linksom met 
              LV stap vooruit (9:00)

¼ L into R CHASSÉ, L BWD ROCK, SIDE L, 
TOUCH TOGETHER, R KICK-BALL-STEP
57 & 58  Draai ¼ slag linksom met RV stap rechts 
                opzij (6:00) “en” LV stap naast RV, 
                RV stap rechts opzij
59 – 60   LV stap achteruit met gewicht, 
                gewicht terug op RV
61 – 62    LV stap links opzij, RV tik naast LV
63 & 64   RV schop vooruit “en” RV stap naast LV, 
                 LV stap vooruit

Tag + Restart na de vierde muur:
1 – 2 RV stap vooruit, R hiel omhoog en zet neer
3 – 4 R hiel omhoog en zet neer, R hiel omhoog 
          en zet neer (gewicht op LV)

Einde zevende muur tel 36 twee keer klap in de handen (12:00)

vrijdag 10 februari 2023

# 360 SOME KIND OF WONDERFUL

Choreografie: Gary O'Reily 
Muziek: Some Kind of Wonderful - Rod Stewart
32 tellen, 4-muurs lijndans

CHASSÉ R, BWD ROCK, CHASSÉ L, BDW ROCK L
1 & 2 RV stap rechts opzij "en" LV schuif naast, 
           RV stap rechts opzij
3- 4    LV stap achteruit met gewicht, 
           gewicht terug op RV
5 & 6 LV stap links opzij "en" RV schuif naast, 
           LV stap links opzij
7 - 8   RV stap achteruit met gewicht, 
           gewicht terug op LV

    In de vierde muur (9:00 u) start de dans 
    na deze 8 tellen opnieuw!

SIDE, POINT, SIDE, TOUCH, BUMPS R, L, R, L
  9 - 10 RV stap rechts opzij, L teen tik op de vloer 
             met LV gekruist over RV
11 - 12 LV stap links opzij, R teen tik op de vloer 
             naast LV
13 - 14 RV stap rechts opzij met heupen naar 
             rechts, heupen naar links
15 - 16 Heupen naar rechts, heupen naar links

R SHUFFLE FWD, L FWD ROCK, 
L SHUFFLE BWD, R BWD ROCK
17 & 18 RV stap vooruit "en" LV schuift aan, 
              RV stap vooruit
19 - 20   LV stap vooruit met gewicht, 
              gewicht terug op RV
21 & 22 LV stap achteruit "en" RV schuift aan, 
              LV stap achteruit
23 - 24   RV stap achteruit met gewicht, 
              gewicht terug op LV

WALK, POINT, WALK, POINT,
JAZZBOX ¼ R WITH CROSS

25 - 26 RV stap vooruit, LV tik links opzij
27 - 28 LV stap vooruit, RV rik rechts opzij
29 - 30 RV plaats gekruist vóór LV, 
             LV stap achteruit
31 - 32 Draai ¼ slag rechtsom met RV stap 
             rechts opzij, LV zet gekruist vóór 
             RV (3:00 u)

... en begin opnieuw!

N.B. In de twaalfde en laatste muur dans je de tellen t/m 20, en rond je af met een
SHUFFLE TURNING ½ L, STEP FWD
21 & 22 Draai ¼ slag linksom met LV stap vooruit 
               "en" draai ¼ slag met RV schuif aan, 
               LV stap vooruit
23 - 24   RV stap vooruit, rust

woensdag 8 februari 2023

# 306 SWEET SURRENDER

Choreografie: Chris Hodgson
Muziek: Can't Fight the Moonlight – Lee-Ann Rimes
32 tellen, 4-muurs lijndans

R TOUCH OUT-IN-OUT, R CROSS SHUFFLE,
2 × STEP-TOUCH WITH FINGER CLICKS

1 & 2 R teen tik rechts opzij “en” tik naast LV, 
           tik rechts opzij
3 & 4 RV stap vóór LV “en” LV stap links opzij, 
          RV stap vóór LV
5 – 6  LV kleine stap opzij, R teen tik rechts opzij 
          en knip met vingers
7 – 8  RV kleine stap opzij, L teen tik links opzij 
          en knip met vingers

L STEP FWD, R TOUCH BEHIND, R LOCK STEP BWD,
FULL TURN L BWD, L FWD SHUFFLE

   9 – 10 LV stap vooruit, RV tik achter LV
11 & 12 RV stap achter LV “en” LV stap 
              kruislings voor RV, RV stap achteruit
13 – 14  RV draai ½ slag linksom met LV 
              vooruit stappend,
              LV draai ½ slag linksom met RV 
              achteruit stappend
15 & 16 LV stap vooruit “en” RV schuif bij, 
              LV stap vooruit

STEP SWIVELS (= SKATES) (4 ×), 
VINE R WITH ¼ TURN R
17 RV   kleine stap naar rechts met R hak 
             naar links terwijl je met LV stapt 
             op de plaats met de L hak naar links
18 LV   kleine stap naar links met L hak 
             naar rechts terwijl je met RV stapt 
            op de plaats met R hak naar rechts
19 RV   kleine stap naar rechts met R hak 
             naar links terwijl je met LV stapt 
             op de plaats met de L hak naar links
20 LV   kleine stap naar links met L hak 
             naar rechts terwijl je met RV stapt 
            op de plaats met R hak naar rechts
21 – 22 RV stap rechts opzij, LV kruis achter RV
23 – 24 RV stap rechts opzij met ¼ slag 
             naar rechts, LV stap vooruit (3:00 u)

SYNCOPATED TOE TOUCHES WITH ½ TURN R,
L SHUFFLE, SWEEP, UNWIND ½ L

25 & 26 & RV met gewicht achter LV “en” 
                   RV zet neer met ¼ slag naar rechts,
                   L teen tik naast RV “en” LV zet neer
27 & 28      R teen rik achteruit “en” 
                   RV zet neer met ¼ slag naar rechts,
                   L teen tik naast RV (9:00 u)
29 & 30     LV stap vooruit “en” RV schuif bij, 
                  LV stap vooruit
31 – 32     R teen sleep langzaam in een cirkel 
                  over de vloer van rechts naar links 
                  tot deze over de LV kruist, terwijl je een
                  ½ slag linksom draait 
                  (gewicht op LV die als draai-as dient)
                  (3:00 u)


… en herhaal!

vrijdag 27 januari 2023

# 352 RUSSIAN QUEEN

Choreografie: Michael Lynn
Muziek: Rasputin – Majestic & Boney M.
32 tellen, 2-muurs lijndans

2 × CAMEL WALKS (R,L)
1 – 2 RV stap schuin rechts vooruit, LV sleep bij
3 – 4 RV stap schuin rechts vooruit, LV tik naast
5 – 6 LV stap schuin links vooruit, RV sleep bij
7 – 8 LV stap schuin links vooruit, RV tik naast

2 × VINE with TOUCH (R,L)
9 – 10 RV stap rechts opzij, LV kruis achter RV 
           en zet neer
11 – 12 RV stap rechts opzij, LV tik naast RV
13 – 14 LV stap links opzij, RV kruis achter LV 
             en zet neer
15 – 16 LV stap links opzij, RV tik naast LV

STEP-TOUCH, STEP-TOUCH, PIVOT ½ TURN L, 
STEP-TOUCH
17 – 18 RV stap vooruit, LV tik naast
19 – 20 LV stap vooruit, RV stik naast
21 – 22 RV sap vooruit, RV+LV draai ½ slag 
              linksom met gewicht op LV (06:00 uur)
23 – 24 RV stap vooruit, LV tik naast

2 × KOSAK HEEL TOUCHES (L,R)
25 – 26 L hiel tik vooruit, L hiel tik 
             schuin links vooruit
27 – 28 L hiel tik links opzij, LV stap naast RV
29 – 30 R hiel tik vooruit, R hiel tik 
              schuin rechts vooruit
31 – 32 R hiel tik rechts opzij, RV tik naast LV


… en ga door!