Wij zijn de Amsterdam Amigos


Wij zijn de Amsterdam Amigos - dat is het Spaanse woord voor vrienden. We zijn geen formele vereniging met statuten en huishoudelijke reglementen, maar een groep vrienden en vriendinnen die het plezier in het dansen en samenzijn belangrijker vinden dan het perfect onder de knie krijgen van de juiste manier om je been te buigen, of om een driekwart slag te draaien binnen precies één tel. We vinden het leuk om te dansen!
Wij zijn een gay linedance-groep, en we zouden misschien gay/­lesbian linedance-groep moeten heten, of misschien wel lesbian, gay, bisexual, transgender (& straight) linedance-groep. In ieder geval gaan we nooit iemand die met ons mee wil dansen uittesten of zij of hij wel de juiste seksuele smaak of identiteit heeft. Als je bij ons danst moet je het goed vinden om onder de noemer “gay” te dansen.
We vinden het ook leuk dat er mensen van heel verschillende achtergronden in onze groep dansen.
En we heten alleen Amsterdams omdat de meerderheid uit Amsterdam komt en we elke week in Amsterdam dansen. Wie van elders komt is even welkom!

Hier vind je de dansen die we in de loop der jaren hebben geleerd en gedanst. Sommige dansen doen we nog regelmatig, andere zijn vrijwel vergeten. In de eerste regels kun je vaak op "choreografie" klikken om de dans uitgevoerd te zien en op "muziek" om de muziek te horen waarop we de dans uitvoer(d)en. Soms staat onderaan meer informatie over het lied of de muziek, klik dan onder de dansbeschrijving op "meer".

donderdag 8 oktober 2020

# 316 ROCK AROUND THE CLOCK

Choreografie: Tony Chapman
Muziek: Rock Around the Clock – Bill Haley & The Comets
48 tellen, 4-muurs lijndans

R, TOGETHER, R, HOLD, 
CROSS, STEP WIDE, OVER, HOLD
1 – 2 RV tik rechts opzij, RV tik naast LV
3 – 4 RV tik rechts opzij, rust
5 – 6 RV kruis achter LV en zet neer, 
         LV stap links opzij
7 – 8 RV kruis voor LV en zet neer, rust

L, TOGETHER, L, HOLD, 
CROSS WIDE, OVER, HOLD
 9 – 10  LV tik links opzij, LV tik naast RV
11 – 12 LV tik links opzij, rust
13 – 14 LV kruis achter RV en zet neer, RV stap rechts opzij
15 – 16 LV kruis voor RV en zet neer, rust

FWD, BWD, BWD, HOLD, 
BWD, OVER, BWD, HOLD
17 – 18 RV stap naar voor met gewicht, gewicht terug op LV
19 – 20 RV stap naar achter, rust
21 – 22 LV stap naar achter, RV kruis voor LV en zet neer
23 – 24 LV stap naar achter, rust

BWD, FWD, FWD, HOLD, 
FWD, CROSS, FWD, HOLD
25 – 26 RV stap naar achter met gewicht, gewicht terug op LV
27 – 28 RV stap naar voor, rust
29 – 30 LV stap naar voor, RV kruis achter LV en zet neer
31 – 32 LV stap naar voor, rust

R TOE, HEEL, OVER, HOLD, 
L TOE, HEEL, OVER, HOLD
33 – 34 RV tik naast LV (R hiel naar buiten), 
             R hiel tik naast LV (R tenen naar buiten)
35 – 36 RV kruis voor LV en zet neer, rust
37 – 38 LV tik naast RV (L hiel naar buiten), L hiel tik 
            naast RV (L tenen naar buiten)
39 – 40 LV kruis voor RV en zet neer, rust
 
R BACK, TOGETHER, FWD, HOLD, 
TURN ¼ LEFT, ¼ L, ¼ L, HOLD
41 – 42 RV stap achteruit, LV stap naast RV
43 – 44 RV stap vooruit, rust
45 – 46 Maak ¼ draai linksom LV stap links opzij (9:00), 
             draai ¼ slag RV stap achteruit (6:00)
47 – 48 Maak ¼ draai linksom LV stap vooruit (3:00), rust

REPEAT

donderdag 1 oktober 2020

# 315 COUNTRY STYLE
          (Love You Until The Money's Gone)

Choreografie: Neus Lloveras
Muziek: Until The Money's Gone – Bellamy Brothers
32 tellen, 4-muurs lijndans

KICKS, COASTER STEP, KICKS COASTER STEP
1 – 2  RV schop vooruit, RV schop schuin rechts vooruit
3 & 4 RV stap achteruit “en” LV sluit aan, RV stap vooruit
5 – 6  LV schop vooruit, LV schop schuin links vooruit
7 & 8 LV stap achteruit “en” RV sluit aan, LV stap vooruit

ROCK STEP, TRIPLE STEP ½ TURN, 
FULL TURN, STOMPS
 9 – 10     RV stap vooruit met gewicht, gewicht terug op LV
11 & 12   Draai ½ slag rechtsom RV stap naar voor “en” 
                LV sluit aan, RV stap vooruit (6:00)
13 – 14    Draai ½ slag rechtsom LV stap achteruit (12:00), 
                draai ½ slag rechtsom RV stap vooruit (6:00)
15 – 16    LV stamp naast RV, RV stamp

HEEL SWITCHES, STOMPS, 
HEEL SWITCHES, STOMPS
17 & 18 &  L hiel tik vooruit “en” LV stap naast RV, 
                   R hiel tik vooruit “en” RV stap naast LV
19 – 20       LV stamp en breng omhoog, LV stamp
21 & 22 &  R hiel tik vooruit “en” RV stap naast LV, 
                   L hiel tik vooruit “en” LV stap naast RV
23 – 24      RV stamp en breng omhoog, 
                  RV stamp en breng omhoog

ROCK STEP, COASTER STEP, 
ROCK STEP, COASTER STEP ¼ TURN
25 – 26  RV stap vooruit met gewicht, gewicht terug op LV
27 & 28 RV stap achteruit “en” LV sluit aan, RV stap vooruit
29 – 30  LV stap vooruit met gewicht, gewicht terug op RV
31 & 32 Draai ¼ slag linksom LV stap achteruit “en” 
              RV sluit aan, LV stap vooruit (3:00)

donderdag 24 september 2020

# 310 LOVE LIKE THE FILMS

Choreografie: Maryse Angéline Fourmage
(en we doen de eenvoudige choreografie; zij heeft er twee gemaakt)
Muziek: Love Like the Films - FT Island
16 tellen, 4-muurs lijndans

WALK BWD × 2, STOMP × 3, MAMBO, TOE STRUT
1 - 2  RV stap achteruit, LV stap achteruit
3 & 4 RV stamp naast LV "en" LV stamp op de plaats,
          RV stamp op de plaats
5 & 6 LV stap achteruit met gewicht "en" gewicht terug
          op RV, LV stap vooruit
7 - 8   R teen tik vooruit, R hiel zet neer

CROSS, POINT, CROSS, POINT, JAZZ BOX ¼ L, SLIDE
 9 - 10  LV kruis vóór RV en zet neer, RV tik rechts opzij
11 - 12 RV kruis vóór LV en zet neer, LV tik links opzij
13 - 14 LV kruis vóór RV en zet neer, draai ¼ slag linksom met 
            RV stap achteruit (9:00)
15 - 16 LV zet grote stap links opzij, RV sleep over de vloer 
             met tik naast LV

Tag 1
(na de 3e en de 7e muur, dus op 3:00 u):
1 - 2 RV stap schuin rechts vooruit, LV stap schuin links vooruit
3 - 4 RV stap mid-achteruit, LV stap naast RV
5 - 6 Heupen naar rechts, heupen naar links
7 - 8 Heupen naar rechts, heupen naar links

Tag 2:
(na de 13e muur, dus op 9:00 uur):
1 - 2 RV stap rechts opzij met heupen naar rechts, 
         heupen naar links
3 - 4 Heupen naar rechts, heupen naar links

zondag 6 september 2020

#308 REBEL JUST FOR KICKS

Choreografie: Ria Vos
Muziek: Feel It Still – Portugal The Man
32 tellen, 4-muurs lijndans

R CROSSING TOE STRUT, L SIDE ROCK, 
L CROSSING TOE STRUT, R SIDE ROCK
1 – 2 RV kruis vóór L been met R tenen tik de grond, 
         R hiel zet neer
3 – 4 LV stap links opzij met gewicht, gewicht terug 
         op RV
5 – 6 LV kruis vóór R been met L tenen tik de grond, 
         L hiel zet neer
7 – 8 RV stap rechts opzij met gewicht, gewicht terug 
         op LV

DIAGONAL KICKS × 2, POINT, MONTEREY ¼ R, 
POINT, FLICK BEHIND, SIDE, TOUCH
 9 – 10 RV schop schuin vóór L been, RV schop schuin 
             vóór L been
11 – 12 RV tik rechts opzij, draai ¼ slag rechtsom 
             RV stap naast LV (3:00)
13 – 14 LV tik links opzij, L hiel omhoog achter R been
15 – 16 LV stap links opzij, RV tik naast LV

SIDE, TOGETHER, SIDE, TOUCH, 
STEP FWD, TOUCH BEHIND, STEP BWD, LOCK
17 – 18 RV stap rechts opzij, LV stap naast RV
19 – 20 RV stap rechts opzij, LV tik naast RV
21 – 22 LV stap vooruit, RV tik achter L hiel
23 – 24 RV stap achteruit, LV kruis voor RV 
              en zet neer

BWD, HOOK, STEP, SCUFF, STEP PIVOT ½ L × 2
25 – 26 RV stap achteruit, LV kruis voor RV L hiel omhoog
27 – 28 LV stap vooruit, RV schop over de vloer vooruit
29 – 30 RV stap vooruit, RV + LV draai ½ slag linksom 
             (gewicht op LV) (9:00)
31 – 32 RV stap vooruit, RV + LV draai ½ slag linksom 
             (gewicht op LV) (3:00)

vrijdag 4 september 2020

# 314 ROCKABILLY STROLL

Choreografie: Elizabeth Garcia (All Things Rockabilly)
22 tellen, 4-muurs lijndans

STEP TOUCHES ×3
1 – 2 RV stap rechts opzij, LV stap naast RV
3 – 4 LV stap links opzij, RV stap naast LV 
5 – 6 RV stap rechts opzij, LV tik naast 

RV STEP, STEP, STEP TOUCH TO THE LEFT 
7 – 8 LV stap links opzij, RV stap naast LV 
9 – 10 LV stap links opzij, RV tik naast LV 

STEP, STEP, STEP, TOUCH TO THE RIGHT 
11 – 12 RV stap rechts opzij, LV stap naast RV 
13 – 14 RV stap rechts opzij, LV tik naast RV 

BACK L, TOUCH, BACK R, TOUCH 
15 – 16 LV stap naar achter, RV tik naast LV 
17 – 18 RV stap naar achter, LV tik naast RV 

FORWARD L, SLIDE R, ¼ TURN, SCUFF 
19 – 20 LV stap vooruit, RV sleep over de 
             vloer tot naast LV 
21 – 22 LV stap vooruit, maak ¼ draai linksom 
             RV schop vooruit over de vloer (9:00)

 ...en begin opnieuw! 

vrijdag 7 augustus 2020

# 311 JERUSALEMA

Choreografie: [traditioneel: volksdans Zezuru Shona, Oost-Zimbabwe]
Muziek: Jerusalema – Master KG feat. Nomcebo
Vertaling hieronder
24 tellen, 4-muurs lijndans

L STOMP,  3 L HEEL BOUNCES, SWITCH,
R STOMP, 3 R HEEL BOUNCES, SWITCH

1 – 2      LV stamp vooruit, L hiel zet neer,
3 – 4 &  L hiel zet neer, L hiel zet neer “en”
               LV stap naast RV
5 – 6      RV stamp vooruit, R hiel zet neer,
               R hiel zet neer, R hiel zet neer“en” 
               RV stap naast LV

HEEL SWITCHES, BALL, TURN ¼ L,
CROSS, SIDE, CROSS, SIDE

9 & 10 &       L hiel tik vooruit “en” 
                      LV stap naast RV,
                      R hiel tik vooruit “en” 
                      RV stap naast LV
11 & 12 &     L hiel tik vooruit “en” 
                      LV stap naast RV, 
                      R hiel tik vooruit “en” 
                      RV stap naast LV
13 – 14         Draai ¼ slag linksom met LV
                      kruis voor RV en zet neer, 
                      RV stap rechts opzij
15 – 16         LV kruis voor RV en zet neer, 
                      RV stap rechts opzij (9:00)

L TOE TOUCH, WALK FWD,
R TOE TOUCH, WALK BWD
17 – 18   LV tik links opzij, LV stap vooruit, 
19 – 20   RV stap vooruit, LV stap vooruit
21 – 22   RV tik rechts opzij, RV stap achteruit, 
23 – 24   LV stap achteruit, RV stap achteruit

zondag 2 augustus 2020

# 307 VENENO

Choreografie: Ria Vos
Muziek: Veneno – Alvaro Soler
32 tellen, 4-muurs lijndans

2 × (SIDE ROCK, KICK, CROSS, 
SIDE ROCK-CROSS)
1 &    RV stap rechts opzij met gewicht, 
          gewicht terug op LV
2 &    RV schop vooruit, RV kruis voor 
          LV en zet neer
3 & 4 LV stap links met gewicht “en” 
          gewicht terug op RV,
          LV kruis voor RV en zet neer
5 &    RV stap rechts met gewicht, 
          gewicht terug op LV
6 &    RV schop vooruit, RV kruis voor 
          LV en zet neer
7 & 8 LV stap links met gewicht “en” 
          gewicht terug op RV,
          LV kruis voor RV en zet neer

BWD LOCK STEP, SHUFFLE ½ TURN L, 
STEP PIVOT ¼ L, WEAVE L, TOUCH
 9 & 10  RV stap achteruit “en” LV kruis voor 
              RV en zet neer, RV stap achteruit
11 & 12 Draai ¼ slag linksom met LV stap links 
              opzij “en” RV sluit aan, draai ¼ slag 
              linksom met LV stap vooruit (6:00)
13 & 14 RV stap vooruit “en” RV + LV draai
              ¼ slag linksom (gewicht op LV), 
              RV kruis voor LV en zet neer (3:00)
& 15      “en” LV stap links opzij, RV kruis
               achter LV en zet neer
& 16      “en” LV stap links opzij, RV tik naast LV

2 × (SIDE, BACK ROCK, CHASSÉ ¼ L)
17 – 18 &  RV grote stap rechts, LV stap 
                   achteruit met gewicht “en” gewicht 
                   terug op RV
19 & 20     LV stap links opzij “en” RV sluit aan, 
                  draai ¼ slag linksom met LV stap 
                  vooruit (12:00)
21 – 22 &  RV grote stap rechts, LV stap 
                  achteruit met gewicht “en” gewicht
                  terug op RV
23 & 24     LV stap links “en” RV sluit aan, draai
                  ¼ slag linksom met LV stap vooruit
                  (9:00)

MAMBO FWD, ‘RUN’ BWD × 3, COASTER STEP, 
STEP-PIVOT ½ R, STEP
25 & 26 RV stap vooruit met gewicht “en” 
              gewicht terug op LV, LV stap achteruit
27 & 28 LV kleine stap achteruit “en” RV kleine
              stap achteruit, LV kleine stap achteruit
29 & 30 RV stap achteruit “en” LV sluit aan, 
              RV stap vooruit
31 & 32 LV stap vooruit “en” LV + RV draai ½ 
              slag rechtsom, LV stap vooruit (3:00)

RESTART in de 4e muur, na 16 tellen (12:00)

ENDING na 32 tellen (3:00): draai ¼ slag linksom
                 met RV stap rechts opzij (12:00)

vrijdag 28 februari 2020

# 263 CHEYENNE

Choreografie: onbekend
Muziek: If I Said You Had A Beautiful Body - The Bellamy Brothers
of:          I'm Gonna Getcha Good - Shania Twain
              (Vertaling hiervan: zie onderaan)
24-tellen, 4-muurs lijndans

L HEEL FWD, L TOUCH TOGETHER, L HEEL FWD, TOGETHER,
R HEEL FWD, R TOUCH TOGETHER, R HEEL FWD, ¼ PIVOT L
1 - 2 L hiel tik vooruit, LV tik naast RV
3 - 4 L hiel tik vooruit, LV stap naast RV
5 - 6 R hiel tik vooruit, RV tik naast LV
7 - 8 R hiel tik vooruit, draai op LV ¼ slag naar links,
        je R bovenbeen optrekkend

WALK BACK (R, L, R), L TOUCH BWD, 
STEP SLIDE STEP (L, R, L) FWD, R SIDE TOE TOUCH
9 - 11 RV stap achteruit, LV stap achteruit
12 - 12 RV stap achteruit, L teen tik achteruit
13 - 14 LV stap vooruit, RV schuif naast LV
15 - 16 LV stap vooruit, R teen tik naar rechts

CROSS R FRONT, L SIDE, CROSS R BEHIND, L SIDE TOE TOUCH
CROSS L FRONT, R SIDE, CROSS R BEHIND, TOGETHER
17- 18 RV kruis vóór LV met gewicht, LV stap links opzij
19 -20 RV kruis achter LV met gewicht, L teen tik links opzij
21 - 22 LV kruis vóór RV met gewicht, RV stap rechts opzij
23 - 24 LV kruis achter RV, RV stap naast LV

... en ga door!


vrijdag 7 februari 2020

# 303 HABIBI (حبيبي)

Choreografie: Gary O'Reilly
Muziek: Habibi (حبيبي– Dolly Style
32 tellen, 4-muurs lijndans

R MAMBO FWD, L COASTER CROSS,
R SIDE ROCK, CROSS BEHIND SIDE TOUCH
1 & 2      RV stap vooruit met gewicht “en”
               gewicht terug op LV, RV stap achteruit
3 & 4      LV stap achteruit “en” RV sluit aan,
               LV kruis voor RV en zet neer
5 & 6 &  RV stap rechts opzij met gewicht “en”
               gewicht terug op LV, RV kruis voor
               LV en zet neer “en” LV stap links opzij
7 & 8      RV kruis achter LV en zet neer “en”
               LV stap links opzij, R teen tik naast LV

CHASSÉ ¼ R, ½ LOCK STEP BWD, 
& HEEL & TOUCH, OUT IN IN
9 & 10       RV stap rechts opzij “en” LV sluit aan,
                  draai ¼ slag rechtsom met RV stap
                  vooruit (3:00)
11 & 12     Draai ¼ slag rechtsom met LV stap
                  links opzij “en” RV kruis voor LV
                  en zet neer, draai ¼ slag rechtsom
                  met LV stap naar achter (9:00)
& 13 & 14 “en” RV stap achteruit, L hiel tik
                   vooruit “en” LV stap naast RV,
                   R teen tik naast LV
& 15 & 16 “en” RV stap rechts opzij, LV stap links
                   opzij “en” RV stamp in het midden,
                   LV stamp naast RV
Begin hier de dans opnieuw in de 3e muur

R CROSS SAMBA, L CROSS SAMBA,
R CROSS, L BWD, TURN ¼ R WITH R SIDE,
L CROSS & R SIDE, L CROSS
17 & 18    RV kruis voor LV en zet neer “en” LV
                  stap links opzij met gewicht, gewicht
                  terug op RV
19 & 20     LV kruis voor RV en zet neer “en” RV
                  stap rechts opzij met gewicht, gewicht
                  terug op LV
21 – 22 & RV kruis voor LV en zet neer, LV stap
                  achteruit“en” draai ¼ slag rechtsom
                  met RV stap rechts opzij (12:00)
23 & 24     LV kruis voor RV en zet neer “en” RV
                  stap rechts opzij, LV kruis voor RV
                  en zet neer

R SIDE & L TOUCH & R SIDE, 
BEHIND SIDE CROSS, 
OUT, OUT, IN, PIVOT ¼ L
25 & 26 RV stap rechts opzij “en” LV tik naast RV,
               LV stap links opzij
27 & 28 RV kruis achter LV en zet neer “en”
               LV stap links opzij, RV kruis voor LV
               en zet neer
29 – 30  LV stap links opzij heupen naar links,
              RV stap rechts opzij heupen naar rechts
& 7 – 8 “en” LV stap naast RV, RV stap vooruit,
              RV + LV draai ¼ slag linksom (9:00)
              (gewicht op LV)

... en ga door!

maandag 27 januari 2020

# 304 BUY ME A DRINK

Choreografie: Maggie Gallagher
Muziek: Do You Still Wanna Buy Me That Drink – Lorrie Morgan
Vertaling hieronder
32 tellen, 2-muurs lijndans

R SIDE, CROSS, ROCKING CHAIR,
SIDE, CROSS, SIDE ROCK, TOGETHER
1 – 2   RV stap rechts opzij, LV kruis over RV
3 &     RV stap vooruit met gewicht “en”
           gewicht terug op LV
4 &     RV stap achteruit met gewicht “en”
           gewicht terug op LV
5 – 6   RV stap rechts opzij, LV kruis over RV
7 & 8   RV stap rechts opzij met gewicht “en”
            gewicht terug op LV, RV zet naast LV

L SIDE, CROSS, ROCKING CHAIR,
SIDE, CROSS, SIDE ROCK, TOGETHER
9 – 10    LV stap links opzij, RV kruis over LV
11 &      LV stap vooruit met gewicht “en”
              gewicht terug op RV
12 &      LV stap achteruit met gewicht “en”
              gewicht terug op RV
13 – 14  LV stap links opzij, RV kruis over LV
15 & 16 LV stap links opzij met gewicht “en”
              gewicht terug op RV, LV zet naast RV

FWD R MAMBO, WALK BWD × 2,
L COASTER STEP, WALK FWD × 2
17 & 18 RV stap vooruit met gewicht “en”
              LV stap achteruit met gewicht,
              RV zet naast LV
19 – 20  LV stap achteruit, RV stap achteruit
21 & 22 LV stap achteruit “en” RV stap naast LV,
              LV stap vooruit
23 – 24  RV stap vooruit, LV stap vooruit

R ROCK STEP WITH ½ TURN R, L FWD LOCK,
WALKS AND CLAPS (R, L), R ROCKING CHAIR
25 & 26      RV stap vooruit met gewicht “en”
                   gewicht terug op LV
                   RV stap vooruit met ½ draai rechtsom
27 & 28      LV stap vooruit “en” RV zet links achter
                   LV, LV stap vooruit
29 & 30 &  RV stap vooruit “en” klap,
                   LV stap vooruit “en” klap
30 & 32 &  RV stap vooruit met gewicht “en”
                   gewicht terug op LV,
                   RV stap achteruit met gewicht “en”
                   gewicht terug op LV

BRUG (aan het eind van de derde muur:)
1 – 2       Heupen naar rechts, naar links
3 & 4 & Heupen naar rechts “en” links, rechts “en” links


dinsdag 7 januari 2020

# 292 HEY SEÑORITA

Choreografie: Suzi Beau
Muziek: Hey Señorita – The Koi Boys
48 tellen, 2-muurs lijndans

WALK FWD R, L R KICK L, 
WALK BACK L, R, L TOUCH
1 – 2 RV stap vooruit, LV stap vooruit
3 – 4 RV stap vooruit, LV schop vooruit
5 – 6 LV stap achteruit, RV stap achteruit
7 – 8 LV stap achteruit, RV tik naast LV

VINE R, ELVIS KNEES × 4
9 – 10  RV stap rechts opzij, LV kruis achter RV
            en zet neer
11 – 12 RV stap rechts opzij, LV zet neer met
             de voeten uit elkaar
13 – 14 R knie draai naar binnen, L knie draai
              naar binnen terwijl je je R been strekt
15 – 16 R knie draai naar binnen terwijl je je
              L been strekt, L knie draai naar binnen
              terwijl je je R been strekt

VINE LEFT ELVIS KNEES × 4
17 – 18 LV stap links opzij, RV kruis achter LV
             en zet neer
19 – 20 LV stap links opzij, RV zet neer met de
             voeten uit elkaar
21 – 22 L knie draai naar binnen, R knie draai
             naar binnen terwijl je je L been strekt
23 – 24 L knie draai naar binnen terwijl je je
             R been strekt, R knie draai naar binnen
             terwijl je je L been strekt

FWD CLAP, BWD CLAP, 
SIDE CLAP, SIDE CLAP
25 – 26 RV stap naar voor, LV tik naast RV
             en klap in de handen
27 – 28 LV stap naar achter, RV tik naast LV
             en klap in de handen
29 – 30 RV stap rechts opzij, LV tik naast RV
             en klap in de handen
31 – 32 LV stap links opzij, RV tik naast LV
             en klap in de handen

STOMP RIGHT WALK LEFT FOOT IN , 
HEEL TOES HEEL REPEAT ON LEFT
33 – 34 RV stamp rechts opzij,
             L hiel draai naar rechts
35 – 36 L tenen draai naar rechts,
             L hiel draai naar rechts
37 – 38 LV stamp links opzij,
             R hiel draai naar links
39 – 40 R tenen draai naar links,
             R hiel draai naar links

R STRUT, L STRUT STEP HOLD & CLAP, 
PIVOT ½ L HOLD & CLAP
41 – 42 R tenen tik naar voor, R hiel klap neer
43 – 44 L tenen tik naar voor, L hiel klap neer
45 – 46 RV stap naar voor, klap in de handen
47 – 48 RV + LV maar ½ draai linksom
             (gewicht op LV), klap in de handen (6:00)


Start again, ...lots of fun and singing xx


zaterdag 30 november 2019

#296 NEW TATTOO

Choreografie: Rob Holley
Muziek: New Tattoo – Tim Hicks
32 tellen 4-muurs lijndans
Vertaling hieronder

R TOE STRUT, L CROSSING TOE STRUT,
SIDE ROCK, BEHIND SIDE CROSS
1 – 2  RV tik teen rechts opzij, RV zet hak neer
3 – 4  LV tik teen gekruist over RV,
          LV zet hak neer
5 – 6  RV stap rechts opzij met gewicht,
          gewicht terug op LV
7 & 8 RV stap achteruit LV “en” LV stap
          links opzij, RV stap gekruist over LV

L TOE STRUT, RIGHT CROSSING TOE STRUT, 
SIDE ROCK, ½ TURN LEFT SAILOR STEP
  9 – 10 LV tik teen links opzij, LV zet hak neer
11 – 12 RV tik teen gekruist over LV,
             RV zet hak neer
13 – 14 LV stap links opzij met gewicht,
             gewicht terug op RV
15 & 16 Draai ¼ slag linksom LV stap achteruit
              “en” RV stap naast LV, draai ¼ slag
              linksom met LV stap gekruist over RV
              (6:00 u)

RIGHT HIP BUMPS, LEFT HIP BUMPS, 
ROCKING CHAIR
17 & 18 RV stap schuin voor, heupen voor “en”
              LV heupen achteruit, RV heupen vooruit
19 & 20 LV stap schuin links voor, heupen
               vooruit “en” RV heupen achteruit,
               LV heupen vooruit
21 – 22 RV stap vooruit met gewicht,
             gewicht terug op LV
23 – 24 RV stap achteruit met gewicht,
              gewicht terug op LV

½ PIVOT L, FWD SHUFFLE, ¾ TURN R, 
CROSSING SHUFFLE
25 – 26 RV stap vooruit,
             RV+LV draai ½ slag linksom (12:00 u)
27 & 28 RV stap vooruit “en” LV stap naast RV,
              RV stap vooruit
29 – 30 Draai ½ slag rechtsom met LV stap
             achteruit, draai ¼ draai rechtsom
             met RV stap rechts opzij (9:00 u)
31 & 32 LV stap gekruist over RV “en” RV
              stap rechts opzij, LV stap gekruist
              over RV

... en herhaal!...

woensdag 20 november 2019

# 294 I'M LEAVING

Choreografie:Micaela Svensson Erlandsson
Muziek: I'm Leaving – Aaron Tippin
16 tellen, 2-muurs lijndans
Vertaling onderaan

R BASIC NIGHTCLUB. 
L BASIC NIGHTCLUB.
R DOROTHY . L DOROTHY
1 – 2 & RV grote stap rechts opzij, LV kruis
             achter RV en zet neer “en” RV kruis
             voor LV en zet neer
3 – 4 & LV grote stap links opzij, RV kruis
             achter LV en zet neer “en” LV kruis
             voor RV en zet neer
5 – 6 & RV stap naar voor, LV kruis achter
             RV en zet neer “en” RV stap vooruit
7 – 8 & LV stap naar voor, RV kruis achter
             LV en zet neer “en” LV stap vooruit

R STEP. L STEP, STEP ON SPOT, 
½ TURN R. L STEP. FULL TURN. 
FWD MAMBO. BWD MAMBO CROSS
 9 – 10        RV stap vooruit, LV stap vooruit
& 11           “en” RV stap op de plaats, draai
                    ½ slag rechtsom met LV stap
                    vooruit (6:00)
12 &            Draai ½ slag linksom met RV stap
                    achteruit “en” draai ½ slag linksom
                    met LV stap vooruit (6:00)
13 – 14 &    RV stap vooruit met gewicht,
                    gewicht terug op LV “en” RV
                    stap achteruit
15 – 16 &    LV stap achteruit met gewicht,
                    gewicht terug op RV “en” LV
                    kruis voor RV en zet neer

...en herhaal!


vrijdag 8 november 2019

# 291 LISA FROM IBIZA

32 tellen 2-muurs lijndans

VINE TO R WITH TOUCH, V-STEPS OUT, IN
1 – 2 RV stap rechts opzij, LV kruis achter RV 
          en zet neer
3 – 4 RV stap rechts opzij, LV tik naast RV
5 – 6 LV stap diagonaal links naar voor, 
         RV stap diagonaal rechts naar voor
7 – 8 LV stap terug naar midden, RV stap naast LV

VINE TO R, V-STEPS OUT, IN
  9 – 10 LV stap links opzij, 
             RV kruis achter LV en zet neer
11 – 12 LV stap links opzij, RV tik naast LV
13 – 14 RV stap diagonaal rechts naar voor, 
             LV stap diagonaal links naar voor
15– 16  RV stap terug naar midden, LV stap naast RV

R ROCKING CHAIR, STEP FWD,
¼ TURN L, STEP FWD, ¼ TURN L
17 – 18 RV stap naar voor met gewicht, 
             gewicht terug op LV
19 – 20 RV stap naar achter met gewicht, 
             gewicht terug op LV
21 – 22 RV stap naar voor, 
             RV + LV draai ¼ slag linksom (9:00)
23 – 24 RV stap naar voor, 
             RV + LV draai ¼ slag linksom (6:00)

STEP FWD, TOUCH, 
STEP FWD, TOUCH, 
HIP BUMPS R-L-R-L
25 – 26 RV stap naar voor, LV tik naast RV
27 – 28 LV stap naar voor, RV tik naast LV
29 – 30 RV stap rechts opzij met
             heupen naar rechts, heupen naar links
31 – 32 Heupen naar rechts, 
             heupen naar links (gewicht op LV)

... en begin opnieuw!# 289 DERAILED

Choreografie: Peter Metelnick
Muziek: Then She Kissed Me – Derailers
64 tellen 4-muurs lijndans
Vertaling hieronder

LINDY _R & L

1 & 2 RV stap rechts opzij “en” LV sluit aan,
          RV stap rechts opzij
3 – 4 LV stap naar achter met gewicht,
         gewicht terug op RV
5 & 6 LV stap links opzij “en” RV sluit aan,
          LV stap links opzij
7 – 8 RV stap naar achter met gewicht,
          gewicht terug op LV


STAP, KICK BALL CHANGE, STAP, 
STAP, KICK BALL CHANGE, STAP
9            RV stap vooruit
10 & 11 LV schop vooruit  “en” LV stap naast RV,
              RV stap vooruit
12 – 13 LV stap vooruit, RV stap vooruit
14 & 15 LV schop vooruit “en” LV stap naast RV,
              RV stap vooruit
16          LV stap vooruit

ROCK, ½ R TURNING SHUFFLE, 
STEP, STEP, SHUFFLE
17 – 18   RV stap naar voor met gewicht,
               gewicht terug op LV
19 & 20 Draai ¼ slag rechtsom RV stap opzij “en”
              LV sluit aan, draai ¼ slag
              rechtsom RV stap vooruit (6:00)
21 – 22  LV stap vooruit, RV stap vooruit
13 & 24 LV stap vooruit “en” RV sluit aan,
               LV stap vooruit

STEP, KICK BALL CHANGE, STEP, 
STEP, KICK BALL CHANGE, STEP
25           RV stap vooruit

26 & 27  LV schop vooruit “en” LV stap naast RV,
               RV stap vooruit
28 – 29   LV stap vooruit, RV stap vooruit
30 & 31 LV schop vooruit “en” LV stap naast RV,
               RV stap vooruit
32           LV stap vooruit

TOE STRUTS R & L, 
<CHASSÉ R, L BWD ROCK
33 – 34   R teen tik rechts opzij, R hiel zet neer
35 – 36   LV kruis voor RV L teen tik rechts opzij,
               L hiel zet neer
37 & 38  RV stap rechts opzij “en” LV sluit aan,
               RV stap rechts opzij
39 – 40   LV stap achteruit met gewicht,
               gewicht terug op RV

TOE STRUTS L & R, 
CHASSÉ L, R BWD ROCK
41 – 42   L teen tik links opzij, L hiel zet neer
43 – 44   RV kruis voor LV R teen tik links opzij,
               R hiel zet neer
45 & 46 LV stap links opzij “en” RV sluit aan,
              LV stap links opzij
47 – 48 RV stap achteruit met gewicht,
             gewicht terug op LV

CHASSÉ R, ¼ TURN L, 
CHASSÉ L, ROCKING CHAIR
49 & 50 RV stap rechts opzij “en” LV sluit aan,
              RV stap rechts opzij
51 & 52 Draai ¼ slag linksom LV stap links
              opzij “en” RV sluit aan, LV stap
              links opzij (3:00)
53 – 54 RV stap vooruit met gewicht,
             gewicht terug op LV
55 – 56  RV stap achteruit met gewicht,
              gewicht terug op LV

2 × R HEEL GRIND ¼ TURN R,
R BWD ROCK, RECOVER
57 – 58  R hak tik naar voor,
              draai ¼ slag rechtsom (6:00)
59 – 60  RV stap vooruit met gewicht,
              gewicht terug op LV
61 – 62  R hak tik vooruit,
              draai ¼ slag rechtsom (9:00)
63 – 64  RV stap vooruit met gewicht,
              gewicht terug op LV


... en begin opnieuw!


vrijdag 11 oktober 2019

# 300 LOVING TONIGHT

Choreografie: Dan Albro
Muziek: As Long As There's Loving Tonight - Mavericks
64 tellen, 2-muurs contra-lijndans

De dansers staan in twee rijen,
partners met gezichten naar elkaar.

2 TOE STRUTS FWD, ROCKING CHAIR
1 - 2 R teen vooruit, R hiel zet neer
3 - 4 L teen vooruit, L hiel zet neer
5 - 6 RV stap vooruit met gewicht,
        gewicht terug op LV
7 - 8 RV stap achteruit met gewicht,
        gewicht terug op LV

SIDE, TOUCH, SIDE, TOUCH, SIDE, 
TOGETHER, ¼ TURN, HOLD
 9 - 10 RV stap rechts opzij, LV tik naast RV
           met klap in handen
11 - 12 LV stap links opzij, RV tik naast LV
            met klap in handen
13 - 14 RV stap rechts opzij, LV stap naast RV
15 - 16 Draai ¼ slag rechtsom
             met RV stap vooruit, rust

SHUFFLE SIDE, ¼ TURN, SHUFFLE SIDE,
¼ TURN
17 - 18 LV stap links opzij, RV stap naast LV
            (partners passeren elkaar ruggelings)
19 - 20 LV stap links opzij, draai ¼ slag rechtsom
            met knie omhoog
21 - 22 RV stap rechts opzij, LV stap naast RV
            (partners kijken elkaar weer in het gezicht,
             en staan nu op de positie tegenover hun
             beginpositie)
23 - 24 RV stap rechts opzij, draai ¼ slag rechtsom,
             L knie omhoog

SHUFFLE SIDE, ¼ TURN, SHUFFLE SIDE, 
HOLD
25 - 26 LV stap links opzij, RV stap naast LV
             (partners passeren elkaar ruggelings)
27 - 28 LV stap links opzij, draai ¼ slag rechtsom
            met R knie omhoog
29 - 30 RV stap rechts opzij, LV stap naast RV
            (partners kijken elkaar weer in het gezicht,
             en staan nu in de beginpositie)
31 - 32 RV stap rechts opzij, rust

CROSS ROCK, REPLACE, STEP ASIDE, HOLD,
CROSS ROCK, REPLACE, STEP ASIDE, HOLD
33 - 34 LV kruis voor RV met gewicht terwijl je met
            L hand de L hand van je persoon rechts van je
            partner aantikt, gewicht terug op RV
35 - 36 LV stap links opzij, rust
37 - 38 RV kruis voor LV met gewicht terwijl je met
            R hand de R hand van je partner aantikt,
            gewicht terug op LV
39 - 40 RV stap rechts opzij, rust

CROSS ARMS, SLAP THIGHS, CLAP, SLAP,
CLAP, SLAP, SNAP, HOLD
41 - 42 Kruis armen over de borst, sla met beide handen
            op je dijen
43 - 44 Klap in handen, R hand tikt R hand van partner
45 - 46 Klap in handen, L hand tikt R hand van partner
47 - 48 Houd handen omhoog en knip in vingers, rust

CROSS ROCK, REPLACE, STEP ASIDE, HOLD,
FWD, LOCK, FWD, HOLD
49 - 50 RV kruis voor LV met gewicht, gewicht terug op LV
51 - 52 RV stap rechts opzij, rust
53 - 54 LV stap vooruit, RV kruis achter LV en zet neer
            (partners passeren elkaar L schouder aan L 
            schouder)
55 - 56 LV stap vooruit, rust

STEP, HOLD, TURN, HOLD, STOMP, 3 × TOE FAN
57 - 58 RV stap vooruit, rust
59 - 60 RV+LV sraai ½ slag linksom (gewicht op LV),
            rust
            (partners kijken elkaar weer in het gezicht,
             en staan nu op de positie tegenover hun
             beginpositie)
61 - 62 RV stamp naast LV, R tenen naar rechts
63 - 64 R tenen vooruit, R tenen naar rechts


TAG na de 3e en de 5e muur:
1 - 2 Heupen naar rechts, heupen naar links
3 - 4 Heupen naar rechts, heupen naar links
...en herhaal!...


maandag 2 september 2019

# 297 KEEP IT SIMPLE

Choreografie: Maggie Gallagher
Muziek: Keep It Simple – James Barker Band
32 tellen, 4-muurs lijndans
Vertaling onderaan

FWD ROCK-RECOVER, BWD SHUFFLE, 
BWD ROCK-RECOVER, FWD SHUFFLE
1 – 2  RV stap vooruit met gewicht, gewicht
          terug op LV
3 & 4 RV stap achteruit “en” LV sluit aan,
          RV stap achteruit
5 – 6  LV stap achteruit met gewicht, gewicht
          terug op RV
7 & 8 LV stap vooruit “en” RV sluit aan ,
          LV stap vooruit

CROSS, POINT, CROSS, POINT, 
JAZZ BOX ¼ TURN R-CROSS
 9 – 10   RV kruis voor LV en zet neer, LV tik
              teen links opzij
11 – 12  LV kruis voor RV en zet neer, RV tik
              teen rechts opzij
13 – 14  RV kruis voor LV en zet neer,
              LV stap achteruit
15 – 16  Draai ¼ slag rechtsom RV stap
              rechts opzij,  LV kruis voor RV
              en zet neer (3:00)

R CHASSÉ, BWD ROCK, L CHASSÉ, 
BWD ROCK*
17 & 18  RV stap rechts opzij “en” LV stap
               naast RV,  RV stap rechts opzij
19 - 20    LV stap achteruit met gewicht,
               gewicht terug op RV
21 & 22  LV stap links opzij “en” RV stap
               naast LV, LV stap links opzij
23 – 24   RV stap achteruit met gewicht,
               gewicht terug op LV

SIDE, BEHIND, ¼ TURN R, ½ PIVOT R, 
¼ TURN R, BEHIND, SIDE
25 – 26 RV stap rechts opzij, LV kruis achter RV
             en zet neer
27 – 28 Draai ¼ slag rechtsom met RV stap
             vooruit, LV stap vooruit (6:00)
29 – 30 LV + RV draai ½ slag rechtsom (12:00),
             draai ¼ slag rechtsom met  LV stap links
             opzij (3:00)
31 – 32 RV kruis achter LV en zet neer, LV stap
             links opzij

De dans eindigt in de 12e muur na 16 tellen (12:00)

* Deze passen kunnen korter worden omschreven als:
   Lindy R, Lindy L


vrijdag 19 juli 2019

# 287 ICH BIN WIE DU

Choreografie: Lars Kuif
Muziek: Ich bin wie du - Marianne Rosenberg
32 tellen, 4-muurs lijndans
Vertaling hieronder


LET OP: Er zijn maar liefst vijf restarts!
In muur 3 na 12 tellen
In muur 4 na 28 tellen
In muur 8 na 12 tellen
In muur 9 na 28 tellen
In muur 12 na 8 tellen


2  × SIDE ROCK, CROSS SHUFFLE
1 - 2   RV stap rechts opzij met gewicht, gewicht
           terug op LV
3 & 4  RV kruis voor LV en zet neer "en" LV stap
           links opzij, RV kruis voor LV en zet neer
5 - 6    LV stap links opzij met gewicht, gewicht
            terug op RV
7 & 8  LV kruis voor RV en zet neer "en" RV stap
           rechts opzij, LV kruis voor RV en zet neer
              ----

VINE R, SIDE, ¼ L, FWD SHUFFLE
 9 - 10   RV stap rechts opzij, LV kruis achter RV en zet neer
11 - 12  RV stap rechts opzij, LV kruis voor RV en zet neer
              ----
13 - 14  RV stap rechts opzij met gewicht, draai ¼ slag
              linksom met gewicht terug op LV (9:00 u)
15 & 16 RV stap vooruit "en" LV sluit aan, RV stap vooruit

2 × STEP FWD, LOCK, STEP-LOCK-STEP
17 - 18   LV stap vooruit, RV kruis achter LV en zet neer
19 & 20 LV stap vooruit "en" RV kruis achter LV
              en zet neer, LV stap vooruit
21 - 22   RV stap vooruit, LV kruis achter RV en zet neer
23 & 24 RV stap vooruit "en" LV kruis achter RV en zet
              neer, RV stap vooruit

ROCK STEP, SHUFFLE ½ TURN L, 
2 x (STEP, DIAGONAL TOUCH)
25 - 26   LV stap vooruit met gewicht, gewicht terug op RV
27 & 28 Draai ¼ slag linksom met LV stap links opzij
              "en" RV sluit aan, draai ¼ slag linksom met
              LV stap vooruit (3:00 u)
              ----
29 - 30   RV stap schuin rechts vooruit, L teen tik naast RV
31 - 32   LV stap shuin links vooruit, R teen tik naast LV


en begin opnieuw...!


donderdag 4 juli 2019

#286 WISHFUL THINKING

Choreografie: Jim O'Neill
Muziek: Lovin' All Night - Rodney Crowell
48-tellen, 4-muurs-lijndans
Vertaling onderaan

R OUT TOGETHER, R OUT TOGETHER,
R ROCK RECOVER, R STOMP, HOLD
1 - 2 R teen tik rechts opzij, R teen rik naast LV
3 - 4 R teen tik rechts opzij, R teen rik naast LV
5 - 6 RV stap achteruit met gewicht,
         gewicht terug op LV
7 - 8 RV stamp naast LV, rust

L OUT TOGETHER, L OUT TOGETHER,
L ROCK RECOVER, L STOMP, HOLD
 9 - 10 L teen tik links opzij, L teen tik naast RV
11 - 12 L teen tik links opzij, L teen naast RV
13 - 14 LV stap achteruit met gewicht,
            gewicht terug op RV
15 - 16 LV stamp naast LV, rust

KICK R 2 ×, TURN R, TOUCH, ¼ TURN L,
KICK, ¼ TURN R, TOUCH
17 - 18 RV schop vooruit 2 ×
19 - 20 Draai ¼ slag rechtsom met
             neerzetten RV, L teen rik naast RV (3:00 u)
21 - 22 Draai ¼ slag linksom met een stap van
            LV links opzij, RV schop vooruit (12:00)
23 - 24 Draai ¼ slag rechtsom met een stap van
             RV rechts opzij, L teen rik naast RV (3:00)

FWD DIAGONAL STEP SLIDES L, R
25 - 26 LV stap schuin links vooruit, RV sleep bij
             en klap in de handen
27 - 28 LV stap schuin links vooruit, R teen tik
             naast LV en klap in de handen
29 - 30 RV stap schuin rechts vooruit, LV sleep bij
31 - 32 RV stap schuin rechts vooruit, L teen tik
            naast RV

L FWD DIAGONAL SLIDE, STROLL BACK R,L, 
¼ TURN R, L TOUCH
33 - 34 LV stap schuin links vooruit, RV sleep bij
35 - 36 LV stap schuin links vooruit, R teen tik naast LV
37 - 38 RV stap achteruit, LV stap achteruit
39 - 40 Draai ¼ slag rechtsom met een stap van RV
            rechts opzij, L teen rik naast RV (6:00)

EXTENDED L VINE WITH TOUCH
41 - 42 LV stap links opzij, RV kruis achter LV en zet neer
43 - 44 LV stap links opzij, RV kruis voor LV en zet neer
45 - 46 LV stap links opzij, RV kruis achter LV en zet neer
47 - 48 LV stap links opzij, R teen tik naast LV

en opnieuw.....!


woensdag 3 juli 2019

# 284 CC SHUFFLE

Choreografie: onbekend
Muziek: I'm That Kind of Girl - Patty Loveless
32-tellen, 4-muurs lijndans
Vertaling hieronder

BIG K: 2 × FWD R, 2 × BWD L, 2 × BWD R, 2 × FWD L
1 - 2 RV stap schuin rechts vooruit, LV stap naast RV
3 - 4 RV stap schuin rechts vooruit, LV tik naast RV
5 - 6 LV stap schuin links achteruit, RV stap naast LV
7 - 8 LV stap schuin links achteruit, RV tik naast LV

  9 - 10 RV stap schuin rechts achteruit, LV stap naast RV
11 - 12 RV stap schuin rechts achteruit, LV tik naast RV
13 - 14 LV stap schuin links vooruit, RV stap naast LV
15 - 16 LV stap schuin links vooruit, RV tik naast LV

LITTLE K: FWD R, BWD L, BWD R, FWD L
17 - 18 RV stap schuin rechts vooruit, LV tik naast RV
19 - 20 LV stap schuin links achteruit, RV tik naast LV
21 - 22 RV stap schuin rechts achteruit, LV tik naast RV
23 - 24 LV stap schuin links vooruit, RV tik naast LV

2 × R HEEL TOUCH FRONT, 2 × R TOE TOUCH BEHIND,
R HEEL TOUCH FRONT, R TOE TOUCH BEHIND, 
R TOE TOUCH RIGHT, TURN LEFT WITH KNEE POP
25 - 26 R hiel tik vooruit 2 ×
27 - 28 R teen tik achteruit 2 ×
29 - 30 R hiel tik vooruit, R teen tik achteruit
31 - 32 R teen tik rechts opzij, maak op LV ¼ slag linksom met
            R knie omhoog

en begin opnieuw......