Wij zijn de Amsterdam Amigos


Wij zijn de Amsterdam Amigos - dat is het Spaanse woord voor vrienden. We zijn geen formele vereniging met statuten en huishoudelijke reglementen, maar een groep vrienden en vriendinnen die het plezier in het dansen en samenzijn belangrijker vinden dan het perfect onder de knie krijgen van de juiste manier om je been te buigen, of om een driekwart slag te draaien binnen precies één tel. We vinden het leuk om te dansen!
Wij zijn een gay linedance-groep, en we zouden misschien gay/­lesbian linedance-groep moeten heten, of misschien wel lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex, non-binary, queer (& straight) linedance-groep. In ieder geval gaan we nooit iemand die met ons mee wil dansen uittesten of zij of hij wel de juiste seksuele smaak of identiteit heeft. Als je bij ons danst moet je het goed vinden om onder de noemer “gay” te dansen.
We vinden het ook leuk dat er mensen van heel verschillende achtergronden in onze groep dansen.
En we heten alleen Amsterdams omdat de meerderheid uit Amsterdam komt en we elke week in Amsterdam dansen. Wie van elders komt is even welkom!

Hier vind je de dansen die we in de loop der jaren hebben geleerd en gedanst. Sommige dansen doen we nog regelmatig, andere zijn vrijwel vergeten. In de eerste regels kun je vaak op "choreografie" klikken om de dans uitgevoerd te zien en op "muziek" om de muziek te horen waarop we de dans uitvoer(d)en. Soms staat onderaan meer informatie over het lied of de muziek, klik dan onder de dansbeschrijving op "meer".

vrijdag 21 oktober 2022

# 357 ONS MOEDER ZEEJ NOG...

Choreografie: Lars Kuit, Imma Kuit-van Veen, Patricia Tuk-van Rosengarten, Loes Acda, Gertreie Jansen en Joke Blok
Muziek: Ons Moeder Zee Nog - Jan Biggel
32 tellen, 4-muurs lijndans

SIDE, TOGETHER, SIDE TOUCH, TWICE
1 - 2 RV stap opzij, LV sluit aan
3 - 4 RV stap opzij, LV tik naast
5 - 6 LV stap opzij, RV sluit aan
7 - 8 LV stap opzij, RV tik naast

HIP BUMPS, JAZZ BOX ¼ TURN
9 - 10   RV stap opzij met heupen naar rechts, 
             heupen naar links
11 - 12 heupen naar rechts, heupen naar links
13 - 14 RV stap kruislings voor LV, draai ¼ slag 
             rechtsom met LV stap achteruit (03:00 uur)
15 - 16 RV stap opzij, LV stap vooruit

HEEL TOUCH, TOE TOUCH, SHUFFLE FWD, 
STEP L FWD, ½ TURN R, SHUFFLE ½ TURN R
17 - 18   R hak tik vooruit, R teen tik achteruit
19 & 20 RV stap vooruit "en" LV schuif aan, 
              RV stap vooruit
21 - 22   LV stap vooruit, 
               LV+RV draai ½ slag rechtsom (09:00 uur)
23 & 24  Draai ¼ slag rechtsom met LV stap opzij 
               "en" RV sluit aan, draai ¼ slag rechtsom 
               met LV stap achteruit (03:00)

ROCK BWD, KICK-BALL-STEP, ROCKING CHAIR*
25 - 26 RV stap achteruit met gewicht, 
             gewicht terug op LV
27 & 28 RV schop vooruit "en" RV stap op bal 
              van de voet, LV stap vooruit
**
29 - 30 RV stap vooruit met gewicht, 
             gewicht terug op LV
31 - 32 RV stap achteruit met gewicht, 
             gewicht terug op LV

... en begin opnieuw!

* Je kan ook in plaats van een rocking chair 
    2 × een pivot met een draai linksom dansen

** In de 9e en de 11e muur: RESTART!

woensdag 19 oktober 2022

# 341 GOING TO THE CHAPEL

Choreografie: Masters In Line
Muziek: Little Chapel – Heather Myles & Dwight Yoakam
32 tellen, 4-muurs lijndans

TWICE: ROCK STEPS AND BRUSH
1 – 2 RV stap vooruit met gewicht, 
          gewicht terug op LV
3 – 4 RV stap vooruit, LV schop 
          vooruit over de vloer
5 – 6 LV stap vooruit met gewicht, 
         gewicht terug op RV
7 – 8 LV stap vooruit, RV schop 
          vooruit over de vloer

ROCK STEP, HALF TURN, HOLD, 
STEP ¾ TURN SIDE, HOLD
  9 – 10 RV stap vooruit met gewicht, 
             gewicht terug op LV
11 – 12 Draai ½ slag rechtsom met RV
             stap vooruit, rust (6:00)
13 – 14 LV stap vooruit, LV + RV draai 
             ¾ slag rechtsom (3:00)
15 – 16 LV stap links opzij, rust

BEHIND, SIDE, CROSS, KICK, 
BEHIND, ¼ TURN TWICE, HOLD
17 – 18 RV kruis achter LV en zet neer, 
             LV stap links opzij
19 – 20 RV kruis voor LV en zet neer, 
             LV schop schuin links vooruit
21 – 22 LV kruis achter RV en zet neer, 
             draai ¼ slag rechtsom met RV stap 
             vooruit (6:00)
23 – 24 Draai ¼ slag rechtsom met 
              LV stap links opzij, rust (9:00)

BEHIND, SIDE, CROSS, KICK, 
BEHIND, SIDE, CROSS, TURN
25 – 26 RV kruis achter LV en zet neer, 
             LV stap links opzij
27 – 28 RV kruis voor LV en zet neer, 
             LV schop schuin links vooruit
29 – 30 LV kruis achter RV en zet neer, 
             RV stap rechts opzij
31 – 32 LV kruis voor RV en zet neer, 
             RV + LV maak hele draai rechtsom 
             op de ballen van de voeten (9:00)

... en herhaal!

maandag 3 oktober 2022

# 351 ¿QUÉ PASÓ?

Choreografie: Ivonne Verhagen & José Miguel Belloque Vane
Muziek: Hey Baby, ¿Qué Pasó? – The Last Bandoleros
32 tellen 2 muurs lijndans

¼ TURN SHUFFLE, ½ TURN SHUFFLE BACK, 
BACK ROCK, FULL TURN
1 & 2 RV draai ¼ slag rechtsom met stap vooruit
          “en” LV stap naast RV, RV stap vooruit (3:00)
3 & 4 LV draai ½ slag rechtsom met stap achteruit
         “en” RV stap naast LV, LV stap achteruit
         (9:00)
5 – 6 RV rock achteruit, LV gewicht terug
7 – 8 RV draai ½ slag linksom met stap achteruit
         (3:00), LV draai ½ slag linksom met stap 
         vooruit (9:00)

DIAGONAL SHUFFLE, DIAGONAL SHUFFLE, JAZZ BOX
 9 & 10  RV stap schuin rechts vooruit “en” 
               LV stap naast RV, RV stap schuin rechts
              vooruit
11 & 12  LV stap schuin links vooruit “en” RV 
              stap naast LV, LV stap schuin links vooruit
13 – 14  RV stap gekruist voor LV, LV stap 
              achteruit
15 – 16  RV stap opzij, LV stap vooruit

STEP ½ PIVOT, SHUFFLE, STEP ¼ PIVOT, SHUFFLE
17 – 18  RV stap vooruit, RV+LV draai ½ slag 
              linksom (3:00)
19 & 20 RV stap vooruit “en” LV stap naast RV, 
              RV stap vooruit
21 – 22  LV stap vooruit, LV+RV draai ¼ slag
              rechtsom (6:00)
23 & 24 LV stap vooruit “en” RV stap naast LV, 
              LV stap vooruit

ROCK, COASTER STEP, STOMP, HOLD
25 – 26   RV stap met gewicht vooruit, 
               gewicht terug op LV
27 & 28  RV stap achteruit “en” LV stap naast RV, 
               RV stap vooruit
29           LV stamp vooruit, beweeg armen opzij
               op heuphoogte
30 – 32   Rust 3 tellen


...en begin opnieuw!

dinsdag 20 september 2022

# 356 BLACK VELVET

Choreografie: Linda De Ford
Muziek: Black Velvet – Robin Lee
[poging tot] vertaling hieronder
of:          Why Haven't I Heard From You - Reba MacEntire
40 tellen 1-muurs contra lijndans

TRAVELING TOUCH, STEP (4 ×)
1 – 2 RV tik rechts opzij, RV stap naast LV
3 – 4 LV tik links opzij, LV stap naast RV
5 – 6 RV tik rechts opzij, RV stap naast LV
7 – 8 LV tik links opzij, LV stap naast RV

TRAVELING KICK-BALL-CHANGE, 
KICK-BALL-CHANGE, PIVOT ½
 9 & 10 RV schop vooruit “en” RV stap naast LV, 
             LV stap iets vooruit
11 & 12 RV schop vooruit “en” RV stap naast LV, 
              LV stap iets vooruit
13 – 14 RV stap vooruit, RV + LV draai ½ slag 
             linksom (gewicht op LV) (6:00)

KICK-BALL-CHANGE, 
KICK-BALL-CHANGE, PIVOT ½
15 & 16 RV schop vooruit “en” RV stap naast LV, 
              LV stap iets vooruit
17 & 18 RV schop vooruit “en” RV stap naast LV, 
              LV stap iets vooruit
19 – 20 RV stap vooruit, RV + LV draai ½ slag 
             linksom (gewicht op LV) (12:00)

SHUFFLE FWD, SHUFFLE FWD, PIVOT ½
21 & 22 RV stap vooruit “en” LV sluit aan, 
              RV stap vooruit
23 & 24 LV stap vooruit “en” RV sluit aan, 
              LV stap vooruit
25 – 26 RV stap vooruit, RV + LV draai ½ slag 
             linksom (gewicht op LV) (6:00)

SHUFFLE FWD, SHUFFLE FWD, PIVOT ½
27 & 28 RV stap vooruit “en” LV sluit aan, 
              RV stap vooruit
29 & 30 LV stap vooruit “en” RV sluit aan, 
              LV stap vooruit
31 – 32 RV stap vooruit, RV + LV draai ½ slag 
              linksom (gewicht op LV) (12:00)

JAZZ BOX, JAZZ BOX
33 – 34 RV kruis voor LV en zet neer, 
             LV stap achteruit
35 – 36 RV stap rechts opzij, 
             LV stap naast RV
37 – 38 RV kruis voor LV en zet neer, 
             LV stap achteruit
39 – 40 RV stap rechts opzij, LV stap naast RV


... en begin opnieuw!

vrijdag 9 september 2022

# 355 JENNY'S CHA

Choreografie: Jennifer Wolf
Muziek: I'm Not Gonna Cry For You – Mavericks
vertaling hieronder
16 tellen, 4-muurs lijndans

L ROCK FWD, L SHUFFLE BWD, 
R ROCK BWD, R SHUFFLE FWD
 1 -   2 LV stap vooruit met gewicht, 
           gewicht terug op RV
 3 & 4 LV stap achteruit “en” RV sluit aan,
           LV stap achteruit
 5 –  6 RV stap achteruit met gewicht, 
           gewicht terug op LV
 7 & 8 RV stap vooruit “en” LV sluit aan, 
           RV stap vooruit


STEP L SIDE, TOGETHER, CHASSÉ, 
TURN ¼ R, STEP, STEP, SHUFFLE
  9 – 10   LV stap links opzij, RV stap naast LV
11 & 12  LV stap links opzij “en” RV sluit aan, 
               LV stap links opzij
13 – 14   Draai ¼ slag rechtsom met RV stap vooruit, 
               LV stap naast RV (3:00)
15 & 16 RV stap vooruit “en” LV sluit aan, 
               RV stap vooruit

en herhaal...

maandag 29 augustus 2022

# 348 I CLOSE MY EYES

Choreografie: Hazel Pace 
Muziek: Ich Mach Meine Augen Zu – Chris Norman & Nino De Angelo
32 tellen, 4-muurs lijndans

WEAVE, CROSS ROCK, CHASSÉ
1 – 2  RV kruis voor LV en zet neer, LV stap links opzij
3 – 4  RV kruis achter LV en zet neer, LV stap links opzij
5 – 6  RV kruis voor LV en zet neer met gewicht, gewicht terug op LV
7 & 8 RV stap rechts opzij “en” LV sluit aan, RV stap rechts opzij

CROSS, ¼ L BACK, SIDE, CROSS, 
SIDE ROCK, CROSS SHUFFLE
  9 – 10  LV kruis voor RV en zet neer,
             draai ¼ slag linksom met RV stap achteruit (9:00)
11 – 12 LV stap links opzij, RV kruis voor LV en zet neer
13 – 14 LV stap links opzij met gewicht, gewicht terug op LV
15 & 16 LV kruis voor RV en zet neer “en”
              RV stap rechts opzij, LV kruis voor RV en zet neer

SIDE/DRAG, TOGETHER, SHUFFLE FWD,
SIDE/DRAG, TOGETHER, SHUFFLE BACK

17 – 18  RV stap rechts opzij en sleep LV bij, LV stap naast RV
19 & 20 RV stap vooruit “en” LV sluit aan, RV stap vooruit
21 – 22  LV stap links opzij en sleep RV bij, RV stap naast LV
23 & 24 LV stap achteruit “en” RV sluit aan, LV stap achteruit

ROCK BWD, SHUFFLE ½ L, ROCK BWD, SHUFFLE
25 – 26 RV stap achteruit met gewicht, gewicht terug op LV
27 & 28 Draai ¼ slag linksom met RV stap rechts opzij “en” LV sluit aan,
              draai ¼ slag linksom met RV stap achteruit (3:00)
29 – 30  LV stap achteruit met gewicht, gewicht terug op RV
31 & 32 LV stap vooruit “en” RV sluit aan, LV stap vooruit


RESTARTS
Dans de 2e en de 6e muur tot en met tel 14, dan:

CROSS, RONDÉ
15 LV kruis voor RV en zet neer
16 Beweeg RV in een ronde beweging, tegen de klok in draaiend, over de vloer en zet neer

Hierna start je (in die muren) weer opnieuw vanaf het begin van de dans.


zondag 7 augustus 2022

# 354 SEVEN NATION ARMY

Choreografie: Jan Gerrard
Muziek: Seven Nation Army - Marcus Collins
[poging tot] vertaling hierna
32 tellen, tweemuurs lijndans

(STEP R DIAGONAL, TAP, STEP L DIAGONAL, TAP) × 2
1 – 2 RV stap schuin rechts vooruit, LV tik naast
3 – 4 LV stap schuin terug, RV tik naast
5 – 6 RV stap schuin rechts achteruit, LV tik naast
7 – 8 LV stap schuin terug, RV tik naast

WALK R, L, R, KICK L, JAZZ BOX TURNING ¼ L
  9 – 10 RV stap vooruit, LV stap vooruit
11 – 12 RV stap vooruit, LV schop vooruit
13 – 14 LV kruis over RV met gewicht, 
              RV stap achteruit
15 – 16 LV stap ¼ slag links draaiend vooruit, 
              RV tik naast LV (9:00 uur)

STEP, SLIDE, STEP, SLIDE,
STEP, TOUCH, STEP TOUCH

17 – 18 RV stap rechts, 
             LV sleep naast en plaats met gewicht
19 – 20 RV stap rechts, 
             LV sleep naast en plaats met gewicht
21 – 22 RV stap rechts, LV tik naast
23 – 24 LV stap links, RV tik naast

VINE R TOUCH, VINE L ¼ TURN TOUCH
25 – 26 RV stap naar rechts, LV kruis achter RV
27 – 28 RV stap naar rechts, LV tik naast
29 – 30 LV stap naar links, RV kruis achter LV
31 – 32 LV stap terwijl je ¼ slag draait, naar links 
              (6:00 uur), RV tik naast


… en herhaal!maandag 27 juni 2022

# 353 BONAPARTE'S RETREAT

Choreografie: Maddison Glover
Muziek: Bonaparte's Retreat – Glen Campbell
32 tellen 4-muurs lijndans

POINT FWD, POINT SIDE, POINT FWD/ACROSS, HITCH, 
SIDE, POINT FWD, POINT SIDE, SAILOR ¼, SCUFF 
1 – 2       RV tik teen voor, RV tik teen rechts opzij
3 & 4      RV tik teen gekruist voor LV “en” 
               R knie omhoog, RV stap rechts opzij
5 – 6       LV tik teen voor, LV tik teen links opzij
7 & 8 &  LV stap gekruist achter RV “en” draai 
                 ¼ slag linksom RV stap naast LV, 
                 LV stap voor “en” RV schop vooruit 
                 over de vloer (09.00)

STEP FWD, LOCK, STEP FWD, SCUFF, 
STEP FWD, LOCK, STEP FWD, SCUFF, 
SLOW PIVOT ½, V STEP
9 & 10 &   RV stap vooruit “en” LV kruis achter RV
                   en zet neer, RV stap vooruit “en”
                    LV schop vooruit over de vloer
11 & 12 & LV stap vooruit “en” RV kruis achter LV
                   en zet neer, LV stap vooruit “en”
                   RV schop vooruit over de vloer
13 – 14      RV stap voor, RV+LV draai ½ slag 
                  linksom (gewicht op LV) (03.00)
15 & 16 & RV stap schuin rechts vooruit “en” 
                  LV stap schuin links vooruit, 
                  RV stap achteruit “en” LV stap naast RV

WALK FWD ×2, MAMBO FWD, 
WALK BWD ×2, COASTER CROSS
17 – 18  RV stap vooruit, LV stap vooruit
19 & 20 RV stap vooruit  met gewicht “en” 
              gewicht terug op LV, RV stap achteruit
21 – 22  LV stap achteruit, RV stap achteruit
23 & 24 LV stap achteruit “en” RV stap naast LV, 
              LV stap gekruist voor RV

SIDE, TOGETHER, FWD, 
SIDE, TOGETHER, BWD, 
LOCK SHUFFLE BWD, MAMBO BWD
25 & 26 RV stap rechts opzij “en” 
                LV stap naast RV, RV stap vooruit
27 & 28 LV stap links opzij “en” RV stap naast LV, 
              LV stap achteruit
29 & 30 RV stap achteruit “en” 
              LV zet gekruist voor RV, RV stap achteruit
31 & 32 LV stap achteruit met gewicht “en” 
              gewicht terug op RV, LV stap vooruit

RESTART: In de 4e muur na tel 16

EINDE: Dans de laatste muur tot en met tel 6 (12.00) daarna:
COASTER STEP
7A & 8A      LV stap achteruit “en” 
                     RV stap naast LV, LV stap vooruit

vrijdag 13 mei 2022

# 347 BANDIDO'S LAST RIDE

Choreografie: Gaye Teather
Muziek: Bandido's Last Ride - Dave Sherrif
vertaling hieronder
32 tellen, 4-muurs lijndans

WALK, WALK, SHUFFLE, 
WALK, WALK, SHUFFLE
1 - 2   RV stap vooruit, LV stap vooruit
3 & 4 RV stap vooruit "en" LV sluit aan, 
          RV stap vooruit
5 - 6   LV stap vooruit, RV stap vooruit
7 & 8 LV stap vooruit "en" RV sluit aan, 
          LV stap vooruit

FWD ROCK, 3 × BWD SHUFFLE*
 9 - 10  RV stap vooruit met gewicht, 
            gewicht terug op LV
11 - 12 RV stap achteruit "en" LV sluit aan, 
            RV stap achteruit
13 - 14 LV stap achteruit "en" RV sluit aan, 
            LV stap achteruit
15 - 16 RV stap achteruit "en" LV sluit aan,
            RV stap achteruit

BWD ROCK, CHASSÉ L, 
BWD ROCK, CHASSÉ R
17 - 18 LV plaats met gewicht schuin achter RV, 
             gewicht terug op RV
19 - 20 LV stap naar links "en" RV sluit aan, 
             LV stap naar links
21 - 22 RV plaats met gewicht schuin achter LV, 
             gewicht terug op LV
23 - 24 RV stap naar rechts "en" LV sluit aan, 
            RV stap naar rechts

L JAZZ BOX TURNING ¼ L, CROSS, 
SIDE ROCK, COASTER STEP
25 - 26 LV plaats gekruist voor RV, 
            RV stap achteruit
27 - 28 Draai ¼ slag linksom met LV stap links, 
            RV plaats gekruist voor LV (09:00 uur)
29 - 30 LV stap naar links met gewicht, 
            gewicht terug op RV
31 - 32 LV stap achteruit "en" RV sluit aan, 
            LV stap vooruit

... en begin opnieuw!

* Attitude: tijdens elk van deze backward shuffles 3 × snel achter elkaar in de handen klappen met handen hoog (flamenco-stijl)

donderdag 28 april 2022

# 345 PEPPERMINT TWIST

Choreografie: Jo Thompson Szymanski & Roy Verdonk
Muziek: Peppermint Twist - Sha Na Na
48 tellen viermuurslijndans

R SIDE TOE STRUT, R CROSS TOE STRUT, 
R KICK, WEAVE
1 - 2 R tenen rechts opzij, R hiel zet neer
3 - 4 LV kruis voor RV met L tenen rechts opzij,
        L hiel zet neer*
5 - 6 RV schop schuin rechts vooruit, 
         RV zet gekruist achter LV neer
7 - 8 LV stap naar links, RV plaats gekruist vóór RV**

L SIDE TOE STRUT, L CROSS TOE STRUT, 
L KICK, WEAVE
  9 - 10 L tenen links opzij, L hiel zet neer
11 - 12 RV kruis voor LV met R tenen links opzij, 
            R hiel zet neer
13 - 14 LV schop schuin links vooruit, 
            LV zet gekruist achter RV neer
15 - 16 RV stap naar rechts, LV stap vooruit

SLOW CHARLESTON
17 - 18 R tenen tik vooruit, rust
19 - 20 RV plaats terug, rust
21 - 22 L tenen tik achteruit, rust
23 - 24 LV plaats terug, rust

2 × SLOW ⅛ PIVOT
25 - 26 RV stap vooruit, rust
27 - 28 RL+LV draai ⅛ slag linksom 
            (gewicht op LV), rust (10:30 u)
29 - 30 RV stap vooruit, rust
31 - 32 RL+LV draai ⅛ slag linksom 
            (gewicht op LV), rust (09:00 u)

SLOW JAZZBOX
33 - 34 RV plaats vóór LV, rust
35 - 36 LV stap achteruit, rust
37 - 38 RV stap naar rechts, rust
39 - 40 LV plaats naast RV***, rust

RIGHTWARD TWISTS (HEELS, TOES, HEELS), 
HOLD,
LEFTWARD TWISTS (HEELS, TOES, HEELS), 
HOLD
41 - 42 L+R hielen naar rechts, L+R tenen naar rechts
43 - 44 L+R hielen naar rechts, rust
45 - 46 L+R hielen naar links, L+R tenen naar links
43 - 44 L+R hielen naar links, rust

*) In de tweede muur kan je als alternatief voor tel 4 dansen: LV schop schuin links vooruit.
**) In de tweede muur kun je als alternatief voor tel 8 dansen: RV+LV maak spongetje achteruit.
***) Officieel moet de linkervoet gekruist over de rechtervoet worden neergezet, en moet de rechtervoet pas tijdens stap 41 naar rechts worden gezet om vrij te maken, maar we smokkelen bij de vleet.

woensdag 13 april 2022

# 344 WHO'S YOUR DADDY?

Choreografie: Alan Baraniuk
Muziek: Who's Your Daddy – Toby Keith
32 tellen, 2-muurs lijndans

WALK R, L, KICK R 2 ×, 
BACK LOCK STEP R, L, R  ¼ TURN L
1 – 2  RV stap vooruit, LV stap vooruit
3 – 4  RV schop vooruit, RV schop vooruit
5 & 6 RV stap achteruit “en” LV zet rechts 
          naast RV, RV stap achteruit
7 – 8  Draai ¼ slag linksom 
          met LV stap vooruit, RV tik naast LV (9:00)

WALK R, L, KICK R 2 ×, 
BACK LOCK STEP R, L, R  ¼ TURN L
9 – 16 Herhaal tellen 1 – 8 (6:00 u)

VINE R with TOUCH
17 – 18 RV stap rechts opzij, 
             LV kruis achter RV en zet neer
19 – 20 RV stap rechts opzij, LV tik naast RV

CHASSÉ L, ROCK STEP
21 & 22 LV stap links opzij “en” RV sluit aan,
               LV stap links opzij
23 – 24  RV stap vooruit met gewicht, 
               gewicht terug op LV

MONTEREY with ½ TURN  R
25 – 26 RV tik rechts opzij, draai ½ slag rechtsom 
              met RV stap naast LV (12:00 u)
27 – 28 LV tik links opzij, LV stap naast RV
 
MAMBA CROSS & ½ TURN UNWIND
29 & 30 RV stap rechts opzij met gewicht “en” 
               gewicht terug op LV, RV kruis voor LV 
               en zet neer
31 – 32   Draai ½ slag linksom in twee tellen
               (gewicht op LV) (6:00 u)

... en herhaal!

donderdag 7 april 2022

# 346 A LITTLE NIGHT CLUB (FOR PEACE)

Choreografie: Tibor Mosch
Muziek: Wind of Change - Scorpions
16 tellen, 4-muurs nightclubbing lijndans

De dans begint op de lettergreep "~kva" van "Moskva".

BASIC NIGHT CLUB LEFT, SIDE, 
BEHIND, ¼ TURN R STEP, 
ROCK FWD & ROCK FWD, BACK, TOGETHER
 1 - 2 &  LV grote step naar links, RV plaats 
              achter LV "en" LV kruis vóór RV
 3 - 4 &  RV stap opzij, LV plaats achter RV "en" 
              RV stap vooruit met ¼ slag rechtsom
 5 - 6 &  LV stap vooruit met gewicht, gewicht 
              terug op RV "en" plaats LV naast RV
 7 - 8 &  RV stap vooruit met gewicht, gewicht 
              terug op LV "en" plaats RV naast LV

STEP FWD, SWEEP FWD, CROSS, STEP BWD, 
STEP BWD, SWEEP BWD, BEHIND, SIDE, 
CROSS ROCK, RECOVER, SIDE,
CROSS ROCK, RECOVER, ½ TURN R STEP
 9 &  10 &  LV stap vooruit "en" RV begin halfronde 
                   beweging, RV kruis vóór LV "en" 
                   LV stap achteruit
11 & 12 &  RV stap achteruit "en" LV begin 
                   halfronde beweging, LV plaats 
                   achter RV "en" RV stap opzij
13 - 14  &   LV kruis met gewicht vóór RV, 
                   gewicht terug op RV "en" LV stap opzij
15 - 16  &   RV kruis met gewicht vóór LV, 
                    gewicht terug op LV "en" RV stap met 
                    ½ slag rechtsom

... en begin opnieuw!

donderdag 24 maart 2022

# 339 SHANIA'S MOMENT

Choreografie: Nathan Easey
Muziek: From This Moment On – Shania Twain
Vertaling hieronder
48 tellen 2-muurs lijndans

R CROSS, BWD, TRIPLE STEP, 
L CROSS, BWD, TRIPLE STEP
1 – 2   RV kruis voor LV en zet neer, 
           LV stap achteruit
3 & 4  RV stap naast LV “en” 
           LV stap op de plaats, RV stap op de plaats
5 – 6   LV kruis voor RV en zet neer, 
           RV stap achteruit
7 & 8  LV stap naast RV “en” 
           RV stap op de plaats, LV stap op de plaats

ROCK STEP, ¼ TURNING SAILOR STEP, 
ROCK STEP, BWD, TOUCH & CLICK
9 – 10    RV stap vooruit met gewicht, 
              gewicht terug op LV
11 & 12 RV stap achteruit “en” 
              draai ¼ slag linksom met
              LV stap links opzij, 
             RV stap rechts opzij (9:00)
13 – 14  LV stap vooruit met gewicht, 
              gewicht terug op RV
15 – 16  LV stap achteruit, 
              RV kruis voor R been 
              en klik met de vingers

R SHUFFLE, STEP-½ PIVOT, 
L SHUFFLE, STEP-½ PIVOT
17 & 18 RV stap vooruit “en” LV sluit aan, 
              RV stap vooruit
19 – 20  LV stap vooruit, 
              LV + RV draai ½ slag rechtsom (3:00)
21 & 22 LV stap vooruit “en” RV sluit aan, 
              LV stap vooruit
23 – 24  RV stap vooruit, 
              RV + LV draai ½ slag linksom (9:00)

TOE STRUTS FWD, R KICK-BALL-STEP,
STEP-¼ PIVOT
25 – 26   R tenen tik vooruit, 
               R hiel neerzetten en klik met de vingers
27 – 28   L tenen tik vooruit, 
               L hiel zet neer en klik met de vingers
29 & 30 RV schop vooruit “en” 
              RV stap naast LV, LV stap vooruit
31 – 32  RV stap vooruit, 
              RV + LV draai ¼ slag linksom (6:00)

CROSS SHUFFLE, SIDE SHUFFLE, 
ROCK STEP, STEP-BRUSH (REPEAT)
33 & 34 RV kruis voor LV en zet neer “en” 
              LV stap links opzij, RV kruis voor LV
              en zet neer
35 & 36 LV stap links opzij “en” RV sluit aan, 
              LV stap links opzij
37 – 38 RV stap achteruit met gewicht, 
             gewicht terug op LV
39 – 40 RV stap rechts opzij, 
              LV schop over de vloer voor R been
41 & 42 LV kruis voor RV en zet neer “en” 
              RV stap rechts opzij, LV kruis voor RV 
              en zet neer
43 & 44 RV stap rechts opzij “en” LV sluit aan, 
              RV stap rechts opzij
45 – 46  LV stap achteruit met gewicht, 
              gewicht terug op RV
47 – 48 LV stap links opzij, 
             RV schop over de vloer voor L been

... en herhaal!

dinsdag 8 maart 2022

# 338 TRAIN WRECK

Choreografie: Niels Poulsen
Muziek: Can't Let Go – Jill King
48 tellen 2-muurs lijndans

STOMP R FWD, STOMP L TOGETHER,
MONTEREY ¼ R, R HEEL HOOK

1 – 2 RV stamp vooruit, LV stamp naast RV
3 – 4 RV tik teen rechts opzij, 
         draai ¼ slag rechtsom,
         RV stap naast LV (3:00)
5 – 6 LV tik teen links opzij, LV stap naast RV
7 – 8 RV tik hak vooruit, RV kruis voor L been

FWD TAP, BACK KICK, R BACK LOCK STEP, HOLD
9 – 10 RV stap vooruit, LV tik teen achter RV
11 – 12 LV stap achteruit, RV schop vooruit
13 – 14 RV stap achteruit, 
             LV kruis voor RV en zet neer
15 – 16 RV stap achteruit, rust

BACK MAMBO ½ R, HOLD, 
BACK MAMBO ¼ L, HOLD
17 – 18 LV stap achteruit met gewicht, 
             gewicht terug op RV
19 – 20 Draai ½ slag rechtsom met 
             LV stap achteruit, rust (9:00)
21 – 22 RV stap achteruit met gewicht, 
             gewicht terug op LV
23 – 24 Draai ¼ slag linksom met 
             RV stap opzij, rust (6:00)

L BACK ROCK SIDE, HOLD, 
R BACK ROCK SIDE, HOLD
25 – 26 LV stap achteruit met gewicht, 
             gewicht terug op RV
27 – 28 LV grote stap opzij, rust
29 – 30 RV stap achteruit met gewicht, 
             gewicht terug op LV
31 – 32 RV grote stap opzij, rust

BEHIND SIDE CROSS, SWEEP, WEAVE, SWEEP
33 – 34 LV kruis achter RV en zet neer, 
             RV stap opzij
35 – 36 LV kruis voor RV en zet neer, 
             RV maak ronde beweging vooruit
37 – 38 RV kruis voor LV en zet neer, LV stap opzij
39 – 40 RV kruis achter LV en zet neer, 
             LV maak ronde beweging achteruit

BEHIND SIDE FWD, HOLD, 
R ROCKING CHAIR
41 – 42 LV kruis achter RV en zet neer, 
             RV stap opzij
43 – 44 LV stap voor, rust
45 – 46 RV stap vooruit met gewicht, 
             gewicht terug op LV
47 – 48 RV stap achteruit met gewicht, 
             gewicht terug op LV

... en begin opnieuw!

BRUG
Na de 1e, 3e en 7e muur (6:00)
2 × (R HEEL GRIND ¼ R, R BACK ROCK)
1 – 2 R hak tik vooruit, 
         draai ¼ slag rechtsom 
         R tenen draaien naar rechts 
         en gewicht terug op LV (9:00)
3 – 4 RV stap achteruit met gewicht, 
         gewicht terug op LV
5 – 6 R hak tik vooruit, draai ¼ slag
         rechtsom R tenen draaien naar rechts 
         en gewicht terug op LV (12:00)
7 – 8 RV stap achteruit met gewicht, 
         gewicht terug op LV

R STEP LOCK STEP, HOLD, STEP. 
PIVOT ¼ TURN, STEP, HOLD
9 – 10 RV stap vooruit, 
           LV kruis achter RV 
           en zet neer
11 – 12 RV stap vooruit, rust
13 – 14 LV stap vooruit, 
             LV+RV draai ½ slag 
             rechtsom (6:00)
15 – 16 LV stap vooruit, rust


EINDE: De dans eindigt in de 10e muur op tel 43 (12:00)

maandag 17 januari 2022

# 337 FUN MACHINE

Choreografie: Pim van Grootel & Daniel Trepat
Muziek: Maldon – Zouk Machine
32 tellen 2-muurs lijndans

4 × WALK FWD, 4 × WALK BWD
1 – 4 RV stap vooruit, LV stap vooruit, 
         RV stap vooruit, LV stap vooruit
5 – 8 RV stap achteruit, LV stap achteruit, 
         RV stap achteruit, LV stap achteruit

STEP SIDE, TOGETHER, STEP SIDE, TOUCH,
STEP FWD, TOUCH, STEP BWD, TOUCH
 9 –  12 RV stap rechts opzij, LV sluit aan, 
             RV stap rechts opzij,
             LV tik naast RV (SHIMMY)
13 – 16 LV stap vooruit, RV tik naast LV, 
             RV stap achteruit, LV tik naast RV

L ROLLING VINE, STEP TOGETHER, 
2 × CLAP,  ARM MOVEMENT (4 counts)
17 – 20 Draai ¼ slag linksom met LV stap vooruit, 
             maak ½ draai linksom RV stap achteruit, 
             draai ¼ slag linksom 
             met LV stap links opzij, 
             RV stap naast LV en klap in de handen
21 – 22 Klap in de handen, handen omhoog
23 – 24 R hand rechts opzij L hand links opzij, 
             handen naar beneden en 
             terug naar de klap-positie

STEP SIDE, TOUCH,
STEP ¼ TURN L, TOUCH, 
STEP SIDE, TOUCH, 
STEP ¼ TURN L, TOUCH

25 – 26 RV stap rechts opzij, LV tik links opzij
27 – 28 Draai ¼ slag linksom 
             met LV stap links opzij, 
             RV tik rechts opzij (9:00)
29 – 30 RV stap rechts opzij, LV tik links opzij
31 – 32 Draai ¼ slag linksom 
             met LV stap links opzij, 
             RV tik rechts opzij (6:00)

Repeat TAG: Na de 4e en de 8e muur: 12 tellen
1 – 2 – 3 – 4       Zwaaien met de armen 
                            naar rechts, links, rechts, links
5 – 6 – 7 – 8       Zwaaien met de armen 
                            naar rechts, links, rechts, links
9 – 10 – 11 – 12 Armen al schuddend van 
                            langs de zij omhoog tot 
                            horizontaal vooruit

woensdag 15 december 2021

# 340 SHE JUST WANTS TO DANCE

Choreografie: Anna Korsgaard
Muziek: She Just Wants To Dance – Johnny Reid
32 tellen 4-muurs lijndans

VINE R with TOUCH, VINE L with TOUCH
1 – 2 RV stap rechts opzij, LV kruis 
         achter RV en zet neer
3 – 4 RV stap rechts opzij, LV tik naast RV
5 – 6 LV stap links opzij, RV kruis
         achter LV en zet neer
7 – 8 LV stap links opzij, RV tik naast LV

ROCKING CHAIR, 2 × SIDE-TOUCH
 9 –  10 RV stap naar voor met gewicht, 
             gewicht terug op LV
11 – 12 RV stap naar achter met gewicht, 
             gewicht terug op LV
13 – 14 RV stap rechts opzij, LV tik naast RV
15 – 16 LV stap links opzij, RV tik naast LV

2 × DIAGONAL-STEP-SLIDE- 
      DIAGONAL-STEP-TOUCH
17 – 18 RV stap schuin rechts vooruit, 
             LV sleep naast RV
19 – 20 RV stap schuin rechts vooruit, 
             LV tik naast RV
21 – 22 LV stap schuin links vooruit, 
             RV sleep naast LV
23 – 24 LV stap schuin links vooruit, 
             RV tik naast LV

JAZZBOX ¼ TURN R, HIP BUMPS R,L,R,L
25 – 26 RV kruis voor LV en zet neer, 
             LV stap achteruit
27 – 28 Draai ¼ slag rechtsom met 
             RV stap rechts opzij, 
             LV stap naast RV (3:00)
29 – 30 Heupen naar rechts, heupen naar links
31 – 32 Heupen naar rechts, heupen naar links

... en begin opnieuw!

maandag 8 november 2021

# 321 HEAD AND HEART

Choreografie: Dag Alexander Wien
Muziek: Head & Heart – Joel Corry
32 tellen, 4-muurs lijndans

2 × (TAP, TAP, STEP, STEP, TOUCH)
1 & 2 RV tik naast LV “en” RV tik naast LV, 
          RV stap schuin rechts vooruit
3 – 4  LV stap vooruit, RV tik naast LV
5 & 6 RV tik naast LV “en” RV tik naast LV, 
          RV stap schuin rechts vooruit
7 – 8  LV stap vooruit, RV tik naast LV

STEP, TOUCH, STEP, TOGETHER, 
STEP, TOUCH, STEP, HOLD
 9 – 10  RV stap schuin vooruit, 
             LV tik naast RV
11 – 12 LV stap schuin links achteruit, 
             RV stap naast LV
13 – 14 LV stap schuin links achteruit, 
             RV tik naast LV
15 – 16 RV stap rechts opzij, rust

2 × (SCISSOR STEP, HOLD, CLAP)
17 – 18 LV stap links opzij, 
             RV stap naast LV
19 – 20 LV kruis voor RV en zet neer, 
             klap in de handen
21 – 22 RV stap rechts opzij, 
             LV stap naast RV
23 – 24 RV kruis voor LV en zet neer, 
             klap in de handen

STEP, TOUCH, TURN ¼ R STEP, 
TOUCH, VINE
25 – 26 LV stap links opzij, RV tik naast LV
27 – 28 Draai ¼ slag rechtsom met 
             RV stap rechts opzij, 
             LV tik naast RV (3:00)
29 – 30 LV stap links opzij, 
             RV kruis achter LV en zet neer
31 – 32 LV stap links opzij, 
             RV tik naast LV

woensdag 20 oktober 2021

# 326 AMIGO

Choreografie: Daniel Trepat, Roy Verdonk, Pim van Grootel, 
                       Jeremie Tridon & José Miguel Belloque Vane
Muziek: Amigo – Chef'Special
64 tellen, 2-muurs lijndans

ROCK STEP, CLOSE, HOP, WALK FWD (R,L,R)
with ARM MOVEMENT, TOUCH
1 – 2 RV stap vooruit met gewicht, gewicht terug op LV
3 – 4 RV stap naast LV, RV + LV maak sprongetje op de plaats
5 – 6 Handen van de buren vastpakken met RV stap vooruit, LV stap vooruit
7 – 8 Handen omhoog met RV stap vooruit, LV tik naast RV

DIAGONAL STEP BWD & TOUCH 2 × (L,R), 
ROLLING VINE (1¼ TURN L), HOP
 9 – 10 LV stap schuin links achteruit, RV tik naast LV
11 – 12 RV stap schuin rechts achteruit, LV tik naast RV
13 – 14 Draai ¼ slag linksom LV stap vooruit (9:00), 
             draai ½ slag linksom RV stap achteruit (3:00)
15 – 16 Draai ½ slag linksom LV stap vooruit (9:00),
             RV + LV maak sprongetje op de plaats

WALK FWD (R,L,R), KICK L, WALK BWD (L,R,L,), 
KICK R (for 8 counts grab person in front on shoulders)
17 – 18 Handen op schouders van persoon vóór je 
             met RV stap vooruit, LV stap vooruit
19 – 20 RV stap vooruit, LV schop schuin links vooruit
21 – 22 LV stap achteruit, RV stap achteruit
23 – 24 LV stap achteruit, RV schop schuin rechts vooruit

DIAGONAL STEP BWD & TOUCH 2 ×, ¾ TURN R
25 – 26 RV stap schuin rechts achteruit, LV tik naast RV
27 – 28 LV stap schuin links achteruit, RV tik naast LV
29 – 30 Draai ¼ slag rechtsom met RV stap vooruit (12:00), 
             draai ¼ slag rechtsom met LV stap links opzij (3:00)
31 – 32 Draai ¼ draai rechtsom met RV stap vooruit (6:00), 
             LV stap naast RV

OUT OUT IN IN ¼ TURN R 2 ×
33 – 34 RV stap rechts opzij, LV stap links opzij
35 – 36 Draai ¼ slag rechtsom met RV stap 
             in het midden (9:00), LV stap naast RV
37 – 38 RV stap rechts opzij, LV stap links opzij
39 – 40 Draai ¼ slag rechtsom met RV stap 
             in het midden (12:00), LV stap naast RV

ROCKING CHAIR, PIVOT WITH ½ TURN L, STOMP R, L
41 – 42 RV stap vooruit met gewicht, 
             gewicht terug op LV
43 – 44 RV stap achteruit met gewicht, 
             gewicht terug op LV
45 – 46 RV stap vooruit, draai ½ slag linksom 
             met LV stap vooruit (6:00)
47 – 48 RV stamp op de grond naast LV, 
             LV stamp op de grond naast RV

Begin de dans opnieuw hier in de 1e en de 3e muur

DIAGONAL STEP-CROSS-STEP, TOUCH, 
DIAGONAL STEP with SHIMMY
49 – 50 RV stap schuin rechts vooruit, 
             LV kruis voor RV en zet neer
51 – 52 RV stap schuin rechts vooruit, 
             LV tik schuin links achter RV
53 – 56 LV maak grote stap schuin links achteruit, 
             sleep RV tot naast LV in drie tellen 
             terwijl je je schouders schudt

JAZZBOX, OUT OUT & IN IN 2 ×
57 – 58        RV kruis voor LV en zet neer, LV stap achteruit
59 – 60        RV stap rechts opzij, LV stap vooruit
& 61 & 62 “en” RV stap rechts opzij, LV stap links opzij 
                  “en” RV stap in het midden, LV stap naast RV
& 63 & 34  “en” RV stap rechts opzij, LV stap links opzij 
                   “en” RV stap in het midden, LV stap naast RV

... en begin opnieuw!

vrijdag 10 september 2021

# 305 SMOKEY PLACES

Choreografie: Michelle Perron
Muziek: Smokey Places – Ronnie McDowell
Vertaling hieronder
32 tellen, 4-muurs lijndans

L SIDE, TOGETHER, FWD, HOLD,
R SIDE, TOGETHER, BWD, HOLD
1 – 2 LV stap links opzij, RV sluit aan
3 – 4 LV stap vooruit, rust (gewicht op LV)
5 – 6 RV stap rechts opzij, LV sluit aan
7 – 8 RV stap achteruit, rust (gewicht op RV)

L SIDE, TOGETHER, L SIDE, HOLD,
R BEHIND CROSS, L SIDE, R FRONT CROSS,
L SIDE TOUCH
  9 – 10 LV stap links opzij, RV sluit aan
11 – 12 LV stap links opzij, rust
13 – 14 RV kruis achter LV, LV stap links opzij
15 – 16 RV kruis vóór LV, LV tik links opzij

L CROSS BEHIND, R SIDE TOUCH,
R STEP FWD, L TOUCH BEHIND
17 – 18 LV kruis achter RV, R teen tik rechts opzij
19 – 20 RV stap vooruit, L teen tik achter RV

L STEP, ½ TURN R WITH R STEP FWD,
L STEP FWD, R TOUCH BEHIND
21 – 22 LV met gewicht achter RV,
               LV draai ½ slag rechtsom met RV
               vooruit stappend
23 – 24 LV stap vooruit, R teen tik achter LV

R STEP, ½ TURN L WITH L STEP FWD,
R STEP FWD, L TOUCH BEHIND
25 – 26 RV met gewicht achter LV,
              LV draai ½ slag linksom met LV
              vooruit stappend
27 – 28 RV stap vooruit, L teen tik achter RV

L STEP, ¼ TURN R WITH R STEP FWD,
TOGETHER, R STEP R
29 – 30 LV met gewicht achter RV,
               LV draai ¼ slag rechtsom met RV
               vooruit stappend
31 – 32 LV stap naast RV, RV stap rechts opzij

… en herhaal!dinsdag 17 augustus 2021

# 333 ONE KISS

Choreografie: Javier Rodriguez Gallego
Muziek: One Kiss – Savannah
32 tellen, 2-muurs lijndans

SIDE, ¼ TURN, TOUCH, SIDE, ¼ TURN, TOUCH,
SIDE, ¼4 TURN, TOUCH.SIDE, ¼ TURN, HOOK
1 – 2 LV stap links opzij, draai ¼ slag rechtsom 
         met R tenen tik naast LV (3:00)
3 – 4 RV stap rechts opzij, draai ¼ slag rechtsom 
         met L tenen tik naast RV (6:00)
5 – 6 LV stap links opzij, draai ¼ slag rechtsom 
         met R tenen tik naast LV (9:00)
7 – 8 RV stap rechts opzij, draai ¼ slag linksom 
         met LV kruis voor R been (6:00)

LOCK STEP FWD, BRUSH, CROSS, 
SIDE, BEHIND, SWEEP
 9 – 10 LV stap vooruit, RV kruis achter LV en zet neer
11 – 12 LV stap vooruit, RV schop vooruit over de vloer
13 – 14 RV kruis voor LV en zet neer, LV stap links opzij
15 – 16 RV kruis achter LV en zet neer, 
             LV maak een ronde beweging tot achter RV

BEHIND, SIDE, CROSS, BRUSH, 
SIDE TOE STRUTS TWICE
17 – 18 LV kruis achter RV en zet neer, 
             RV stap rechts opzij
19 – 20 LV kruis voor RV en zet neer, 
             RV schop schuin rechts vooruit over de vloer
21 – 22 R tenen tikken rechts opzij, R hiel zet neer
23 – 24 LV kruis voor RV L tenen tikken de vloer, 
             L hiel zet neer

ROCKING CHAIR, ROCK SIDE, CROSS, HOLD
25 – 26 RV stap schuin rechts vooruit met gewicht, 
             gewicht terug op LV
27 – 28 RV stap schuin links achteruit met gewicht, 
             gewicht terug op LV
29 – 30 RV stap rechts opzij met gewicht, 
             gewicht terug op LV
31 – 32 RV kruis voor LV en zet neer, rust


... en begin opnieuw!