Wij zijn de Amsterdam Amigos


Wij zijn de Amsterdam Amigos - dat is het Spaanse woord voor vrienden. We zijn geen formele vereniging met statuten en huishoudelijke reglementen, maar een groep vrienden en vriendinnen die het plezier in het dansen en samenzijn belangrijker vinden dan het perfect onder de knie krijgen van de juiste manier om je been te buigen, of om een driekwart slag te draaien binnen precies één tel. We vinden het leuk om te dansen!
Wij zijn een gay linedance-groep, en we zouden misschien gay/­lesbian linedance-groep moeten heten, of misschien wel lesbian, gay, bisexual, transgender (& straight) linedance-groep. In ieder geval gaan we nooit iemand die met ons mee wil dansen uittesten of zij of hij wel de juiste seksuele smaak of identiteit heeft. Als je bij ons danst moet je het goed vinden om onder de noemer “gay” te dansen.
We vinden het ook leuk dat er mensen van heel verschillende achtergronden in onze groep dansen.
En we heten alleen Amsterdams omdat de meerderheid uit Amsterdam komt en we elke week in Amsterdam dansen. Wie van elders komt is even welkom!

Hier vind je de dansen die we in de loop der jaren hebben geleerd en gedanst. Sommige dansen doen we nog regelmatig, andere zijn vrijwel vergeten. In de eerste regels kun je vaak op "choreografie" klikken om de dans uitgevoerd te zien en op "muziek" om de muziek te horen waarop we de dans uitvoer(d)en. Soms staat onderaan meer informatie over het lied of de muziek, klik dan onder de dansbeschrijving op "meer".

vrijdag 28 februari 2020

# 263 CHEYENNE

Choreografie: onbekend
Muziek: If I Said You Had A Beautiful Body - The Bellamy Brothers
of:          I'm Gonna Getcha Good - Shania Twain
              (Vertaling hiervan: zie onderaan)
24-tellen, 4-muurs lijndans

L HEEL FWD, L TOUCH TOGETHER, L HEEL FWD, TOGETHER,
R HEEL FWD, R TOUCH TOGETHER, R HEEL FWD, ¼ PIVOT L
1 - 2 L hiel tik vooruit, LV tik naast RV
3 - 4 L hiel tik vooruit, LV stap naast RV
5 - 6 R hiel tik vooruit, RV tik naast LV
7 - 8 R hiel tik vooruit, draai op LV ¼ slag naar links,
        je R bovenbeen optrekkend

WALK BACK (R, L, R), L TOUCH BWD, 
STEP SLIDE STEP (L, R, L) FWD, R SIDE TOE TOUCH
9 - 11 RV stap achteruit, LV stap achteruit
12 - 12 RV stap achteruit, L teen tik achteruit
13 - 14 LV stap vooruit, RV schuif naast LV
15 - 16 LV stap vooruit, R teen tik naar rechts

CROSS R FRONT, L SIDE, CROSS R BEHIND, L SIDE TOE TOUCH
CROSS L FRONT, R SIDE, CROSS R BEHIND, TOGETHER
17- 18 RV kruis vóór LV met gewicht, LV stap links opzij
19 -20 RV kruis achter LV met gewicht, L teen tik links opzij
21 - 22 LV kruis vóór RV met gewicht, RV stap rechts opzij
23 - 24 LV kruis achter RV, RV stap naast LV

... en ga door!


vrijdag 7 februari 2020

# 303 HABIBI (حبيبي)

Choreografie: Gary O'Reilly
Muziek: Habibi (حبيبي– Dolly Style
32 tellen, 4-muurs lijndans

R MAMBO FWD, L COASTER CROSS,
R SIDE ROCK, CROSS BEHIND SIDE TOUCH
1 & 2      RV stap vooruit met gewicht “en”
               gewicht terug op LV, RV stap achteruit
3 & 4      LV stap achteruit “en” RV sluit aan,
               LV kruis voor RV en zet neer
5 & 6 &  RV stap rechts opzij met gewicht “en”
               gewicht terug op LV, RV kruis voor
               LV en zet neer “en” LV stap links opzij
7 & 8      RV kruis achter LV en zet neer “en”
               LV stap links opzij, R teen tik naast LV

CHASSÉ ¼ R, ½ LOCK STEP BWD, 
& HEEL & TOUCH, OUT IN IN
9 & 10       RV stap rechts opzij “en” LV sluit aan,
                  draai ¼ slag rechtsom met RV stap
                  vooruit (3:00)
11 & 12     Draai ¼ slag rechtsom met LV stap
                  links opzij “en” RV kruis voor LV
                  en zet neer, draai ¼ slag rechtsom
                  met LV stap naar achter (9:00)
& 13 & 14 “en” RV stap achteruit, L hiel tik
                   vooruit “en” LV stap naast RV,
                   R teen tik naast LV
& 15 & 16 “en” RV stap rechts opzij, LV stap links
                   opzij “en” RV stamp in het midden,
                   LV stamp naast RV
Begin hier de dans opnieuw in de 3e muur

R CROSS SAMBA, L CROSS SAMBA,
R CROSS, L BWD, TURN ¼ R WITH R SIDE,
L CROSS & R SIDE, L CROSS
17 & 18    RV kruis voor LV en zet neer “en” LV
                  stap links opzij met gewicht, gewicht
                  terug op RV
19 & 20     LV kruis voor RV en zet neer “en” RV
                  stap rechts opzij met gewicht, gewicht
                  terug op LV
21 – 22 & RV kruis voor LV en zet neer, LV stap
                  achteruit“en” draai ¼ slag rechtsom
                  met RV stap rechts opzij (12:00)
23 & 24     LV kruis voor RV en zet neer “en” RV
                  stap rechts opzij, LV kruis voor RV
                  en zet neer

R SIDE & L TOUCH & R SIDE, 
BEHIND SIDE CROSS, 
OUT, OUT, IN, PIVOT ¼ L
25 & 26 RV stap rechts opzij “en” LV tik naast RV,
               LV stap links opzij
27 & 28 RV kruis achter LV en zet neer “en”
               LV stap links opzij, RV kruis voor LV
               en zet neer
29 – 30  LV stap links opzij heupen naar links,
              RV stap rechts opzij heupen naar rechts
& 7 – 8 “en” LV stap naast RV, RV stap vooruit,
              RV + LV draai ¼ slag linksom (9:00)
              (gewicht op LV)

... en ga door!

maandag 27 januari 2020

# 304 BUY ME A DRINK

Choreografie: Maggie Gallagher
Muziek: Do You Still Wanna Buy Me That Drink – Lorrie Morgan
Vertaling hieronder
32 tellen, 2-muurs lijndans

R SIDE, CROSS, ROCKING CHAIR,
SIDE, CROSS, SIDE ROCK, TOGETHER
1 – 2   RV stap rechts opzij, LV kruis over RV
3 &     RV stap vooruit met gewicht “en”
           gewicht terug op LV
4 &     RV stap achteruit met gewicht “en”
           gewicht terug op LV
5 – 6   RV stap rechts opzij, LV kruis over RV
7 & 8   RV stap rechts opzij met gewicht “en”
            gewicht terug op LV, RV zet naast LV

L SIDE, CROSS, ROCKING CHAIR,
SIDE, CROSS, SIDE ROCK, TOGETHER
9 – 10    LV stap links opzij, RV kruis over LV
11 &      LV stap vooruit met gewicht “en”
              gewicht terug op RV
12 &      LV stap achteruit met gewicht “en”
              gewicht terug op RV
13 – 14  LV stap links opzij, RV kruis over LV
15 & 16 LV stap links opzij met gewicht “en”
              gewicht terug op RV, LV zet naast RV

FWD R MAMBO, WALK BWD × 2,
L COASTER STEP, WALK FWD × 2
17 & 18 RV stap vooruit met gewicht “en”
              LV stap achteruit met gewicht,
              RV zet naast LV
19 – 20  LV stap achteruit, RV stap achteruit
21 & 22 LV stap achteruit “en” RV stap naast LV,
              LV stap vooruit
23 – 24  RV stap vooruit, LV stap vooruit

R ROCK STEP WITH ½ TURN R, L FWD LOCK,
WALKS AND CLAPS (R, L), R ROCKING CHAIR
25 & 26      RV stap vooruit met gewicht “en”
                   gewicht terug op LV
                   RV stap vooruit met ½ draai rechtsom
27 & 28      LV stap vooruit “en” RV zet links achter
                   LV, LV stap vooruit
29 & 30 &  RV stap vooruit “en” klap,
                   LV stap vooruit “en” klap
30 & 32 &  RV stap vooruit met gewicht “en”
                   gewicht terug op LV,
                   RV stap achteruit met gewicht “en”
                   gewicht terug op LV

BRUG (aan het eind van de derde muur:)
1 – 2       Heupen naar rechts, naar links
3 & 4 & Heupen naar rechts “en” links, rechts “en” links


dinsdag 7 januari 2020

# 292 HEY SEÑORITA

Choreografie: Suzi Beau
Muziek: Hey Señorita – The Koi Boys
48 tellen, 2-muurs lijndans

WALK FWD R, L R KICK L, 
WALK BACK L, R, L TOUCH
1 – 2 RV stap vooruit, LV stap vooruit
3 – 4 RV stap vooruit, LV schop vooruit
5 – 6 LV stap achteruit, RV stap achteruit
7 – 8 LV stap achteruit, RV tik naast LV

VINE R, ELVIS KNEES × 4
9 – 10  RV stap rechts opzij, LV kruis achter RV
            en zet neer
11 – 12 RV stap rechts opzij, LV zet neer met
             de voeten uit elkaar
13 – 14 R knie draai naar binnen, L knie draai
              naar binnen terwijl je je R been strekt
15 – 16 R knie draai naar binnen terwijl je je
              L been strekt, L knie draai naar binnen
              terwijl je je R been strekt

VINE LEFT ELVIS KNEES × 4
17 – 18 LV stap links opzij, RV kruis achter LV
             en zet neer
19 – 20 LV stap links opzij, RV zet neer met de
             voeten uit elkaar
21 – 22 L knie draai naar binnen, R knie draai
             naar binnen terwijl je je L been strekt
23 – 24 L knie draai naar binnen terwijl je je
             R been strekt, R knie draai naar binnen
             terwijl je je L been strekt

FWD CLAP, BWD CLAP, 
SIDE CLAP, SIDE CLAP
25 – 26 RV stap naar voor, LV tik naast RV
             en klap in de handen
27 – 28 LV stap naar achter, RV tik naast LV
             en klap in de handen
29 – 30 RV stap rechts opzij, LV tik naast RV
             en klap in de handen
31 – 32 LV stap links opzij, RV tik naast LV
             en klap in de handen

STOMP RIGHT WALK LEFT FOOT IN , 
HEEL TOES HEEL REPEAT ON LEFT
33 – 34 RV stamp rechts opzij,
             L hiel draai naar rechts
35 – 36 L tenen draai naar rechts,
             L hiel draai naar rechts
37 – 38 LV stamp links opzij,
             R hiel draai naar links
39 – 40 R tenen draai naar links,
             R hiel draai naar links

R STRUT, L STRUT STEP HOLD & CLAP, 
PIVOT ½ L HOLD & CLAP
41 – 42 R tenen tik naar voor, R hiel klap neer
43 – 44 L tenen tik naar voor, L hiel klap neer
45 – 46 RV stap naar voor, klap in de handen
47 – 48 RV + LV maar ½ draai linksom
             (gewicht op LV), klap in de handen (6:00)


Start again, ...lots of fun and singing xx


zaterdag 30 november 2019

#296 NEW TATTOO

Choreografie: Rob Holley
Muziek: New Tattoo – Tim Hicks
32 tellen 4-muurs lijndans
Vertaling hieronder

R TOE STRUT, L CROSSING TOE STRUT,
SIDE ROCK, BEHIND SIDE CROSS
1 – 2  RV tik teen rechts opzij, RV zet hak neer
3 – 4  LV tik teen gekruist over RV,
          LV zet hak neer
5 – 6  RV stap rechts opzij met gewicht,
          gewicht terug op LV
7 & 8 RV stap achteruit LV “en” LV stap
          links opzij, RV stap gekruist over LV

L TOE STRUT, RIGHT CROSSING TOE STRUT, 
SIDE ROCK, ½ TURN LEFT SAILOR STEP
  9 – 10 LV tik teen links opzij, LV zet hak neer
11 – 12 RV tik teen gekruist over LV,
             RV zet hak neer
13 – 14 LV stap links opzij met gewicht,
             gewicht terug op RV
15 & 16 Draai ¼ slag linksom LV stap achteruit
              “en” RV stap naast LV, draai ¼ slag
              linksom met LV stap gekruist over RV
              (6:00 u)

RIGHT HIP BUMPS, LEFT HIP BUMPS, 
ROCKING CHAIR
17 & 18 RV stap schuin voor, heupen voor “en”
              LV heupen achteruit, RV heupen vooruit
19 & 20 LV stap schuin links voor, heupen
               vooruit “en” RV heupen achteruit,
               LV heupen vooruit
21 – 22 RV stap vooruit met gewicht,
             gewicht terug op LV
23 – 24 RV stap achteruit met gewicht,
              gewicht terug op LV

½ PIVOT L, FWD SHUFFLE, ¾ TURN R, 
CROSSING SHUFFLE
25 – 26 RV stap vooruit,
             RV+LV draai ½ slag linksom (12:00 u)
27 & 28 RV stap vooruit “en” LV stap naast RV,
              RV stap vooruit
29 – 30 Draai ½ slag rechtsom met LV stap
             achteruit, draai ¼ draai rechtsom
             met RV stap rechts opzij (9:00 u)
31 & 32 LV stap gekruist over RV “en” RV
              stap rechts opzij, LV stap gekruist
              over RV

... en herhaal!...

woensdag 20 november 2019

# 294 I'M LEAVING

Choreografie:Micaela Svensson Erlandsson
Muziek: I'm Leaving – Aaron Tippin
16 tellen, 2-muurs lijndans
Vertaling onderaan

R BASIC NIGHTCLUB. 
L BASIC NIGHTCLUB.
R DOROTHY . L DOROTHY
1 – 2 & RV grote stap rechts opzij, LV kruis
             achter RV en zet neer “en” RV kruis
             voor LV en zet neer
3 – 4 & LV grote stap links opzij, RV kruis
             achter LV en zet neer “en” LV kruis
             voor RV en zet neer
5 – 6 & RV stap naar voor, LV kruis achter
             RV en zet neer “en” RV stap vooruit
7 – 8 & LV stap naar voor, RV kruis achter
             LV en zet neer “en” LV stap vooruit

R STEP. L STEP, STEP ON SPOT, 
½ TURN R. L STEP. FULL TURN. 
FWD MAMBO. BWD MAMBO CROSS
 9 – 10        RV stap vooruit, LV stap vooruit
& 11           “en” RV stap op de plaats, draai
                    ½ slag rechtsom met LV stap
                    vooruit (6:00)
12 &            Draai ½ slag linksom met RV stap
                    achteruit “en” draai ½ slag linksom
                    met LV stap vooruit (6:00)
13 – 14 &    RV stap vooruit met gewicht,
                    gewicht terug op LV “en” RV
                    stap achteruit
15 – 16 &    LV stap achteruit met gewicht,
                    gewicht terug op RV “en” LV
                    kruis voor RV en zet neer

...en herhaal!


vrijdag 8 november 2019

# 291 LISA FROM IBIZA

32 tellen 2-muurs lijndans

VINE TO R WITH TOUCH, V-STEPS OUT, IN
1 – 2 RV stap rechts opzij, LV kruis achter RV 
          en zet neer
3 – 4 RV stap rechts opzij, LV tik naast RV
5 – 6 LV stap diagonaal links naar voor, 
         RV stap diagonaal rechts naar voor
7 – 8 LV stap terug naar midden, RV stap naast LV

VINE TO R, V-STEPS OUT, IN
  9 – 10 LV stap links opzij, 
             RV kruis achter LV en zet neer
11 – 12 LV stap links opzij, RV tik naast LV
13 – 14 RV stap diagonaal rechts naar voor, 
             LV stap diagonaal links naar voor
15– 16  RV stap terug naar midden, LV stap naast RV

R ROCKING CHAIR, STEP FWD,
¼ TURN L, STEP FWD, ¼ TURN L
17 – 18 RV stap naar voor met gewicht, 
             gewicht terug op LV
19 – 20 RV stap naar achter met gewicht, 
             gewicht terug op LV
21 – 22 RV stap naar voor, 
             RV + LV draai ¼ slag linksom (9:00)
23 – 24 RV stap naar voor, 
             RV + LV draai ¼ slag linksom (6:00)

STEP FWD, TOUCH, 
STEP FWD, TOUCH, 
HIP BUMPS R-L-R-L
25 – 26 RV stap naar voor, LV tik naast RV
27 – 28 LV stap naar voor, RV tik naast LV
29 – 30 RV stap rechts opzij met
             heupen naar rechts, heupen naar links
31 – 32 Heupen naar rechts, 
             heupen naar links (gewicht op LV)

... en begin opnieuw!# 289 DERAILED

Choreografie: Peter Metelnick
Muziek: Then She Kissed Me – Derailers
64 tellen 4-muurs lijndans
Vertaling hieronder

LINDY _R & L

1 & 2 RV stap rechts opzij “en” LV sluit aan,
          RV stap rechts opzij
3 – 4 LV stap naar achter met gewicht,
         gewicht terug op RV
5 & 6 LV stap links opzij “en” RV sluit aan,
          LV stap links opzij
7 – 8 RV stap naar achter met gewicht,
          gewicht terug op LV


STAP, KICK BALL CHANGE, STAP, 
STAP, KICK BALL CHANGE, STAP
9            RV stap vooruit
10 & 11 LV schop vooruit  “en” LV stap naast RV,
              RV stap vooruit
12 – 13 LV stap vooruit, RV stap vooruit
14 & 15 LV schop vooruit “en” LV stap naast RV,
              RV stap vooruit
16          LV stap vooruit

ROCK, ½ R TURNING SHUFFLE, 
STEP, STEP, SHUFFLE
17 – 18   RV stap naar voor met gewicht,
               gewicht terug op LV
19 & 20 Draai ¼ slag rechtsom RV stap opzij “en”
              LV sluit aan, draai ¼ slag
              rechtsom RV stap vooruit (6:00)
21 – 22  LV stap vooruit, RV stap vooruit
13 & 24 LV stap vooruit “en” RV sluit aan,
               LV stap vooruit

STEP, KICK BALL CHANGE, STEP, 
STEP, KICK BALL CHANGE, STEP
25           RV stap vooruit

26 & 27  LV schop vooruit “en” LV stap naast RV,
               RV stap vooruit
28 – 29   LV stap vooruit, RV stap vooruit
30 & 31 LV schop vooruit “en” LV stap naast RV,
               RV stap vooruit
32           LV stap vooruit

TOE STRUTS R & L, 
<CHASSÉ R, L BWD ROCK
33 – 34   R teen tik rechts opzij, R hiel zet neer
35 – 36   LV kruis voor RV L teen tik rechts opzij,
               L hiel zet neer
37 & 38  RV stap rechts opzij “en” LV sluit aan,
               RV stap rechts opzij
39 – 40   LV stap achteruit met gewicht,
               gewicht terug op RV

TOE STRUTS L & R, 
CHASSÉ L, R BWD ROCK
41 – 42   L teen tik links opzij, L hiel zet neer
43 – 44   RV kruis voor LV R teen tik links opzij,
               R hiel zet neer
45 & 46 LV stap links opzij “en” RV sluit aan,
              LV stap links opzij
47 – 48 RV stap achteruit met gewicht,
             gewicht terug op LV

CHASSÉ R, ¼ TURN L, 
CHASSÉ L, ROCKING CHAIR
49 & 50 RV stap rechts opzij “en” LV sluit aan,
              RV stap rechts opzij
51 & 52 Draai ¼ slag linksom LV stap links
              opzij “en” RV sluit aan, LV stap
              links opzij (3:00)
53 – 54 RV stap vooruit met gewicht,
             gewicht terug op LV
55 – 56  RV stap achteruit met gewicht,
              gewicht terug op LV

2 × R HEEL GRIND ¼ TURN R,
R BWD ROCK, RECOVER
57 – 58  R hak tik naar voor,
              draai ¼ slag rechtsom (6:00)
59 – 60  RV stap vooruit met gewicht,
              gewicht terug op LV
61 – 62  R hak tik vooruit,
              draai ¼ slag rechtsom (9:00)
63 – 64  RV stap vooruit met gewicht,
              gewicht terug op LV


... en begin opnieuw!


vrijdag 11 oktober 2019

# 300 LOVING TONIGHT

Choreografie: Dan Albro
Muziek: As Long As There's Loving Tonight - Mavericks
64 tellen, 2-muurs contra-lijndans

De dansers staan in twee rijen,
partners met gezichten naar elkaar.

2 TOE STRUTS FWD, ROCKING CHAIR
1 - 2 R teen vooruit, R hiel zet neer
3 - 4 L teen vooruit, L hiel zet neer
5 - 6 RV stap vooruit met gewicht,
        gewicht terug op LV
7 - 8 RV stap achteruit met gewicht,
        gewicht terug op LV

SIDE, TOUCH, SIDE, TOUCH, SIDE, 
TOGETHER, ¼ TURN, HOLD
 9 - 10 RV stap rechts opzij, LV tik naast RV
           met klap in handen
11 - 12 LV stap links opzij, RV tik naast LV
            met klap in handen
13 - 14 RV stap rechts opzij, LV stap naast RV
15 - 16 Draai ¼ slag rechtsom
             met RV stap vooruit, rust

SHUFFLE SIDE, ¼ TURN, SHUFFLE SIDE,
¼ TURN
17 - 18 LV stap links opzij, RV stap naast LV
            (partners passeren elkaar ruggelings)
19 - 20 LV stap links opzij, draai ¼ slag rechtsom
            met knie omhoog
21 - 22 RV stap rechts opzij, LV stap naast RV
            (partners kijken elkaar weer in het gezicht,
             en staan nu op de positie tegenover hun
             beginpositie)
23 - 24 RV stap rechts opzij, draai ¼ slag rechtsom,
             L knie omhoog

SHUFFLE SIDE, ¼ TURN, SHUFFLE SIDE, 
HOLD
25 - 26 LV stap links opzij, RV stap naast LV
             (partners passeren elkaar ruggelings)
27 - 28 LV stap links opzij, draai ¼ slag rechtsom
            met R knie omhoog
29 - 30 RV stap rechts opzij, LV stap naast RV
            (partners kijken elkaar weer in het gezicht,
             en staan nu in de beginpositie)
31 - 32 RV stap rechts opzij, rust

CROSS ROCK, REPLACE, STEP ASIDE, HOLD,
CROSS ROCK, REPLACE, STEP ASIDE, HOLD
33 - 34 LV kruis voor RV met gewicht terwijl je met
            L hand de L hand van je persoon rechts van je
            partner aantikt, gewicht terug op RV
35 - 36 LV stap links opzij, rust
37 - 38 RV kruis voor LV met gewicht terwijl je met
            R hand de R hand van je partner aantikt,
            gewicht terug op LV
39 - 40 RV stap rechts opzij, rust

CROSS ARMS, SLAP THIGHS, CLAP, SLAP,
CLAP, SLAP, SNAP, HOLD
41 - 42 Kruis armen over de borst, sla met beide handen
            op je dijen
43 - 44 Klap in handen, R hand tikt R hand van partner
45 - 46 Klap in handen, L hand tikt R hand van partner
47 - 48 Houd handen omhoog en knip in vingers, rust

CROSS ROCK, REPLACE, STEP ASIDE, HOLD,
FWD, LOCK, FWD, HOLD
49 - 50 RV kruis voor LV met gewicht, gewicht terug op LV
51 - 52 RV stap rechts opzij, rust
53 - 54 LV stap vooruit, RV kruis achter LV en zet neer
            (partners passeren elkaar L schouder aan L 
            schouder)
55 - 56 LV stap vooruit, rust

STEP, HOLD, TURN, HOLD, STOMP, 3 × TOE FAN
57 - 58 RV stap vooruit, rust
59 - 60 RV+LV sraai ½ slag linksom (gewicht op LV),
            rust
            (partners kijken elkaar weer in het gezicht,
             en staan nu op de positie tegenover hun
             beginpositie)
61 - 62 RV stamp naast LV, R tenen naar rechts
63 - 64 R tenen vooruit, R tenen naar rechts


TAG na de 3e en de 5e muur:
1 - 2 Heupen naar rechts, heupen naar links
3 - 4 Heupen naar rechts, heupen naar links
...en herhaal!...


maandag 2 september 2019

# 297 KEEP IT SIMPLE

Choreografie: Maggie Gallagher
Muziek: Keep It Simple – James Barker Band
32 tellen, 4-muurs lijndans
Vertaling onderaan

FWD ROCK-RECOVER, BWD SHUFFLE, 
BWD ROCK-RECOVER, FWD SHUFFLE
1 – 2  RV stap vooruit met gewicht, gewicht
          terug op LV
3 & 4 RV stap achteruit “en” LV sluit aan,
          RV stap achteruit
5 – 6  LV stap achteruit met gewicht, gewicht
          terug op RV
7 & 8 LV stap vooruit “en” RV sluit aan ,
          LV stap vooruit

CROSS, POINT, CROSS, POINT, 
JAZZ BOX ¼ TURN R-CROSS
 9 – 10   RV kruis voor LV en zet neer, LV tik
              teen links opzij
11 – 12  LV kruis voor RV en zet neer, RV tik
              teen rechts opzij
13 – 14  RV kruis voor LV en zet neer,
              LV stap achteruit
15 – 16  Draai ¼ slag rechtsom RV stap
              rechts opzij,  LV kruis voor RV
              en zet neer (3:00)

R CHASSÉ, BWD ROCK, L CHASSÉ, 
BWD ROCK*
17 & 18  RV stap rechts opzij “en” LV stap
               naast RV,  RV stap rechts opzij
19 - 20    LV stap achteruit met gewicht,
               gewicht terug op RV
21 & 22  LV stap links opzij “en” RV stap
               naast LV, LV stap links opzij
23 – 24   RV stap achteruit met gewicht,
               gewicht terug op LV

SIDE, BEHIND, ¼ TURN R, ½ PIVOT R, 
¼ TURN R, BEHIND, SIDE
25 – 26 RV stap rechts opzij, LV kruis achter RV
             en zet neer
27 – 28 Draai ¼ slag rechtsom met RV stap
             vooruit, LV stap vooruit (6:00)
29 – 30 LV + RV draai ½ slag rechtsom (12:00),
             draai ¼ slag rechtsom met  LV stap links
             opzij (3:00)
31 – 32 RV kruis achter LV en zet neer, LV stap
             links opzij

De dans eindigt in de 12e muur na 16 tellen (12:00)

* Deze passen kunnen korter worden omschreven als:
   Lindy R, Lindy L


vrijdag 19 juli 2019

# 287 ICH BIN WIE DU

Choreografie: Lars Kuif
Muziek: Ich bin wie du - Marianne Rosenberg
32 tellen, 4-muurs lijndans
Vertaling hieronder


LET OP: Er zijn maar liefst vijf restarts!
In muur 3 na 12 tellen
In muur 4 na 28 tellen
In muur 8 na 12 tellen
In muur 9 na 28 tellen
In muur 12 na 8 tellen


2  × SIDE ROCK, CROSS SHUFFLE
1 - 2   RV stap rechts opzij met gewicht, gewicht
           terug op LV
3 & 4  RV kruis voor LV en zet neer "en" LV stap
           links opzij, RV kruis voor LV en zet neer
5 - 6    LV stap links opzij met gewicht, gewicht
            terug op RV
7 & 8  LV kruis voor RV en zet neer "en" RV stap
           rechts opzij, LV kruis voor RV en zet neer
              ----

VINE R, SIDE, ¼ L, FWD SHUFFLE
 9 - 10   RV stap rechts opzij, LV kruis achter RV en zet neer
11 - 12  RV stap rechts opzij, LV kruis voor RV en zet neer
              ----
13 - 14  RV stap rechts opzij met gewicht, draai ¼ slag
              linksom met gewicht terug op LV (9:00 u)
15 & 16 RV stap vooruit "en" LV sluit aan, RV stap vooruit

2 × STEP FWD, LOCK, STEP-LOCK-STEP
17 - 18   LV stap vooruit, RV kruis achter LV en zet neer
19 & 20 LV stap vooruit "en" RV kruis achter LV
              en zet neer, LV stap vooruit
21 - 22   RV stap vooruit, LV kruis achter RV en zet neer
23 & 24 RV stap vooruit "en" LV kruis achter RV en zet
              neer, RV stap vooruit

ROCK STEP, SHUFFLE ½ TURN L, 
2 x (STEP, DIAGONAL TOUCH)
25 - 26   LV stap vooruit met gewicht, gewicht terug op RV
27 & 28 Draai ¼ slag linksom met LV stap links opzij
              "en" RV sluit aan, draai ¼ slag linksom met
              LV stap vooruit (3:00 u)
              ----
29 - 30   RV stap schuin rechts vooruit, L teen tik naast RV
31 - 32   LV stap shuin links vooruit, R teen tik naast LV


en begin opnieuw...!


donderdag 4 juli 2019

#286 WISHFUL THINKING

Choreografie: Jim O'Neill
Muziek: Lovin' All Night - Rodney Crowell
48-tellen, 4-muurs-lijndans
Vertaling onderaan

R OUT TOGETHER, R OUT TOGETHER,
R ROCK RECOVER, R STOMP, HOLD
1 - 2 R teen tik rechts opzij, R teen rik naast LV
3 - 4 R teen tik rechts opzij, R teen rik naast LV
5 - 6 RV stap achteruit met gewicht,
         gewicht terug op LV
7 - 8 RV stamp naast LV, rust

L OUT TOGETHER, L OUT TOGETHER,
L ROCK RECOVER, L STOMP, HOLD
 9 - 10 L teen tik links opzij, L teen tik naast RV
11 - 12 L teen tik links opzij, L teen naast RV
13 - 14 LV stap achteruit met gewicht,
            gewicht terug op RV
15 - 16 LV stamp naast LV, rust

KICK R 2 ×, TURN R, TOUCH, ¼ TURN L,
KICK, ¼ TURN R, TOUCH
17 - 18 RV schop vooruit 2 ×
19 - 20 Draai ¼ slag rechtsom met
             neerzetten RV, L teen rik naast RV (3:00 u)
21 - 22 Draai ¼ slag linksom met een stap van
            LV links opzij, RV schop vooruit (12:00)
23 - 24 Draai ¼ slag rechtsom met een stap van
             RV rechts opzij, L teen rik naast RV (3:00)

FWD DIAGONAL STEP SLIDES L, R
25 - 26 LV stap schuin links vooruit, RV sleep bij
             en klap in de handen
27 - 28 LV stap schuin links vooruit, R teen tik
             naast LV en klap in de handen
29 - 30 RV stap schuin rechts vooruit, LV sleep bij
31 - 32 RV stap schuin rechts vooruit, L teen tik
            naast RV

L FWD DIAGONAL SLIDE, STROLL BACK R,L, 
¼ TURN R, L TOUCH
33 - 34 LV stap schuin links vooruit, RV sleep bij
35 - 36 LV stap schuin links vooruit, R teen tik naast LV
37 - 38 RV stap achteruit, LV stap achteruit
39 - 40 Draai ¼ slag rechtsom met een stap van RV
            rechts opzij, L teen rik naast RV (6:00)

EXTENDED L VINE WITH TOUCH
41 - 42 LV stap links opzij, RV kruis achter LV en zet neer
43 - 44 LV stap links opzij, RV kruis voor LV en zet neer
45 - 46 LV stap links opzij, RV kruis achter LV en zet neer
47 - 48 LV stap links opzij, R teen tik naast LV

en opnieuw.....!


woensdag 3 juli 2019

# 284 CC SHUFFLE

Choreografie: onbekend
Muziek: I'm That Kind of Girl - Patty Loveless
32-tellen, 4-muurs lijndans
Vertaling hieronder

BIG K: 2 × FWD R, 2 × BWD L, 2 × BWD R, 2 × FWD L
1 - 2 RV stap schuin rechts vooruit, LV stap naast RV
3 - 4 RV stap schuin rechts vooruit, LV tik naast RV
5 - 6 LV stap schuin links achteruit, RV stap naast LV
7 - 8 LV stap schuin links achteruit, RV tik naast LV

  9 - 10 RV stap schuin rechts achteruit, LV stap naast RV
11 - 12 RV stap schuin rechts achteruit, LV tik naast RV
13 - 14 LV stap schuin links vooruit, RV stap naast LV
15 - 16 LV stap schuin links vooruit, RV tik naast LV

LITTLE K: FWD R, BWD L, BWD R, FWD L
17 - 18 RV stap schuin rechts vooruit, LV tik naast RV
19 - 20 LV stap schuin links achteruit, RV tik naast LV
21 - 22 RV stap schuin rechts achteruit, LV tik naast RV
23 - 24 LV stap schuin links vooruit, RV tik naast LV

2 × R HEEL TOUCH FRONT, 2 × R TOE TOUCH BEHIND,
R HEEL TOUCH FRONT, R TOE TOUCH BEHIND, 
R TOE TOUCH RIGHT, TURN LEFT WITH KNEE POP
25 - 26 R hiel tik vooruit 2 ×
27 - 28 R teen tik achteruit 2 ×
29 - 30 R hiel tik vooruit, R teen tik achteruit
31 - 32 R teen tik rechts opzij, maak op LV ¼ slag linksom met
            R knie omhoog

en begin opnieuw......


dinsdag 18 juni 2019

# 252 WAITING ON A SONG

32 tellen, 2 muurs lijndans
Vertaling hieronder

SHUFFLE, STEP PIVOT ½, SHUFFLE, 
STEP PIVOT ¼
1 & 2 RV stap vooruit “en” LV sluit aan, RV stap vooruit
3 – 4  LV stap vooruit, LV + RV draai ½ slag rechtsom (6:00)
5 & 6 LV stap vooruit “en” RV sluit aan, LV stap vooruit
7 – 8  RV stap vooruit, RV + LV draai ¼ slag linksom (3:00)

OVER SIDE BEHIND, POINT, 
OVER SIDE BEHIND, POINT
 9 – 10  RV kruis voor LV en zet neer, LV stap links opzij
11 – 12 RV kruis achter LV en zet neer, LV tik links opzij 
             (lichaam schuin rechts)
13 – 14  LV kruis voor RV en zet neer, RV stap rechts opzij
15 – 16  LV kruis achter RV en zet neer, RV tik rechts opzij 
             (lichaam schuin links)

BACK POINT, BACK POINT, COASTER STEP, 
STEP
17 – 18   RV stap achteruit, LV tik links opzij
19 – 20   LV stap achteruit, RV tik rechts opzij
21 – 22   RV stap achteruit, LV sluit aan
23 – 24   RV stap vooruit, LV stap vooruit

JAZZ BOX ¼ TURN R, STEP, FORWARD TAP, 
BACK TAP
25 – 26  RV kruis voor LV en zet neer, draai ¼ slag rechtsom 
              met LV stap achteruit (6:00)
27 – 28  RV stap rechts opzij, LV stap naar voor
29 – 30  RV stap naar voor, LV tik achter RV
31 – 32  LV stap naar achter, R hiel tik voor LV

en opnieuw....!


zaterdag 11 mei 2019

# 282 JUBILEE STROLL

Choreografie: Diane Jackson
Muziek: Loving You Makes Me A Better Man
 – Hal Ketchum
48-tellen koppeldans
Vertaling hieronder

Opstelling: koppels staan in een kring in
                    sweetheart position, d.w.z. met
                    hun gezichten allebei kijkend
                    in de richting van de dans (en
                    het daarvóór staande koppel
                    in de kring), de leider schuin
                    achter de volger, linkerhand
                    in linkerhand, rechterhand in
                    rechterhand. De dansrichting
                    is tegen de klok in.

WALK, WALK, SHUFFLE, WALK, WALK, SHUFFLE
1 – 2   LV stap vooruit, RV stap vooruit
3 & 4  LV stap vooruit “en” RV sluit aan,
           LV stap vooruit
5 – 6   RV stap vooruit, LV stap vooruit
7 & 8  RV stap vooruit “en” LV sluit aan,
           RV stap vooruit

PIVOT ¼ TURN, WEAVE, ¼ TURN, STEP PIVOT
9 – 10             LV stap vooruit, LV + RV
                        draai ¼ slag rechtsom (naar buiten,
                        loodrecht op dansrichting)
11 – 12 – 13  LV kruis voor RV en zet neer, RV
                      stap rechts opzij, LV kruis achter
                      RV en zet neer
                      (R arm omhoog. L handen loslaten)
14 – 15 – 16  Draai ¼ slag rechtsom (tegen
                      dansrichting in) met RV stap vooruit,
                      LV stap naar voor, LV + RV draai
                      ½ slag rechtsom (in dansrichting)

¼ TURN, WEAVE, ¼ TURN, 2 SHUFFLES
17 – 18  Draai ¼ slag rechtsom (naar buiten) LV
              stap links opzij, RV kruis achter LV
              en zet neer
19 – 20  LV stap links opzij, RV kruis voor LV
              en zet neer
21 & 22 Draai ¼ slag linksom (in dansrichting)
              met LV stap vooruit “en” RV sluit aan,
              LV stap vooruit
23 & 24 RV stap vooruit “en” LV sluit aan,
              RV stap vooruit

leider: 2 × ROCKING CHAIR 
volger: PIVOT ½ TURN, ROCKING CHAIR,
            PIVOT ½ TURN
L handen loslaten
25 – 26 LV stap
            vooruit
            met gewicht,
            gewicht terug
            op RV
25 – 26 LV stap
             vooruit,
             LV + RV
             draai ½ slag
             rechtsom
27 – 28 LV stap
             achteruit
             met gewicht,
             gewicht terug
             op RV
27 – 28 LV stap
            vooruit
            met gewicht,
            gewicht terug
            op RV
29 – 30 LV stap
             vooruit
             met gewicht,
             gewicht terug
             op RV
29 – 30 LV stap
            achteruit
            met gewicht,
            gewicht terug
            op RV
31 – 32 R arm omhoog
             LV stap
             achteruit
             met gewicht,
             gewicht terug
             op RV
31 – 32 LV stap
             vooruit,
             LV + RV
             draai ½ slag
             rechtsom
   

¼ TURN VINE, ¼ TURN, 
¼ TURN VINE, ¼ TURN WALK, 
WALK (outside: FULL TURN)
33 – 34 Draai ¼ slag rechtsom (naar buiten)
             met LV stap links opzij, RV kruis
             achter LV en zet neer
35 – 36 Draai ¼ slag linksom (in dans-
             richting) met LV stap vooruit,
             draai ¼ slag linksom (naar binnen)
             met RV stap rechts opzij
37 – 38 LV kruis achter RV en zet neer,
             draai ¼ slag rechtsom (in dans-
             richting) met RV stap vooruit

39 – 40 LV stap
             vooruit,
             RV stap vooruit 
39 – 40 Draai ½ slag
             rechtsom met
             LV stap ach-
             teruit, draai ½
             slag rechtsom
             RV stap voor-
             uit (onder R
             arm partner)

ROCK STEP, SHUFFLE BACK, ROCK STEP, 

SHUFFLE FORWARD
41 – 42  LV stap vooruit met gewicht, gewicht
               terug op RV
43 & 44 LV stap achteruit “en” RV sluit aan,
               LV stap achteruit
45 – 46 RV stap achteruit met gewicht,
              gewicht terug op LV
47 & 48 RV stap vooruit “en” LV sluit aan,
              RV stap vooruit

...en herhaal...


woensdag 3 april 2019

# 285 FIRST CHA

Choreografie: Maria Lippe
Muziek: Un Momento Alla – Rick Trevino
16 tellen, 2-muurs lijndans

SIDE, CROSS ROCK STEPS
1       RV stap rechts opzij
2 – 3 LV kruis voor RV en zet neer met gewicht,
         gewicht terug op RV

LEFT CHASSÉ, BACK ROCK STEPS
4 & 5 LV stap links opzij “en” RV sluit aan,
          LV stap links opzij
6 – 7  RV kruis achter LV en zet neer met gewicht,
          gewicht terug op LV

RIGHT SHUFFLE, STEP, TURN
8 & 9    RV stap naar voor “en” LV sluit aan,
             RV stap vooruit
10 – 11 LV stap naar voor, LV + RV
             maak ½ draai rechtsom (gewicht op RV) (6:00)

LEFT SHUFFLE, SWAY AND SIDE
12 & 13 LV stap vooruit
             “en” RV sluit aan, LV stap naar voor
14 – 15 RV stap rechts opzij heupen naar rechts,
             heupen naar links (gewicht op LV)
16 &     RV stap rechts opzij “en” LV sluit aan

...en herhaal!


vrijdag 1 maart 2019

# 283 OH CAROL MERENGUE

Choreografie: Marisa Manferdini
Muziek: Oh Carol - Punto Latino
32 tellen, 2-muurs lijndans
Vertaling hieronder

R SIDE, TOGETHER, R SIDE, L TOUCH, 
L SIDE, TOGETHER, L SIDE, R TOUCH
1 - 4 RV stap naar rechts, LV sluit aan, RV stap
         naar rechts, LV tik naast RV
5 - 8 LV stap naar links, RV sluit aan, LV stap
         naar links, RV tik naast LV

R SIDE, L TOUCH WITH SHIMMY, L SIDE,
R TOUCH WITH SHIMMY, 

HIP SWAYS R, L, R, L
 9 -10  RV stap naar rechts, LV tik naast en beweeg
            tijdens verplaatsen van de voet
            met schouders snel afwisselend
            naar voren en achteren
11 - 12 LV stap naar links, RV tik naast en beweeg
             tijdens verplaatsen van de voet
             met schouders snel afwisselend
             naar voren en achteren
13 - 16 Heupen naar R, L, R, L

R SHUFFLE, L SHUFFLE, 
ROCKING CHAIR WITH ATTITUDE
17 & 18 RV stap vooruit "en" LV schuif bij,
              RV stap vooruit
19 & 20 LV stap vooruit "en" RV schuif bij,
              LV stap vooruit
21 - 22  RV stap vooruit met gewicht,
             LV plaats gewicht terug
23 - 24  RV stap achteruit met gewicht,
              LV gewicht terug
tijdens het vooruit rocken zwaai je met beide armen 
vooruit omhoog,
tijdens het achteruit rocken zwaai je met beide armen 
achteruit omlaag

ROCKING CHAIR WITH ATTITUDE,
2 x ¼ L PADDLE TURN

25 - 26  RV stap vooruit met gewicht, LV plaats gewicht terug
27 - 28  RV stap achteruit met gewicht, LV gewicht terug
tijdens het vooruit rocken zwaai je met beide armen vooruit omhoog,
tijdens het achteruit rocken zwaai je met beide armen achteruit omlaag
29 - 30 RV stap vooruit, LV+RV draai om de as van LV ¼ slag linksom
31 - 32 Herhaal 29 - 30


veel dansplezier!


zaterdag 23 februari 2019

# 240 OIL CAN SLIDE

Choreografie: Randy Davis
Muziek: Down Town - Dolly Parton
of de versie van            Petula Clark         
of           A Letter To You - Eddy Raven
32 tellen, 4-muurs lijndans
Vertaling Down Town hieronder

SHUFFLE, ROCK STEP, SHUFFLE BWD, 
½ TURN, ROCK FWD
1 & 2  RV stap vooruit "en" LV schuif bij,
           RV stap vooruit
3 - 4   LV stap vooruit met gewicht, gewicht
          terug op RV
5 & 6 LV stap achteruit "en" RV schuif bij,
          LV stap achteruit
7 - 8   Draai ½ slag rechtsom op de bal van LV,
           met RV een stap vooruit zettend,
           LV stap vooruit met gewicht (6:00 uur)

RECOVER TURNING ½ , STEP, SCUFF, 
4 × HEEL TOUCH, 1 × TOE TOUCH BEHIND
9          Gewicht terug op RV terwijl je ½ slag
            linksom draait (12:00)
10 - 11 LV stap vooruit, RV schop over de vloer
            vooruit
12        RV tik met hiel gekruist voor LV op grond
13 - 14 R hiel tik schuin rechts vooruit, R hiel tik
             gekruist voor LV
15 - 16 R hiel tik rechts naast LV, R hiel tik schuin
             achter LV

SIDE, BEHIND, VINE L ¼ TURN, 
STEP, ½ PIVOT
17 - 18  RV stap rechts opzij, L teen tik achter RV
19 - 20  LV stap links opzij, RV zet gekruist
             achter LV neer
21  - 22 Draai ¼ slag linksom terwijl je met LV
             vooruit stapt, (9:00 uur), RV stap vooruit
23 - 24  RV+LV draai ½ slag linksom (gewicht op LV),
              RV stap vooruit (3:00 uur)

¼ SLIDE, HEEL SWIVELS, KICK ¼ TURN
25        Sleep LV over de vloer tot naast RV
            terwijl je ¼ slag linksom draait en eindigt
            met beide hakken naar rechts wijzend (12:00 u)
26 - 27 LV+RV hakken naar links, hakken naar rechts
28         Hakken naar links, RV schop vooruit terwijl
             je ¼ slag rechtsom draait (3:00 u)

BWD ROCK, FWD ROCK
29 - 30 RV stap achteruit met gewicht, gewicht
            terug naar LV
31 - 32 RV stap vooruit met gewicht, gewicht
            terug op LV

... en herhaal!


maandag 11 februari 2019

# 273 SWEET HURT

Choreografie : Ria Vos*
Muziek : Sweet Hurt : Jack Savoretti
64 tellen, 4-muurs lijndans
Vertaling Sweet Hurt onderaan

              Intro: 32 tellen

R HEEL, TOUCH, POINT, TOUCH, 
VINE R, TOUCH
1 - 2 RV tik hak vooruit, RV tik teen naast LV
3 - 4 RV tik teen opzij, RV tik teen naast LV
5 - 6 RV stap opzij, LV kruis achter RV
7 - 8 RV stap opzij, LV tik teen naast RV

L HEEL, TOUCH, POINT, TOUCH, 
VINE ¼ TURN L, BRUSH
 9 - 10  LV tik hak vooruit, LV tik teen naast RV
11- 12  LV tik teen opzij, LV tik teen naast RV
13- 14  LV stap opzij, RV kruis achter
15 - 16 LV draai ¼ slag linksom met stap
            vooruit (9.00), RV veeg over de vloer vooruit

ROCKING CHAIR, TOE STRUT, STEP, 
PIVOT ½ TURN R
17 - 18 RV rock vooruit, LV gewicht terug
19 - 20 RV rock achteruit, LV gewicht terug
21 - 22 RV stap op de teen vooruit, RV zet hak neer
23 - 24 LV stap vooruit, LV+RV draai
             ½ slag rechtsom (3.00)

STEP FWD, TOUCH BEHIND, BACK, KICK, 
COASTER CROSS, HOLD
25 - 26 LV stap vooruit, RV tik teen achter LV
27 - 28 RV stap achteruit, LV schop vooruit
29 - 30 LV stap achteruit, RV stap naast LV
31 - 32 LV kruis over RV, rust

RUMBA BOX, HITCH
33 - 34 RV stap opzij, LV stap naast RV
35 - 36 RV stap vooruit, LV tik teen naast RV
37 - 38 LV stap opzij, RV stap naast LV
39 - 40 LV stap achteruit, RV til knie op

ROCK BWD, RECOVER, 3 x STEP FWD, HOLD, 
¼ TURN L, HOLD
41 - 42 RV rock achteruit, LV gewicht terug
43 - 44 RV stap vooruit, LV stap vooruit
45 - 46 RV stap voor, rust
47 - 48 LV+RV draai ¼ slag linksom (12.00), rust

WEAVE L, CROSS ROCK, SIDE ROCK
49 - 50 RV kruis over LV, LV stap opzij
51 - 52 RV kruis achter LV, LV stap opzij
53 - 54 RV rock gekruist over LV, LV gewicht terug
55 - 56 RV rock opzij, LV gewicht terug

BEHIND, ¼ TURN L, STEP PIVOT ½ 
TURN L, TOE STRUTS (R, L)
57 - 58 RV kruis achter LV, LV ¼ draai linksom met
            stap vooruit (9.00)
59 - 60 RV stap vooruit, LV+RV draai
            ½ slag linksom (3.00)
61 - 62 RV stap op de teen vooruit, RV zet hak neer
63 - 64 LV stap op de teen vooruit, LV zet hak neer

... en begin opnieuw!


* Met dank aan k&g country dancers

dinsdag 29 januari 2019

# 279 FOOTLOOSE

Choreografie: Levi J. Hubbard & Starla Rodgers
Muziek: Footloose – Kenny Loggins
              Vertaling hieronder
             I'm a believer - Monkees
32 tellen, 4-muurs lijndans

VINE R WITH TOUCH, VINE L WITH TOUCH
1 – 2 RV stap rechts opzij, LV kruis achter RV en zet neer
3 – 4 RV stap rechts opzij, LV tik naast RV
5 – 6 LV stap links opzij, RV kruis achter LV en zet neer
7 – 8 LV stap links opzij, RV tik naast LV

ANGLE STEPS* WITH TOUCHES
9 – 10   RV stap schuin rechts vooruit, LV tik naast RV
11 – 12 LV stap schuin links achteruit, RV tik naast LV
13 – 14 RV stap schuin rechts achteruit, LV tik naast RV
15 – 16 LV stap schuin links vooruit, RV stap naast LV

HEEL SPLITS TWICE, DOUBLE HEEL, 
17 – 18 RV + LV hielen naar buiten draaien, hielen terug
19 – 20 RV + LV hielen naar buiten draaien, hielen terug
21 – 22 R hiel tik vooruit, R hiel tik vooruit
23 – 24 R teen tik achteruit, R teen tik achteruit

HEEL & HEEL & DOUBLE HEEL, TOE TOUCH, 
SIDE TOUCH, "SLAPPIN' LEATHER" 
¼ TURN LEFT
25 & 26     R hiel tik vooruit “en” RV stap naast LV,
                  L hiel tik vooruit
& 27 – 28  “en” LV stap naast RV, R hiel tik vooruit,
                  R hiel tik vooruit
29 – 30      R teen tik achteruit, R teen tik rechts opzij
31 – 32      RV kruis voor L been en tik aan met L hand**,
                  draai ¼ slag linksom met RV rechts opzij en
                  tik aan met R hand** (9:00)

REPEAT

* In andere dansen ook wel omschreven als K steps
** In de video zie je dat de dans ook mogelijk is zonder "slappin' leather".