Wij zijn de Amsterdam Amigos


Wij zijn de Amsterdam Amigos - dat is het Spaanse woord voor vrienden. We zijn geen formele vereniging met statuten en huishoudelijke reglementen, maar een groep vrienden en vriendinnen die het plezier in het dansen en samenzijn belangrijker vinden dan het perfect onder de knie krijgen van de juiste manier om je been te buigen, of om een driekwart slag te draaien binnen precies één tel. We vinden het leuk om te dansen!
Wij zijn een gay linedance-groep, en we zouden misschien gay/­lesbian linedance-groep moeten heten, of misschien wel lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex, non-binary, queer (& straight) linedance-groep. In ieder geval gaan we nooit iemand die met ons mee wil dansen uittesten of zij of hij wel de juiste seksuele smaak of identiteit heeft. Als je bij ons danst moet je het goed vinden om onder de noemer “gay” te dansen.
We vinden het ook leuk dat er mensen van heel verschillende achtergronden in onze groep dansen.
En we heten alleen Amsterdams omdat de meerderheid uit Amsterdam komt en we elke week in Amsterdam dansen. Wie van elders komt is even welkom!

Hier vind je de dansen die we in de loop der jaren hebben geleerd en gedanst. Sommige dansen doen we nog regelmatig, andere zijn vrijwel vergeten. In de eerste regels kun je vaak op "choreografie" klikken om de dans uitgevoerd te zien en op "muziek" om de muziek te horen waarop we de dans uitvoer(d)en. Soms staat onderaan meer informatie over het lied of de muziek, klik dan onder de dansbeschrijving op "meer".

zondag 7 augustus 2022

# 354 SEVEN NATIONS ARMY

Choreografie: Jan Gerrard
Muziek: Marcus Collins
32 tellen, tweemuurs lijndans

(STEP R DIAGONAL, TAP, STEP L DIAGONAL, TAP) × 2
1 – 2 RV stap schuin rechts vooruit, LV tik naast
3 – 4 LV stap schuin terug, RV tik naast
5 – 6 RV stap schuin rechts achteruit, LV tik naast
7 – 8 LV stap schuin terug, RV tik naast

WALK R, L, R, KICK L, JAZZ BOX TURNING ¼ L
9 – 10 RV stap vooruit, LV stap vooruit
11 – 12 RV stap vooruit, LV schop vooruit
13 – 14 LV kruis over RV met gewicht, RV stap achteruit
15 – 16 LV stap ¼ slag links draaiend vooruit, RV tik naast LV (9:00 uur)

STEP, SLIDE, STEP, SLIDE,
STEP, TOUCH, STEP TOUCH

17 – 18 RV stap rechts, LV sleep naast en plaats met gewicht
19 – 20 RV stap rechts, LV sleep naast en plaats met gewicht
21 – 22 RV stap rechts, LV tik naast
23 – 24 LV stap links, RV tik naast

VINE R TOUCH, VINE L ¼ TURN TOUCH
25 – 26 RV stap naar rechts, LV kruis achter RV
27 – 28 RV stap naar rechts, LV tik naast
29 – 30 LV stap naar links, RV kruis achter LV
31 – 32 LV stap terwijl je ¼ slag draait, naar links (6:00 uur), RV tik naast


… en herhaal!maandag 27 juni 2022

# 353 BONAPARTE'S RETREAT

Choreografie: Maddison Glover
Muziek: Bonaparte's Retreat – Glen Campbell
32 tellen 4-muurs lijndans

POINT FWD, POINT SIDE, POINT FWD/ACROSS, HITCH, 
SIDE, POINT FWD, POINT SIDE, SAILOR ¼, SCUFF 
1 – 2       RV tik teen voor, RV tik teen rechts opzij
3 & 4      RV tik teen gekruist voor LV “en” R knie omhoog, 
                RV stap rechts opzij
5 – 6       LV tik teen voor, LV tik teen links opzij
7 & 8 &  LV stap gekruist achter RV “en” draai ¼ slag
                linksom RV stap naast LV, LV stap voor “en” 
                RV schop naar voor over de vloer (09.00)

STEP FWD, LOCK, STEP FWD, SCUFF, 
STEP FWD, LOCK, STEP FWD, SCUFF, 
SLOW PIVOT ½, V STEP
9 & 10 &   RV stap vooruit “en” LV kruis achter RV en zet neer, 
                  RV stap vooruit “en” LV schop vooruit over de vloer
11 & 12 & LV stap vooruit “en” RV kruis achter LV en zet neer, 
                  LV stap vooruit “en” RV schop vooruit over de vloer
13 – 14      RV stap voor, RV+LV draai ½ slag linksom 
                  (gewicht op LV) (03.00)
15 & 16 & RV stap schuin rechts vooruit “en” 
                  LV stap schuin links vooruit, 
                  RV stap achteruit “en” LV stap naast RV

WALK FWD X2, MAMBO FWD, 
WALK BWD X2, COASTER CROSS
17 – 18  RV stap vooruit, LV stap vooruit
19 & 20 RV stap vooruit  met gewicht “en” 
              gewicht terug op LV, RV stap achteruit
21 – 22  LV stap achteruit, RV stap achteruit
23 & 24 LV stap achteruit “en” RV stap naast LV, 
              LV stap gekruist voor RV

SIDE, TOGETHER, FWD, 
SIDE, TOGETHER, BWD, 
LOCK SHUFFLE BWD, MAMBO BWD
25 & 26 RV stap rechts opzij “en” LV stap naast RV, 
               RV stap vooruit
27 & 28 LV stap links opzij “en” RV stap naast LV, 
              LV stap achteruit
29 & 30 RV stap achteruit “en” 
              LV zet gekruist voor RV, RV stap achteruit
31 & 32 LV stap achteruit met gewicht “en” 
              gewicht terug op RV, LV stap vooruit

RESTART: In de 4e muur na tel 16

EINDE: Dans de laatste muur tot en met tel 6 (12.00) daarna:
COASTER STEP
7A & 8A      LV stap achteruit “en” RV stap naast LV, 
                     LV stap vooruit

vrijdag 13 mei 2022

# 347 BANDIDO'S LAST RIDE

Choreografie: Gaye Teather
Muziek: Bandido's Last Ride - Dave Sherrif
vertaling hieronder
32 tellen, 4-muurs lijndans

WALK, WALK, SHUFFLE, 
WALK, WALK, SHUFFLE
1 - 2   RV stap vooruit, LV stap vooruit
3 & 4 RV stap vooruit "en" LV sluit aan, 
          RV stap vooruit
5 - 6   LV stap vooruit, RV stap vooruit
7 & 8 LV stap vooruit "en" RV sluit aan, 
          LV stap vooruit

FWD ROCK, 3 × BWD SHUFFLE*
 9 - 10  RV stap vooruit met gewicht, 
            gewicht terug op LV
11 - 12 RV stap achteruit "en" LV sluit aan, 
            RV stap achteruit
13 - 14 LV stap achteruit "en" RV sluit aan, 
            LV stap achteruit
15 - 16 RV stap achteruit "en" LV sluit aan,
            RV stap achteruit

BWD ROCK, CHASSÉ L, 
BWD ROCK, CHASSÉ R
17 - 18 LV plaats met gewicht schuin achter RV, 
             gewicht terug op RV
19 - 20 LV stap naar links "en" RV sluit aan, 
             LV stap naar links
21 - 22 RV plaats met gewicht schuin achter LV, 
             gewicht terug op LV
23 - 24 RV stap naar rechts "en" LV sluit aan, 
            RV stap naar rechts

L JAZZ BOX TURNING ¼ L, CROSS, 
SIDE ROCK, COASTER STEP
25 - 26 LV plaats gekruist voor RV, 
            RV stap achteruit
27 - 28 Draai ¼ slag linksom met LV stap links, 
            RV plaats gekruist voor LV (09:00 uur)
29 - 30 LV stap naar links met gewicht, 
            gewicht terug op RV
31 - 32 LV stap achteruit "en" RV sluit aan, 
            LV stap vooruit

... en begin opnieuw!

* Attitude: tijdens elk van deze backward shuffles 3 × snel achter elkaar in de handen klappen met handen hoog (flamenco-stijl)

donderdag 28 april 2022

# 345 PEPPERMINT TWIST

Choreografie: Jo Thompson Szymanski & Roy Verdonk
Muziek: Peppermint Twist - Sha Na Na
48 tellen viermuurslijndans

R SIDE TOE STRUT, R CROSS TOE STRUT, 
R KICK, WEAVE
1 - 2 R tenen rechts opzij, R hiel zet neer
3 - 4 LV kruis voor RV met L tenen rechts opzij,
        L hiel zet neer*
5 - 6 RV schop schuin rechts vooruit, 
         RV zet gekruist achter LV neer
7 - 8 LV stap naar links, RV plaats gekruist vóór RV**

L SIDE TOE STRUT, L CROSS TOE STRUT, 
L KICK, WEAVE
  9 - 10 L tenen links opzij, L hiel zet neer
11 - 12 RV kruis voor LV met R tenen links opzij, 
            R hiel zet neer
13 - 14 LV schop schuin links vooruit, 
            LV zet gekruist achter RV neer
15 - 16 RV stap naar rechts, LV stap vooruit

SLOW CHARLESTON
17 - 18 R tenen tik vooruit, rust
19 - 20 RV plaats terug, rust
21 - 22 L tenen tik achteruit, rust
23 - 24 LV plaats terug, rust

2 × SLOW ⅛ PIVOT
25 - 26 RV stap vooruit, rust
27 - 28 RL+LV draai ⅛ slag linksom 
            (gewicht op LV), rust (10:30 u)
29 - 30 RV stap vooruit, rust
31 - 32 RL+LV draai ⅛ slag linksom 
            (gewicht op LV), rust (09:00 u)

SLOW JAZZBOX
33 - 34 RV plaats vóór LV, rust
35 - 36 LV stap achteruit, rust
37 - 38 RV stap naar rechts, rust
39 - 40 LV plaats naast RV***, rust

RIGHTWARD TWISTS (HEELS, TOES, HEELS), 
HOLD,
LEFTWARD TWISTS (HEELS, TOES, HEELS), 
HOLD
41 - 42 L+R hielen naar rechts, L+R tenen naar rechts
43 - 44 L+R hielen naar rechts, rust
45 - 46 L+R hielen naar links, L+R tenen naar links
43 - 44 L+R hielen naar links, rust

*) In de tweede muur kan je als alternatief voor tel 4 dansen: LV schop schuin links vooruit.
**) In de tweede muur kun je als alternatief voor tel 8 dansen: RV+LV maak spongetje achteruit.
***) Officieel moet de linkervoet gekruist over de rechtervoet worden neergezet, en moet de rechtervoet pas tijdens stap 41 naar rechts worden gezet om vrij te maken, maar we smokkelen bij de vleet.

woensdag 13 april 2022

#344 WHO'S YOUR DADDY?

Choreografie: Alan Baraniuk
Muziek: Who's Your Daddy – Toby Keith
32 tellen, 2-muurs lijndans

WALK R, L, KICK R 2 ×, 
BACK LOCK STEP R, L, R  ¼ TURN L
1 – 2  RV stap vooruit, LV stap vooruit
3 – 4  RV schop vooruit, RV schop vooruit
5 & 6 RV stap achteruit “en” LV zet rechts 
          naast RV, RV stap achteruit
7 – 8  Draai ¼ slag linksom 
          met LV stap vooruit, RV tik naast LV (9:00)

WALK R, L, KICK R 2 ×, 
BACK LOCK STEP R, L, R  ¼ TURN L
9 – 16 Herhaal tellen 1 – 8 (6:00 u)

VINE R with TOUCH
17 – 18 RV stap rechts opzij, 
             LV kruis achter RV en zet neer
19 – 20 RV stap rechts opzij, LV tik naast RV

CHASSÉ L, ROCK STEP
21 & 22 LV stap links opzij “en” RV sluit aan,
               LV stap links opzij
23 – 24  RV stap vooruit met gewicht, 
               gewicht terug op LV

MONTEREY with ½ TURN  R
25 – 26 RV tik rechts opzij, draai ½ slag rechtsom 
              met RV stap naast LV (12:00 u)
27 – 28 LV tik links opzij, LV stap naast RV
 
MAMBA CROSS & ½ TURN UNWIND
29 & 30 RV stap rechts opzij met gewicht “en” 
               gewicht terug op LV, RV kruis voor LV 
               en zet neer
31 – 32   Draai ½ slag linksom in twee tellen
               (gewicht op LV) (6:00 u)

... en herhaal!

donderdag 7 april 2022

# 346 A LITTLE NIGHT CLUB (FOR PEACE)

Choreografie: Tibor Mosch
Muziek: Wind of Change - Scorpions
16 tellen, 4-muurs nightclubbing lijndans

De dans begint op de lettergreep "~kva" van "Moskva".

BASIC NIGHT CLUB LEFT, SIDE, 
BEHIND, ¼ TURN R STEP, 
ROCK FWD & ROCK FWD, BACK, TOGETHER
 1 - 2 &  LV grote step naar links, RV plaats 
              achter LV "en" LV kruis vóór RV
 3 - 4 &  RV stap opzij, LV plaats achter RV "en" 
              RV stap vooruit met ¼ slag rechtsom
 5 - 6 &  LV stap vooruit met gewicht, gewicht 
              terug op RV "en" plaats LV naast RV
 7 - 8 &  RV stap vooruit met gewicht, gewicht 
              terug op LV "en" plaats RV naast LV

STEP FWD, SWEEP FWD, CROSS, STEP BWD, 
STEP BWD, SWEEP BWD, BEHIND, SIDE, 
CROSS ROCK, RECOVER, SIDE,
CROSS ROCK, RECOVER, ½ TURN R STEP
 9 &  10 &  LV stap vooruit "en" RV begin halfronde 
                   beweging, RV kruis vóór LV "en" 
                   LV stap achteruit
11 & 12 &  RV stap achteruit "en" LV begin 
                   halfronde beweging, LV plaats 
                   achter RV "en" RV stap opzij
13 - 14  &   LV kruis met gewicht vóór RV, 
                   gewicht terug op RV "en" LV stap opzij
15 - 16  &   RV kruis met gewicht vóór LV, 
                    gewicht terug op LV "en" RV stap met 
                    ½ slag rechtsom

... en begin opnieuw!

donderdag 24 maart 2022

# 339 SHANIA'S MOMENT

Choreografie: Nathan Easey
Muziek: From This Moment On – Shania Twain
Vertaling hieronder
48 tellen 2-muurs lijndans

R CROSS, BWD, TRIPLE STEP, 
L CROSS, BWD, TRIPLE STEP
1 – 2   RV kruis voor LV en zet neer, 
           LV stap achteruit
3 & 4  RV stap naast LV “en” 
           LV stap op de plaats, RV stap op de plaats
5 – 6   LV kruis voor RV en zet neer, 
           RV stap achteruit
7 & 8  LV stap naast RV “en” 
           RV stap op de plaats, LV stap op de plaats

ROCK STEP, ¼ TURNING SAILOR STEP, 
ROCK STEP, BWD, TOUCH & CLICK
9 – 10    RV stap vooruit met gewicht, 
              gewicht terug op LV
11 & 12 RV stap achteruit “en” 
              draai ¼ slag linksom met
              LV stap links opzij, 
             RV stap rechts opzij (9:00)
13 – 14  LV stap vooruit met gewicht, 
              gewicht terug op RV
15 – 16  LV stap achteruit, 
              RV kruis voor R been 
              en klik met de vingers

R SHUFFLE, STEP-½ PIVOT, 
L SHUFFLE, STEP-½ PIVOT
17 & 18 RV stap vooruit “en” LV sluit aan, 
              RV stap vooruit
19 – 20  LV stap vooruit, 
              LV + RV draai ½ slag rechtsom (3:00)
21 & 22 LV stap vooruit “en” RV sluit aan, 
              LV stap vooruit
23 – 24  RV stap vooruit, 
              RV + LV draai ½ slag linksom (9:00)

TOE STRUTS FWD, R KICK-BALL-STEP,
STEP-¼ PIVOT
25 – 26   R tenen tik vooruit, 
               R hiel neerzetten en klik met de vingers
27 – 28   L tenen tik vooruit, 
               L hiel zet neer en klik met de vingers
29 & 30 RV schop vooruit “en” 
              RV stap naast LV, LV stap vooruit
31 – 32  RV stap vooruit, 
              RV + LV draai ¼ slag linksom (6:00)

CROSS SHUFFLE, SIDE SHUFFLE, 
ROCK STEP, STEP-BRUSH (REPEAT)
33 & 34 RV kruis voor LV en zet neer “en” 
              LV stap links opzij, RV kruis voor LV
              en zet neer
35 & 36 LV stap links opzij “en” RV sluit aan, 
              LV stap links opzij
37 – 38 RV stap achteruit met gewicht, 
             gewicht terug op LV
39 – 40 RV stap rechts opzij, 
              LV schop over de vloer voor R been
41 & 42 LV kruis voor RV en zet neer “en” 
              RV stap rechts opzij, LV kruis voor RV 
              en zet neer
43 & 44 RV stap rechts opzij “en” LV sluit aan, 
              RV stap rechts opzij
45 – 46  LV stap achteruit met gewicht, 
              gewicht terug op RV
47 – 48 LV stap links opzij, 
             RV schop over de vloer voor L been

... en herhaal!

dinsdag 8 maart 2022

# 338 TRAIN WRECK

Choreografie: Niels Poulsen
Muziek: Can't Let Go – Jill King
48 tellen 2-muurs lijndans

STOMP R FWD, STOMP L TOGETHER,
MONTEREY ¼ R, R HEEL HOOK

1 – 2 RV stamp vooruit, LV stamp naast RV
3 – 4 RV tik teen rechts opzij, 
         draai ¼ slag rechtsom,
         RV stap naast LV (3:00)
5 – 6 LV tik teen links opzij, LV stap naast RV
7 – 8 RV tik hak vooruit, RV kruis voor L been

FWD TAP, BACK KICK, R BACK LOCK STEP, HOLD
9 – 10 RV stap vooruit, LV tik teen achter RV
11 – 12 LV stap achteruit, RV schop vooruit
13 – 14 RV stap achteruit, 
             LV kruis voor RV en zet neer
15 – 16 RV stap achteruit, rust

BACK MAMBO ½ R, HOLD, 
BACK MAMBO ¼ L, HOLD
17 – 18 LV stap achteruit met gewicht, 
             gewicht terug op RV
19 – 20 Draai ½ slag rechtsom met 
             LV stap achteruit, rust (9:00)
21 – 22 RV stap achteruit met gewicht, 
             gewicht terug op LV
23 – 24 Draai ¼ slag linksom met 
             RV stap opzij, rust (6:00)

L BACK ROCK SIDE, HOLD, 
R BACK ROCK SIDE, HOLD
25 – 26 LV stap achteruit met gewicht, 
             gewicht terug op RV
27 – 28 LV grote stap opzij, rust
29 – 30 RV stap achteruit met gewicht, 
             gewicht terug op LV
31 – 32 RV grote stap opzij, rust

BEHIND SIDE CROSS, SWEEP, WEAVE, SWEEP
33 – 34 LV kruis achter RV en zet neer, 
             RV stap opzij
35 – 36 LV kruis voor RV en zet neer, 
             RV maak ronde beweging vooruit
37 – 38 RV kruis voor LV en zet neer, LV stap opzij
39 – 40 RV kruis achter LV en zet neer, 
             LV maak ronde beweging achteruit

BEHIND SIDE FWD, HOLD, 
R ROCKING CHAIR
41 – 42 LV kruis achter RV en zet neer, 
             RV stap opzij
43 – 44 LV stap voor, rust
45 – 46 RV stap vooruit met gewicht, 
             gewicht terug op LV
47 – 48 RV stap achteruit met gewicht, 
             gewicht terug op LV

... en begin opnieuw!

BRUG
Na de 1e, 3e en 7e muur (6:00)
2 × (R HEEL GRIND ¼ R, R BACK ROCK)
1 – 2 R hak tik vooruit, 
         draai ¼ slag rechtsom 
         R tenen draaien naar rechts 
         en gewicht terug op LV (9:00)
3 – 4 RV stap achteruit met gewicht, 
         gewicht terug op LV
5 – 6 R hak tik vooruit, draai ¼ slag
         rechtsom R tenen draaien naar rechts 
         en gewicht terug op LV (12:00)
7 – 8 RV stap achteruit met gewicht, 
         gewicht terug op LV

R STEP LOCK STEP, HOLD, STEP. 
PIVOT ¼ TURN, STEP, HOLD
9 – 10 RV stap vooruit, 
           LV kruis achter RV 
           en zet neer
11 – 12 RV stap vooruit, rust
13 – 14 LV stap vooruit, 
             LV+RV draai ½ slag 
             rechtsom (6:00)
15 – 16 LV stap vooruit, rust


EINDE: De dans eindigt in de 10e muur op tel 43 (12:00)

maandag 17 januari 2022

# 337 FUN MACHINE

Choreografie: Pim van Grootel & Daniel Trepat
Muziek: Maldon – Zouk Machine
32 tellen 2-muurs lijndans

4 × WALK FWD, 4 × WALK BWD
1 – 4 RV stap vooruit, LV stap vooruit, 
         RV stap vooruit, LV stap vooruit
5 – 8 RV stap achteruit, LV stap achteruit, 
         RV stap achteruit, LV stap achteruit

STEP SIDE, TOGETHER, STEP SIDE, TOUCH,
STEP FWD, TOUCH, STEP BWD, TOUCH
 9 –  12 RV stap rechts opzij, LV sluit aan, 
             RV stap rechts opzij,
             LV tik naast RV (SHIMMY)
13 – 16 LV stap vooruit, RV tik naast LV, 
             RV stap achteruit, LV tik naast RV

L ROLLING VINE, STEP TOGETHER, 
2 × CLAP,  ARM MOVEMENT (4 counts)
17 – 20 Draai ¼ slag linksom met LV stap vooruit, 
             maak ½ draai linksom RV stap achteruit, 
             draai ¼ slag linksom 
             met LV stap links opzij, 
             RV stap naast LV en klap in de handen
21 – 22 Klap in de handen, handen omhoog
23 – 24 R hand rechts opzij L hand links opzij, 
             handen naar beneden en 
             terug naar de klap-positie

STEP SIDE, TOUCH,
STEP ¼ TURN L, TOUCH, 
STEP SIDE, TOUCH, 
STEP ¼ TURN L, TOUCH

25 – 26 RV stap rechts opzij, LV tik links opzij
27 – 28 Draai ¼ slag linksom 
             met LV stap links opzij, 
             RV tik rechts opzij (9:00)
29 – 30 RV stap rechts opzij, LV tik links opzij
31 – 32 Draai ¼ slag linksom 
             met LV stap links opzij, 
             RV tik rechts opzij (6:00)

Repeat TAG: Na de 4e en de 8e muur: 12 tellen
1 – 2 – 3 – 4       Zwaaien met de armen 
                            naar rechts, links, rechts, links
5 – 6 – 7 – 8       Zwaaien met de armen 
                            naar rechts, links, rechts, links
9 – 10 – 11 – 12 Armen al schuddend van 
                            langs de zij omhoog tot 
                            horizontaal vooruit

woensdag 15 december 2021

#340 SHE JUST WANTS TO DANCE

Choreografie: Anna Korsgaard
Muziek: She Just Wants To Dance – Johnny Reid
32 tellen 4-muurs lijndans

VINE R with TOUCH, VINE L with TOUCH
1 – 2 RV stap rechts opzij, LV kruis 
         achter RV en zet neer
3 – 4 RV stap rechts opzij, LV tik naast RV
5 – 6 LV stap links opzij, RV kruis
         achter LV en zet neer
7 – 8 LV stap links opzij, RV tik naast LV

ROCKING CHAIR, 2 × SIDE-TOUCH
 9 –  10 RV stap naar voor met gewicht, 
             gewicht terug op LV
11 – 12 RV stap naar achter met gewicht, 
             gewicht terug op LV
13 – 14 RV stap rechts opzij, LV tik naast RV
15 – 16 LV stap links opzij, RV tik naast LV

2 × DIAGONAL-STEP-SLIDE- 
      DIAGONAL-STEP-TOUCH
17 – 18 RV stap schuin rechts vooruit, 
             LV sleep naast RV
19 – 20 RV stap schuin rechts vooruit, 
             LV tik naast RV
21 – 22 LV stap schuin links vooruit, 
             RV sleep naast LV
23 – 24 LV stap schuin links vooruit, 
             RV tik naast LV

JAZZBOX ¼ TURN R, HIP BUMPS R,L,R,L
25 – 26 RV kruis voor LV en zet neer, 
             LV stap achteruit
27 – 28 Draai ¼ slag rechtsom met 
             RV stap rechts opzij, 
             LV stap naast RV (3:00)
29 – 30 Heupen naar rechts, heupen naar links
31 – 32 Heupen naar rechts, heupen naar links

... en begin opnieuw!

maandag 8 november 2021

# 321 HEAD AND HEART

Choreografie: Dag Alexander Wien
Muziek: Head & Heart – Joel Corry
32 tellen, 4-muurs lijndans

2 × (TAP, TAP, STEP, STEP, TOUCH)
1 & 2 RV tik naast LV “en” RV tik naast LV, 
          RV stap schuin rechts vooruit
3 – 4  LV stap vooruit, RV tik naast LV
5 & 6 RV tik naast LV “en” RV tik naast LV, 
          RV stap schuin rechts vooruit
7 – 8  LV stap vooruit, RV tik naast LV

STEP, TOUCH, STEP, TOGETHER, 
STEP, TOUCH, STEP, HOLD
 9 – 10  RV stap schuin vooruit, 
             LV tik naast RV
11 – 12 LV stap schuin links achteruit, 
             RV stap naast LV
13 – 14 LV stap schuin links achteruit, 
             RV tik naast LV
15 – 16 RV stap rechts opzij, rust

2 × (SCISSOR STEP, HOLD, CLAP)
17 – 18 LV stap links opzij, 
             RV stap naast LV
19 – 20 LV kruis voor RV en zet neer, 
             klap in de handen
21 – 22 RV stap rechts opzij, 
             LV stap naast RV
23 – 24 RV kruis voor LV en zet neer, 
             klap in de handen

STEP, TOUCH, TURN ¼ R STEP, 
TOUCH, VINE
25 – 26 LV stap links opzij, RV tik naast LV
27 – 28 Draai ¼ slag rechtsom met 
             RV stap rechts opzij, 
             LV tik naast RV (3:00)
29 – 30 LV stap links opzij, 
             RV kruis achter LV en zet neer
31 – 32 LV stap links opzij, 
             RV tik naast LV

woensdag 20 oktober 2021

# 326 AMIGO

Choreografie: Daniel Trepat, Roy Verdonk, Pim van Grootel, 
                       Jeremie Tridon & José Miguel Belloque Vane
Muziek: Amigo – Chef'Special
64 tellen, 2-muurs lijndans

ROCK STEP, CLOSE, HOP, WALK FWD (R,L,R)
with ARM MOVEMENT, TOUCH
1 – 2 RV stap vooruit met gewicht, gewicht terug op LV
3 – 4 RV stap naast LV, RV + LV maak sprongetje op de plaats
5 – 6 Handen van de buren vastpakken met RV stap vooruit, LV stap vooruit
7 – 8 Handen omhoog met RV stap vooruit, LV tik naast RV

DIAGONAL STEP BWD & TOUCH 2 × (L,R), 
ROLLING VINE (1¼ TURN L), HOP
 9 – 10 LV stap schuin links achteruit, RV tik naast LV
11 – 12 RV stap schuin rechts achteruit, LV tik naast RV
13 – 14 Draai ¼ slag linksom LV stap vooruit (9:00), 
             draai ½ slag linksom RV stap achteruit (3:00)
15 – 16 Draai ½ slag linksom LV stap vooruit (9:00),
             RV + LV maak sprongetje op de plaats

WALK FWD (R,L,R), KICK L, WALK BWD (L,R,L,), 
KICK R (for 8 counts grab person in front on shoulders)
17 – 18 Handen op schouders van persoon vóór je 
             met RV stap vooruit, LV stap vooruit
19 – 20 RV stap vooruit, LV schop schuin links vooruit
21 – 22 LV stap achteruit, RV stap achteruit
23 – 24 LV stap achteruit, RV schop schuin rechts vooruit

DIAGONAL STEP BWD & TOUCH 2 ×, ¾ TURN R
25 – 26 RV stap schuin rechts achteruit, LV tik naast RV
27 – 28 LV stap schuin links achteruit, RV tik naast LV
29 – 30 Draai ¼ slag rechtsom met RV stap vooruit (12:00), 
             draai ¼ slag rechtsom met LV stap links opzij (3:00)
31 – 32 Draai ¼ draai rechtsom met RV stap vooruit (6:00), 
             LV stap naast RV

OUT OUT IN IN ¼ TURN R 2 ×
33 – 34 RV stap rechts opzij, LV stap links opzij
35 – 36 Draai ¼ slag rechtsom met RV stap 
             in het midden (9:00), LV stap naast RV
37 – 38 RV stap rechts opzij, LV stap links opzij
39 – 40 Draai ¼ slag rechtsom met RV stap 
             in het midden (12:00), LV stap naast RV

ROCKING CHAIR, PIVOT WITH ½ TURN L, STOMP R, L
41 – 42 RV stap vooruit met gewicht, 
             gewicht terug op LV
43 – 44 RV stap achteruit met gewicht, 
             gewicht terug op LV
45 – 46 RV stap vooruit, draai ½ slag linksom 
             met LV stap vooruit (6:00)
47 – 48 RV stamp op de grond naast LV, 
             LV stamp op de grond naast RV

Begin de dans opnieuw hier in de 1e en de 3e muur

DIAGONAL STEP-CROSS-STEP, TOUCH, 
DIAGONAL STEP with SHIMMY
49 – 50 RV stap schuin rechts vooruit, 
             LV kruis voor RV en zet neer
51 – 52 RV stap schuin rechts vooruit, 
             LV tik schuin links achter RV
53 – 56 LV maak grote stap schuin links achteruit, 
             sleep RV tot naast LV in drie tellen 
             terwijl je je schouders schudt

JAZZBOX, OUT OUT & IN IN 2 ×
57 – 58        RV kruis voor LV en zet neer, LV stap achteruit
59 – 60        RV stap rechts opzij, LV stap vooruit
& 61 & 62 “en” RV stap rechts opzij, LV stap links opzij 
                  “en” RV stap in het midden, LV stap naast RV
& 63 & 34  “en” RV stap rechts opzij, LV stap links opzij 
                   “en” RV stap in het midden, LV stap naast RV

... en begin opnieuw!

vrijdag 10 september 2021

# 305 SMOKEY PLACES

Choreografie: Michelle Perron
Muziek: Smokey Places – Ronnie McDowell
Vertaling hieronder
32 tellen, 4-muurs lijndans

L SIDE, TOGETHER, FWD, HOLD,
R SIDE, TOGETHER, BWD, HOLD
1 – 2 LV stap links opzij, RV sluit aan
3 – 4 LV stap vooruit, rust (gewicht op LV)
5 – 6 RV stap rechts opzij, LV sluit aan
7 – 8 RV stap achteruit, rust (gewicht op RV)

L SIDE, TOGETHER, L SIDE, HOLD,
R BEHIND CROSS, L SIDE, R FRONT CROSS,
L SIDE TOUCH
  9 – 10 LV stap links opzij, RV sluit aan
11 – 12 LV stap links opzij, rust
13 – 14 RV kruis achter LV, LV stap links opzij
15 – 16 RV kruis vóór LV, LV tik links opzij

L CROSS BEHIND, R SIDE TOUCH,
R STEP FWD, L TOUCH BEHIND
17 – 18 LV kruis achter RV, R teen tik rechts opzij
19 – 20 RV stap vooruit, L teen tik achter RV

L STEP, ½ TURN R WITH R STEP FWD,
L STEP FWD, R TOUCH BEHIND
21 – 22 LV met gewicht achter RV,
               LV draai ½ slag rechtsom met RV
               vooruit stappend
23 – 24 LV stap vooruit, R teen tik achter LV

R STEP, ½ TURN L WITH L STEP FWD,
R STEP FWD, L TOUCH BEHIND
25 – 26 RV met gewicht achter LV,
              LV draai ½ slag linksom met LV
              vooruit stappend
27 – 28 RV stap vooruit, L teen tik achter RV

L STEP, ¼ TURN R WITH R STEP FWD,
TOGETHER, R STEP R
29 – 30 LV met gewicht achter RV,
               LV draai ¼ slag rechtsom met RV
               vooruit stappend
31 – 32 LV stap naast RV, RV stap rechts opzij

… en herhaal!dinsdag 17 augustus 2021

# 333 ONE KISS

Choreografie: Javier Rodriguez Gallego
Muziek: One Kiss – Savannah
32 tellen, 2-muurs lijndans

SIDE, ¼ TURN, TOUCH, SIDE, ¼ TURN, TOUCH,
SIDE, ¼4 TURN, TOUCH.SIDE, ¼ TURN, HOOK
1 – 2 LV stap links opzij, draai ¼ slag rechtsom 
         met R tenen tik naast LV (3:00)
3 – 4 RV stap rechts opzij, draai ¼ slag rechtsom 
         met L tenen tik naast RV (6:00)
5 – 6 LV stap links opzij, draai ¼ slag rechtsom 
         met R tenen tik naast LV (9:00)
7 – 8 RV stap rechts opzij, draai ¼ slag linksom 
         met LV kruis voor R been (6:00)

LOCK STEP FWD, BRUSH, CROSS, 
SIDE, BEHIND, SWEEP
 9 – 10 LV stap vooruit, RV kruis achter LV en zet neer
11 – 12 LV stap vooruit, RV schop vooruit over de vloer
13 – 14 RV kruis voor LV en zet neer, LV stap links opzij
15 – 16 RV kruis achter LV en zet neer, 
             LV maak een ronde beweging tot achter RV

BEHIND, SIDE, CROSS, BRUSH, 
SIDE TOE STRUTS TWICE
17 – 18 LV kruis achter RV en zet neer, 
             RV stap rechts opzij
19 – 20 LV kruis voor RV en zet neer, 
             RV schop schuin rechts vooruit over de vloer
21 – 22 R tenen tikken rechts opzij, R hiel zet neer
23 – 24 LV kruis voor RV L tenen tikken de vloer, 
             L hiel zet neer

ROCKING CHAIR, ROCK SIDE, CROSS, HOLD
25 – 26 RV stap schuin rechts vooruit met gewicht, 
             gewicht terug op LV
27 – 28 RV stap schuin links achteruit met gewicht, 
             gewicht terug op LV
29 – 30 RV stap rechts opzij met gewicht, 
             gewicht terug op LV
31 – 32 RV kruis voor LV en zet neer, rust


... en begin opnieuw!

maandag 19 juli 2021

# 327 JERSEY BOYS

Choreografie: Gary Lafferty
Muziek: The Jersey Boys – Big Girls Don't Cry
32 tellen, 4-muurs lijndans

TOE-STRUTS FWD, R ROCKING CHAIR
1 – 2 R teen tik vooruit, R hiel klap neer
3 – 4 L teen tik vooruit, L hiel klap neer
5 – 6 RV stap vooruit met gewicht, 
         gewicht terug op LV
7 – 8 RV stap achteruit met gewicht, 
         gewicht terug op LV

“SHADOWS” JAZZ-BOX
 9 – 10 RV stap vooruit, rust
11 – 12 LV kruis voor RV en zet neer, rust
13 – 14 RV stap achteruit, rust
15 – 16 LV stap links opzij, rust

RESTART hier in de 5e muur

WEAVE TO L; 
CROSS, POINT, BACK, POINT
17 – 18 RV kruis voor LV en zet neer, 
             LV stap links opzij
19 – 20 RV kruis achter LV en zet neer, 
             LV stap links opzij
21 – 22 RV kruis voor LV en zet neer, 
             L teen tik links opzij
23 – 24 LV kruis achter RV en zet neer, 
             R teen tik rechts opzij

JAZZBOX WITH ¼ TURN TO RIGHT; 
2 × HEEL TOUCHES
25 – 26 RV kruis voor LV en zet neer, 
             LV stap achteruit
27 – 28 Draai ¼ slag rechtsom met RV stap vooruit, 
             LV stap naast RV (3:00)
29 – 30 R hiel tik vooruit, 
             RV stap naast LV
31 – 32 L hiel tik vooruit, 
             LV stap naast RV (gewicht op LV)


... en begin opnieuw!

zondag 11 juli 2021

# 331 BYE BYE PARIS

Choreografie: Indahwati Rahardja & Javier Rodriguez Gallego
Muziek: Bye Bye Paris – Ray Collins' Hot Club
64 tellen, 4-muurs lijndans

TOE STRUTTING JAZZ BOX TURNING ¼ RIGHT
1 – 2 RV kruis voor LV met R tenen tik op de grond, 
         R hiel zet neer
3 – 4 L tenen tik naar achter, L hiel zet neer
5 – 6 Draai ¼ slag rechtsom met R tenen tik rechts 
         opzij, R hiel zet neer (3:00)
7 – 8 L tenen tik vooruit, L hiel zet neer

HEEL GRIND TWICE, ROCK STEP. 
SHUFFLE WITH ¼ TURN RIGHT
 9 – 10   RV kruis voor LV R hiel zet neer, 
              LV stap links opzij
11 – 12  RV kruis voor LV R hiel zet neer, 
              LV stap links opzij
13 – 14  RV stap vooruit met gewicht, 
              gewicht terug op LV
15 & 16 RV stap rechts opzij “en” 
              LV sluit aan, draai ¼ slag 
              rechtsom RV stap vooruit (6:00)

STEP FWD, HOLD, ½ TURN, HOLD, 
STEP FWD, HOLD, ¼ TURN RIGHT, 
HOLD
17 – 18 LV stap vooruit, rust
19 – 20 LV + RV draai ½ slag rechtsom, 
             rust (gewicht op RV) (12:00)
21 – 22 LV stap vooruit, rust
23 – 24 LV + RV draai ¼ slag rechtsom, 
             rust (gewicht op RV) (3:00)

OUT-OUT, HOLD, KNEE POP TWICE, 
HIP ROLL, TOUCH AND CLAP
& 25 – 26     “en” LV stap iets links opzij, 
                     RV stap iets rechts opzij, rust
27 – 28         knieën vooruit (hielen optillen) 
                     en terug, knieën vooruit (hielen
                     optillen) en terug
29 – 30 – 31 draai de heupen tegen de richting 
                     van de klok in
32                 R tenen tik naast LV en klap in de handen

ROCK BACK, SHUFFLE WITH ½ 
TURN TWICE
33 – 34  RV stap achteruit met gewicht, 
              gewicht terug op LV
35 & 36 Draai ¼ slag linksom RV stap 
              rechts opzij (12:00) “en” draai ¼ slag 
              linksom met LV stap naast RV (9:00), 
              RV stap achteruit
37 – 38   LV stap achteruit met gewicht, 
               gewicht terug op RV
39 & 40 Draai ¼ slag rechtsom LV stap 
              links opzij (12:00) “en” draai ¼ slag
              rechtsom RV stap naast LV (3:00), 
              LV stap achteruit

BWD TOE STRUT TWICE, ¼ TURN R, 
STOMP, KICK, COASTER STEP
41 – 42   R tenen tik achteruit, 
               R hiel zet neer
43 – 44   L tenen tik achteruit, 
               L hiel zet neer
45 – 46   Draai ¼ slag rechtsom met RV 
               stamp naast LV (6:00), RV schop 
               vooruit
47 & 48 RV stap achteruit “en” LV sluit aan, 
               RV stap vooruit

TOUCH TWICE, SWIVEL
49                   L tenen tik vooruit
50 & 51          Rust “en” LV stap naast RV, 
                       R tenen tik vooruit
52 & 53          Rust “en” RV stap naast LV, 
                       LV maak schaatsbeweging 
                       schuin links vooruit
54 – 55 – 56   RV maak schaatsbeweging 
                       schuin rechts vooruit, 
                       LV maak schaatsbeweging 
                       schuin links vooruit, 
                       RV maak schaatsbeweging 
                       schuin rechts vooruit

CROSS, SIDE ROCK, BEHIND, SIDE ROCK, 
SAILOR WITH ¼ TURN L
57 – 58  LV kruis voor RV en zet neer, 
              RV stap rechts opzij met gewicht
59 – 60  Gewicht terug op LV, 
              RV kruis achter LV en zet neer
61 – 62  LV stap links opzij met gewicht, 
              gewicht terug op RV
63 & 64 LV kruis achter RV en zet neer “en” 
              draai ¼ slag linksom met RV 
              stap rechts opzij (3:00),
              LV stap iets vooruit

... en begin opnieuw!

dinsdag 6 juli 2021

# 313 LOVE YOU CHA

Choreografie: Grace David
Muziek: I Will Always Love You Disco Dance Remix
32 tellen, 2-muurs lijndans

FWD STEPS R-L, FWD SHUFFLE, 
FWD ROCK-RECOVER, BWD SHUFFLE
1 – 2  RV stap vooruit, LV stap vooruit
3 & 4 RV stap vooruit “en” LV sluit aan, RV stap vooruit
5 – 6  LV stap vooruit met gewicht, gewicht terug op RV
7 & 8 LV stap achteruit “en” RV sluit aan, LV stap achteruit

R SIDE ROCK-RECOVER, CROSS SHUFFLE, 
L SIDE ROCK-RECOVER, CROSS SHUFFLE
9 – 10    RV stap rechts opzij met gewicht, gewicht terug op LV
11 & 12 RV kruis voor LV en zet neer “en” LV stap links opzij, 
              RV kruis voor LV en zet neer
13 – 14  LV stap links opzij met gewicht, gewicht terug op RV
15 & 16 LV kruis voor RV en zet neer “en” RV stap rechts opzij, 
              LV kruis voor RV en zet neer

R VINE STEP W/ A TOUCH, 
L ROLLING VINE W/ A TOUCH
17 – 18 RV stap rechts opzij, LV kruis achter RV en zet neer
19 – 20 RV stap rechts opzij, LV tik naast RV
21 – 22 Draai ¼ slag linksom LV stap vooruit, 
             draai ½ slag linksom RV stap achteruit
23 – 24 Draai ¼ slag linksom LV stap links opzij, RV tik naast LV

R HIP BUMP, L HIP BUMP, PIVOT ¼ TO L 2 ×
25 & 26 RV tik vooruit met R heup vooruit “en” 
               heupen achteruit, RV stap op de plaats R heup vooruit
27 & 28 LV tik vooruit met L heup vooruit “en” heupen achteruit, 
              LV stap op de plaats L heup vooruit
29 – 30  RV stap vooruit, RV + LV draai ¼ slag linksom 
              (gewicht op LV)
31 – 32  RV stap vooruit, RV + LV draai ¼ slag linksom 
              (gewicht op LV) (6:00)

 
RESTARTS:
In de 3e muur na tel 16 (12:00)
In de 7e muur na tel 24 (6:00)

maandag 28 juni 2021

#325 CINCO DE MAYO

Choreografie: Jo Thompson Szymanski & Alan Livett
Muziek: Cinco de Mayo – War
32 tellen, 2-muurs lijndans

SIDE, TOGETHER, TRIPLE SIDE, CROSS ROCK, 
RECOVER, SIDE, TOGETHER ¼ TURN RIGHT
1 – 2   LV stap links opzij, RV sluit aan
3 & 4  LV stap links opzij “en” RV sluit aan, 
           LV stap links opzij
5 – 6   RV kruis voor LV en zet neer met gewicht,
           gewicht terug op LV
7 & 8 RV stap rechts opzij “en” LV sluit aan, 
          draai ¼ slag rechtsom RV stap vooruit
          (3:00)

FWD, LOCK, FWD TRIPLE, STEP, ½ TURN L, 
ROCK FWD, RECOVER
9 – 10    LV stap vooruit, RV kruis achter LV 
              en zet neer
11 & 12 LV stap vooruit “en” RV kruis achter LV 
              en zet neer, LV stap vooruit
13 – 14  RV stap vooruit, 
              RV + LV draai ½ slag linksom 
              (gewicht op LV) (9:00)
15 – 16  RV stap vooruit met gewicht,
              gewicht terug op LV

ROCK BWD, RECOVER, ¼ TURN L, 
POINT,  STEP,  POINT
17 – 18 RV stap achteruit met gewicht, 
             gewicht terug op LV
19 – 20 Draai ¼ slag linksom 
             RV stap rechts opzij, 
             L hiel draai naar rechts en 
             tik op de vloer (6:00)
21 – 22 L hiel draai terug en stap op LV, 
             R hiel draai naar links en tik op de vloer
23 – 24 R hiel draai terug en stap op RV, 
             L hiel draai naar rechts en tik op de vloer

ROCK SIDE, RECOVER, CROSSING TRIPLE, 
ROCK SIDE, RECOVER, CROSS, CLAP TWICE
25 – 26   LV stap links opzij met gewicht,
               gewicht terug op RV
27 & 28  LV kruis voor RV en zet neer “en” 
               RV stap rechts opzij, LV kruis voor RV 
               en zet neer
29 – 30   RV stap rechts opzij met gewicht, 
               gewicht terug op LV
31 & 32 RV kruis voor LV en zet neer “en” 
               klap in de handen, klap in de handen

... repeat from beginning!

zaterdag 12 juni 2021

# 328 WIND UP LONESOME

Choreografie: Noreen Wall
Muziek: A Real Good Way To Wind Up Lonesome – James House
32 tellen, 1-muurs lijndans

R GRAPEVINE with TOUCH, 
SIDE TOUCHES L, R
1 – 2 RV stap rechts opzij, 
         LV kruis achter RV en zet neer
3 – 4 RV stap rechts opzij, LV tik naast RV
5 – 6 LV stap links opzij, RV tik naast LV
7 – 8 RV stap rechts opzij, LV tik naast RV

L GRAPEVINE with TOUCH,
SIDE TOUCHES R, L
 9 – 10 LV stap links opzij, 
            RV kruis achter LV en zet neer
11 – 12 LV stap links opzij, RV tik naast LV
13 – 14 RV stap rechts opzij, LV tik naast RV
15 – 16 LV stap links opzij, RV tik naast LV

WALK FWD R,L,R, 
L KICK FWD, 
WALK BWD L,R,L,
TOGETHER
17 – 18 RV stap vooruit, LV stap vooruit
19 – 20 RV stap vooruit, LV schop vooruit
21 – 22 LV stap achteruit, RV stap achteruit
23 – 24 LV stap achteruit, RV sluit aan

SWIVELS to R: HEELS, TOES, HEELS, CLAP 
SWIVELS to L: HEELS, TOES, HEELS, CLAP
25 – 26 RV + LV hielen naar rechts, RV + LV tenen naar rechts
27 – 28 RV + LV hielen naar rechts, klap in de handen
29 – 30 RV + LV hielen naar links, RV + LV tenen naar links
31 – 32 RV + LV hielen naar links, klap in de handen


TAGS:
Na de 5e en de 9e muur
1 – 2 RV stap naar rechts, LV tik naast RV
3 – 4 LV stap naar links, RV tik naast LV


woensdag 14 april 2021

# 324 NEW SHOES

Choreografie: Karl-Harry Winson
Muziek: New Shoes – Paolo Nutini
32-tellen, 2-muurs lijndans

2 × R TOE FAN, 2 × L TOE FAN
1 – 2 R voorvoet naar rechts terwijl R hiel    
          blijft staan, R voorvoet terug
3 – 4 R voorvoet naar rechts terwijl R hiel 
          blijft staan, R voorvoet terug
5 – 6 L voorvoet naar links terwijl L hiel 
          blijft staan, L voorvoet terug
7 – 8 L voorvoet naar links terwijl L hiel 
          blijft staan, L voorvoet terug

R FWD-L TOUCH, L BWD-R TOUCH, 
R-ASIDE- L TOUCH, L-ASIDE-R TOUCH
9 – 10 RV stap vooruit, LV tik naast
11 – 12 LV stap achteruit, RV stap naast
13 – 14 RV stap naar rechts, LV stap naast
15 – 16 LV stap naar links, RV stap naast

VINE ¼ TURN R, TOUCH BEHIND, 
L VINE, TOUCH BEHIND
17 – 18 RV stap naar rechts, LV kruis achter RV
19 – 20 Draai ¼ slag rechtsom met RV stap 
             vooruit, LV tik achter RV (3 uur)
21 – 22 LV stap naar links, RV kruis achter LV
23 – 24 LV stap naar links, RV tik achter LV

VINE ¼ TURN R, TOUCH BEHIND, 
L VINE, TOGETHER
25 – 26 RV stap naar rechts, LV kruis achter RV
27 – 28 Draai ¼ slag rechtsom met RV stap 
              vooruit, LV tik achter RV (6 uur)
29 – 30 LV stap naar links, RV kruis achter links
31 – 32 LV stap naar links, RV sluit aan

…en begin opnieuw!