Wij zijn de Amsterdam Amigos


Wij zijn de Amsterdam Amigos - dat is het Spaanse woord voor vrienden. We zijn geen formele vereniging met statuten en huishoudelijke reglementen, maar een groep vrienden en vriendinnen die het plezier in het dansen en samenzijn belangrijker vinden dan het perfect onder de knie krijgen van de juiste manier om je been te buigen, of om een driekwart slag te draaien binnen precies één tel. We vinden het leuk om te dansen!
Wij zijn een gay linedance-groep, en we zouden misschien gay/­lesbian linedance-groep moeten heten, of misschien wel lesbian, gay, bisexual, transgender (& straight) linedance-groep. In ieder geval gaan we nooit iemand die met ons mee wil dansen uittesten of zij of hij wel de juiste seksuele smaak of identiteit heeft. Als je bij ons danst moet je het goed vinden om onder de noemer “gay” te dansen.
We vinden het ook leuk dat er mensen van heel verschillende achtergronden in onze groep dansen.
En we heten alleen Amsterdams omdat de meerderheid uit Amsterdam komt en we elke week in Amsterdam dansen. Wie van elders komt is even welkom!

Dit is het archief van de dansen die we in de loop der jaren hebben geleerd en gedanst. Sommige dansen doen we nog regelmatig, andere zijn vrijwel vergeten. In de eerste regels kun je vaak op "choreografie" klikken om de dans uitgevoerd te zien en op "muziek" om de muziek te horen waarop we de dans uitvoer(d)en. Soms staat onderaan meer informatie over het lied of de muziek, klik dan onder de dansbeschrijving op "meer".

zaterdag 11 mei 2019

# 282 JUBILEE STROLL

Choreografie: Diane Jackson
Muziek: Loving You Makes Me A Better Man – Hal Ketchum
48-tellen koppeldans
Opstelling: koppels staan in een kring in sweetheart position,
                   d.w.z. met hun gezichten allebei kijkend in de
                   richting van de dans (dus het daarvóór staande
                   koppel in de kring), de leider schuin achter de
                   volger, linkerhand in linkerhand, rechterhand
                   in rechterhand. De dansrichting is tegen de klok in.

WALK, WALK, SHUFFLE, WALK, WALK, SHUFFLE
1 – 2   LV stap vooruit, RV stap vooruit
3 & 4  LV stap vooruit “en” RV sluit aan, LV stap vooruit
5 – 6   RV stap vooruit, LV stap vooruit
7 & 8  RV stap vooruit “en” LV sluit aan, RV stap vooruit

PIVOT ¼ TURN, WEAVE, ¼ TURN, STEP PIVOT
9 – 10           LV stap vooruit, LV + RV draai ¼ slag
                     rechtsom (naar buiten, loodrecht op dans-
                     richting)
11 – 12 – 13 LV kruis voor RV en zet neer, RV stap
                     rechts opzij, LV kruis achter RV en zet neer
                     (R arm omhoog. L handen loslaten)
14 – 15 – 16 Draai ¼ slag rechtsom (tegen dansrichting in)
                     met RV stap vooruit , LV stap naar voor,
                     LV + RV draai ½ slag rechtsom (in
                    dansrichting)

¼ TURN, WEAVE, ¼ TURN, 2 SHUFFLES
17 – 18  Draai ¼ slag rechtsom (naar buiten) LV stap
              links opzij, RV kruis achter LV en zet neer
19 – 20  LV stap links opzij, RV kruis voor LV en zet neer
21 & 22 Draai ¼ slag linksom (in dansrichting) met LV
              stap vooruit “en” RV sluit aan, LV stap naar voor
23 & 24 RV stap vooruit “en” LV sluit aan, RV stap vooruit

leider: 2 x ROCKING CHAIR 
volger: PIVOT ½ TURN, ROCKING CHAIR, PIVOT ½ TURN
L handen loslaten
25 – 26 LV stap vooruit met gewicht,
             gewicht terug op RV
25 – 26 LV stap vooruit, LV + RV
             draai ½ slag rechtsom
27 – 28 LV stap achteruit met gewicht,
             gewicht terug op RV
27 – 28 LV stap vooruit met gewicht,
             gewicht terug op RV
29 – 30 LV stap vooruit met gewicht,
             gewicht terug op RV
29 – 30 LV stap  achteruit met gewicht,
             gewicht terug op RV
31 – 32 R arm omhoog LV stap
             achteruit met gewicht, gewicht
             terug op RV
31 – 32 LV stap vooruit, LV + RV
             maak ½ draai rechtsom

¼ TURN VINE, ¼ TURN, ¼ TURN VINE, ¼ TURN WALK, 
WALK (outside: FULL TURN)
33 – 34 Draai ¼ slag rechtsom (naar buiten) met LV stap links
             opzij, RV kruis achter LV en zet neer
35 – 36 Draai ¼ slag linksom (in dansrichting) met LV stap
             vooruit, draai ¼ slag linksom (naar binnen) met
             RV stap rechts opzij
37 – 38 LV kruis achter RV en zet neer, draai ¼ slag rechtsom
             (in dansrichting) met RV stap vooruit

39 – 40 LV stap vooruit,
             RV stap vooruit 
39 – 40 Draai ½ slag rechtsom
             met LV stap achteruit,
             draai ½ slag rechtsom RV
             stap vooruit (onder R arm
             partner)

ROCK STEP, SHUFFLE BACK, ROCK STEP, 

SHUFFLE FORWARD
41 – 42  LV stap vooruit met gewicht, gewicht terug op RV
43 & 44 LV stap achteruit “en” RV sluit aan,
              LV stap achteruit
45 – 46 RV stap achteruit met gewicht, gewicht terug op LV
47 & 48 RV stap vooruit “en” LV sluit aan, RV stap vooruit

...EN HERHAAL...

woensdag 3 april 2019

# 285 FIRST CHA

Choreografie: Maria Lippe
Muziek: Un Momento Alla – Rick Trevino
16 tellen, 2-muurs lijndans

SIDE, CROSS ROCK STEPS
1       RV stap rechts opzij
2 – 3 LV kruis voor RV en zet neer met gewicht,
         gewicht terug op RV

LEFT CHASSÉ, BACK ROCK STEPS
4 & 5 LV stap links opzij “en” RV sluit aan,
          LV stap links opzij
6 – 7  RV kruis achter LV en zet neer met gewicht,
          gewicht terug op LV

RIGHT SHUFFLE, STEP, TURN
8 & 9    RV stap naar voor “en” LV sluit aan,
             RV stap vooruit
10 – 11 LV stap naar voor, LV + RV
             maak ½ draai rechtsom (gewicht op RV) (6:00)

LEFT SHUFFLE, SWAY AND SIDE
12 & 13 LV stap vooruit
             “en” RV sluit aan, LV stap naar voor
14 – 15 RV stap rechts opzij heupen naar rechts,
             heupen naar links (gewicht op LV)
16 &     RV stap rechts opzij “en” LV sluit aan

vrijdag 1 maart 2019

# 283 OH CAROL MERENGUE

Choreografie: Marisa Manferdini
Muziek: Oh Carol - Mixata
32 tellen, 2-muurs lijndans
vertaling hieronder

R SIDE, TOGETHER, R SIDE, L TOUCH, 
L SIDE, TOGETHER, L SIDE, R TOUCH
1 - 4 RV stap naar rechts, LV sluit aan, RV stap naar rechts, LV tik naast RV
5 - 8 LV stap naar links, RV sluit aan, LV stap naar links, RV tik naast LV

R SIDE, L TOUCH WITH SHIMMY, L SIDE, R TOUCH WITH SHIMMY, 
HIP SWAYS R, L, R, L
 9 -10  RV stap naar rechts, LV tik naast en beweeg tijdens verplaatsen van de voet
            met schouders snel afwisselend naar voren en achteren
11 - 12 LV stap naar links, RV tik naast en beweeg tijdens verplaatsen van de voet
            met schouders snel afwisselend naar voren en achteren
13 - 16 Heupen naar R, L, R, L

R SHUFFLE, L SHUFFLE, ROCKING CHAIR WITH ATTITUDE
17 & 18 RV stap vooruit "en" LV schuif bij, RV stap vooruit
19 & 20 LV stap vooruit "en" RV schuif bij, LV stap vooruit
21 - 22  RV stap vooruit met gewicht, LV plaats gewicht terug
23 - 24  RV stap achteruit met gewicht, LV gewicht terug
tijdens het vooruit rocken zwaai je met beide armen vooruit omhoog,
tijdens het achteruit rocken zwaai je met beide armen achteruit omlaag

ROCKING CHAIR WITH ATTITUDE, 2 x ¼ L PADDLE TURN
25 - 26  RV stap vooruit met gewicht, LV plaats gewicht terug
27 - 28  RV stap achteruit met gewicht, LV gewicht terug
tijdens het vooruit rocken zwaai je met beide armen vooruit omhoog,
tijdens het achteruit rocken zwaai je met beide armen achteruit omlaag
29 - 30 RV stap vooruit, LV+RV draai om de as van LV ¼ slag linksom
31 - 32 Herhaal 29 - 30


veel dansplezier!


zaterdag 23 februari 2019

# 240 OIL CAN SLIDE

Choreografie: Randy Davis
Muziek: Down Town - Dolly Parton
32 tellen, 4-muurs lijndans
Vertaling hieronder

SHUFFLE, ROCK STEP, SHUFFLE BWD, ½ TURN, ROCK FWD
1& 2  RV stap vooruit "en" LV schuif bij, RV stap vooruit
3 - 4   LV stap vooruit met gewicht, gewicht terug op RV
5 & 6 LV stap achteruit "en" RV schuif bij, LV stap achteruit
7 - 8   Draai ½ slag rechtsom op de bal van LV, met RV een stap
           vooruit zettend, LV stap vooruit met gewicht (6:00 uur)

RECOVER TURNING ½ , STEP, SCUFF, 4 x HEEL, 
TOE TOUCH BEHIND
9          Gewicht terug op RV terwijl je ½ slag linksom draait (12:00)
10 - 11 LV stap vooruit, RV schop over de vloer vooruit
12        RV tik met hiel gekruist voor LV op grond
13 - 14 R hiel tik rechts vooruit, R hiel tik gekruist voor LV
15 - 16 R hiel rik rechts vooruit, R hiel tik achteruit

SIDE, BEHIND, VINE L ¼ TURN, STEP, ½ PIVOT
17 - 18  RV stap rechts opzij, L teen tik achter RV
19 - 20  LV stap links opzij, RV zet gekruist achter LV neer
21  - 22 Draai ¼ slag linksom terwijl je met LV vooruit stapt,
              (9:00 uur), RV stap vooruit
23 - 24  RV+LV draai ½ slag linksom (gewicht op LV),
              RV stap vooruit (3:00 uur)

¼ SLIDE, HEEL SWIVELS, KICK ¼ TURN
25        Sleep LV over de vloer tot naast RV terwijl je ¼ slag linksom
            draait en eindigt met beide hakken naar rechts wijzend (12:00 u)
26 - 27 LV+RV hakken naar links, hakken naar rechts
28         Hakken naar links, RV schop vooruit terwijl je ¼ slag
             rechtsom draait (3:00 u)

BWD ROCK, FWD ROCK
29 - 30 RV stap achteruit met gewicht, gewicht terug naar LV
31 - 32 RV stap vooruit met gewicht, gewicht terug op LV

... en herhaal!


maandag 11 februari 2019

# 273 SWEET HURT

Choreografie : Ria Vos*
Muziek : Sweet Hurt : Jack Savoretti
64 tellen, 4-muurs lijndans

              Intro: 32 tellen

R HEEL, TOUCH, POINT, TOUCH, VINE R, TOUCH
1 - 2 RV tik hak vooruit, RV tik teen naast LV
3 - 4 RV tik teen opzij, RV tik teen naast LV
5 - 6 RV stap opzij, LV kruis achter RV
7 - 8 RV stap opzij, LV tik teen naast RV

L HEEL, TOUCH, POINT, TOUCH, VINE ¼ TURN L, BRUSH
 9 - 10  LV tik hak vooruit, LV tik teen naast RV
11- 12  LV tik teen opzij, LV tik teen naast RV
13- 14  LV stap opzij, RV kruis achter
15 - 16 LV draai ¼ slag linksom met stap vooruit (9.00),
            RV veeg over de vloer vooruit

ROCKING CHAIR, TOE STRUT, STEP, PIVOT ½ TURN R
17 - 18 RV rock vooruit, LV gewicht terug
19 - 20 RV rock achteruit, LV gewicht terug
21 - 22 RV stap op de teen vooruit, RV zet hak neer
23 - 24 LV stap vooruit, LV+RV draai ½ slag rechtsom (3.00)

STEP FWD, TOUCH BEHIND, BACK, KICK, 
COASTER CROSS, HOLD
25 - 26 LV stap vooruit, RV tik teen achter LV
27 - 28 RV stap achteruit, LV schop vooruit
29 - 30 LV stap achteruit, RV stap naast LV
31 - 32 LV kruis over RV, rust

RUMBA BOX, HITCH
33 - 34 RV stap opzij, LV stap naast RV
35 - 36 RV stap vooruit, LV tik teen naast RV
37 - 38 LV stap opzij, RV stap naast LV
39 - 40 LV stap achteruit, RV til knie op

ROCK BWD, RECOVER, 3 x STEP FWD, HOLD, 
¼ TURN L, HOLD
41 - 42 RV rock achteruit, LV gewicht terug
43 - 44 RV stap vooruit, LV stap vooruit
45 - 46 RV stap voor, rust
47 - 48 LV+RV draai ¼ slag linksom (12.00), rust

WEAVE L, CROSS ROCK, SIDE ROCK
49 - 50 RV kruis over LV, LV stap opzij
51 - 52 RV kruis achter LV, LV stap opzij
53 - 54 RV rock gekruist over LV, LV gewicht terug
55 - 56 RV rock opzij, LV gewicht terug

BEHIND, ¼ TURN L, STEP PIVOT ½ TURN L, 
TOE STRUTS (R, L)
57 - 58 RV kruis achter LV, LV ¼ draai linksom met
            stap vooruit (9.00)
59 - 60 RV stap vooruit, LV+RV draai ½ slag linksom (3.00)
61 - 62 RV stap op de teen vooruit, RV zet hak neer
63 - 64 LV stap op de teen vooruit, LV zet hak neer

... en begin opnieuw!


* Met dank aan k&g country dancers

dinsdag 29 januari 2019

# 279 FOOTLOOSE

32 tellen, 4-muurs lijndans

VINE (RIGHT), VINE (LEFT)
1 – 2 RV stap rechts opzij, LV kruis achter RV en zet neer
3 – 4 RV stap rechts opzij, LV tik naast RV
5 – 6 LV stap links opzij, RV kruis achter LV en zet neer
7 – 8 LV stap links opzij, RV tik naast LV

ANGLE STEPS* WITH TOUCHES
9 – 10   RV stap diagonaal rechts naar voor, LV tik naast RV
11 – 12 LV stap diagonaal links naar achter, RV tik naast LV
13 – 14 RV stap diagonaal rechts naar achter, LV tik naast RV
15 – 16 LV stap diagonaal links naar voor, RV stap naast LV

HEEL SPLITS TWICE, DOUBLE HEEL, DOUBLE TOE
17 – 18 RV + LV hielen naar buiten draaien, hielen terug
19 – 20 RV + LV hielen naar buiten draaien, hielen terug
21 – 22 R hiel tik vooruit, R hiel tik vooruit
23 – 24 R teen tik achteruit, R teen tik achteruit

HEEL & HEEL & DOUBLE HEEL, TOE TOUCH, 
SIDE TOUCH, "SLAPPIN' LEATHER" ¼ TURN LEFT
25 & 26     R hiel tik vooruit “en” RV stap naast LV, L hiel tik vooruit
& 27 – 28  “en” LV stap naast RV, R hiel tik vooruit, R hiel tik vooruit
29 – 30      R teen tik achteruit, R teen tik rechts opzij
31 – 32      RV kruis voor L been en tik aan met L hand**, 
                  draai ¼ slag linksom met RV rechts opzij en 
                  tik aan met R hand** (9:00)

REPEAT

* In andere dansen ook welk omschreven als K steps
** In de video zie je dat de dans ook mogelijk is zonder "slappin' leather".

dinsdag 8 januari 2019

# 277 INDIAN SUMMERS WITH YOU

Choreografie: Yvonne Tielemans & Pascal Siereveld
Muziek: Indian Summer – Roy Orbison & Larry Gatlin with Barry Gibb
64 tellen, 2-muurs lijndans

HALF RUMBA BOX, ROCK STEP,  CHASSÉ TURNING ¼ R
1 – 2  LV stap links opzij, RV stap naast LV
3 – 4  LV stap naar voor, rust
5 – 6  RV stap naar voor met gewicht, gewicht terug op LV
7 & 8 Maak ¼ draai rechtsom RV stap rechts opzij
          “en” LV sluit aan, RV stap rechts opzij(3:00)

2 x CROSS-SIDE-SAILOR STEP (L, R)
9 – 10    LV kruis voor RV en zet neer, RV stap rechts opzij
11 & 12 LV kruis achter RV en zet neer “en” RV stap rechts opzij,
              LV stap links opzij
13 – 14  RV kruis voor LV en zet neer, LV stap links opzij
15 & 16 RV kruis achter LV en zet neer “en” LV stap links opzij,
              RV stap rechts opzij

2 x WALK, WALK, SHUFFLE (L, R)
17 – 18   LV stap naar voor, RV stap naar voor
19 & 20  LV stap naar voor “en” RV sluit aan, LV stap naar voor
21 – 22   RV stap naar voor, LV stap naar voor
23 & 24  RV stap naar voor “en” LV sluit aan, RV stap naar voor

ROCK STEP, TRIPLE TURN, WALK, WALK, MAMBO CROSS
25 – 26   LV stap naar voor met gewicht, gewicht terug op RV
27 & 28 Maak ¼ draai linksom LV stap links opzij “en”
              RV sluit aan, maak ¼ draai linksom LV stap naar voor (9:00)
29 – 30  RV stap naar voor, LV stap naar voor
31 & 32 RV stap opzij met gewicht “en” gewicht terug op LV,
              RV kruis voor LV en zet neer

2 x VINE WITH TOUCH (L, R)
33 – 34 LV stap links opzij, RV kruis achter LV en zet neer
35 – 36 LV stap links opzij, RV tik naast LV
37 – 38 RV stap rechts opzij, LV kruis achter RV en zet neer
39 – 40 RV stap rechts opzij, LV tik naast RV

2 x ROCK STEP, COASTER STEP (L, R)
41 – 42 LV stap naar voor met gewicht, gewicht terug op RV
43 & 44 LV stap naar achter “en” RV sluit aan, LV stap naar voor
45 – 46 RV stap naar voor met gewicht, gewicht terug op LV
47 & 48 RV stap naar achter “en” LV sluit aan, RV stap naar voor

2 x HEEL-TOUCH TOGETHER-SIDE-DRAG TOGETHER
49 – 50 L hiel tik naar voor, LV tik naast RV
51 – 52 LV stap links opzij, RV sleep over de vloer tot naast LV
53 – 54 R hiel tik naar voor, RV tik naast LV
55 – 56 RV stap rechts opzij, LV sleep over de vloer tot naast RV

CROSS ROCK STEP, ¼ CHASSÉ, ROCK STEP, COASTER STEP
57 – 58  LV kruis voor RV en zet neer met gewicht, gewicht terug op RV
59 & 60 Maak ¼ draai linksom LV stap naar links opzij “en”
              RV sluit aan, LV stap links opzij (6:00)
61 – 62  RV stap naar voor met gewicht, gewicht terug op LV
63 & 64 RV stap naar achter “en” LV sluit aan, RV stap naar voor

... en opnieuw
Aan het einde van de muziek kom je precies uit bij tel 1,
sleep dan RV bij op de “youuuuu” hou armen gestrekt opzij
& have fun!

vrijdag 16 november 2018

# 278 J R

Choreografie : Gabi Ibáñez
Muziek: All You Need is Me – Joey & Rory
              La chica para mi – Juáner Domínguez
32 tellen, 4 muurs lijndans

STOMP, SWIVEL (HEEL-TOE-HEEL)
1                 RV stamp naar voor
2 – 3 – 4     R hiel naar rechts, R tenen naar rechts, R hiel naar rechts

STOMP, KNEE POPS (x 3)
5  &             LV stamp naar voor, "en" LV hak omhoog, knie naar binnen
6  &             LV zet hak neer en knie terug "en" LV hak omhoog,
                    knie naar binnen
7 &              LV zet hak neer en knie terug "en" LV hak omhoog,
                    knie naar binnen
8                  LV zet hak neer, knie terug

STOMP, HOLD, STOMP, HOLD (OUT-OUT)
9 – 10          RV stamp naar voor, rust
11 – 12        LV stamp naar voor, rust

JAZZBOX ENDING IN TOUCH BEHIND
13 – 14       RV kruis voor LV en zet neer, LV stap naar achter
15 – 16       RV stap rechts opzij, L teen tik achter RV

STEP, CROSS, SHUFFLE WITH ¼ TURN
17 – 18       LV stap links opzij, RV kruis achter LV en zet neer
19 & 20      LV stap links opzij “en” RV sluit aan, maak ¼ draai linksom
                   met LV stap vooruit (9:00)

STEP, ½ TURN, SHUFFLE FORWARD
21 – 22       RV stap naar voor, RV + LV maak ½ draai linksom
                   (gewicht op LV) (3:00)
23 & 24      RV stap naar voor “en” LV sluit aan, RV stap naar voor

LEFT VINE ENDING WITH CROSS
25 – 26        LV stap links opzij, RV kruis achter LV en zet neer
27 – 28        LV stap links opzij, RV kruis voor LV en zet neer

ROCK STEP, CROSS, HOLD
29 – 30 LV stap links opzij met gewicht, gewicht terug op RV
31 – 32 LV kruis voor RV en zet neer, rust

REPEAT & ENJOY

vrijdag 2 november 2018

# 272 ELECTRIC SLIDE

Choreografie: Ric Silver
Muziek: Electric Boogie - Marcia Griffiths
              Staying Alive - Bee Gees
              Who's That Lady With My Man  –  Patricia Paay
              Shoot your shot - Divine
18 tellen, 4-muurs lijndans

2 x VINE WITH SCUFF (TO R, TO L)
1 -2    RV stap rechts opzij, LV stap achter RV
3 - 4   RV stap rechts opzij, LV veeg over de vloer vooruit naast RV
5 - 6   LV stap links opzij, RV stap achter LV
7 - 8   LV stap opzij, RV veeg over de vloer vooruit naast RV

WALK BWD R, L, R, HEEL
9 – 10         RV stap achteruit, LV stap achteruit
11 – 12       RV stap achteruit, LV tik met je hak recht vooruit,
                   met de tenen omhoog

STEP, TOUCH R FOOT WITH L HAND, STEP BWD, HEEL
13                LV stap vooruit
14                Buig lichaam naar voren met R onderbeen horizontaal
                    gestrekt achteruit waarbij je RV achterom aantikt met L hand*
15                RV zet recht achter neer
16                LV tik met de hak recht vooruit

STEP, SCUFF TURNING ¼ L
17                LV stap naar voor
18                RV schop over de vloer naar voor terwijl je ¼ draai linksom maakt

... en herhalen maar!


* Wij doen dit  in afwijking van de meeste dansgroepen.

maandag 22 oktober 2018

# 265 OVER THE MOON

Choreografie: Stephen Rutter & Claire Rutter
Muziek: Runaround Sue – Overtones
32 tellen, 4 muurs lijndans

TOE TOUCHES, FLICK, RIGHT VINE, TOE TOUCH
1 – 2 R teen tik rechts opzij, R teen tik voor
3 – 4 R teen tik rechts opzij, R hiel schop omhoog achter L been
5 – 6 RV stap rechts opzij, LV kruis achter RV en zet neer
7 – 8 RV stap rechts opzij, L teen tik naast RV

TOE TOUCHES, FLICK, LEFT VINE
9 – 10   L teen tik links opzij, L teen tik voor
11 – 12 L teen tik links opzij, L hiel schop omhoog achter R been
13 – 14 LV stap links opzij, RV kruis achter LV en zet neer
15 – 16 LV stap links opzij, R teen tik naast LV

(STEP FORWARD TO DIAGONAL, TOE TOUCH + CLAP) x 2, (STEP BACK TO DIAGONAL, TOE TOUCH + CLAP) x 2
17 – 18 RV stap diagonaal rechts naar voor, L teen tik naast RV en klap in de handen
19 – 20 LV stap diagonaal links naar voor, R teen tik naast LV en klap in de handen
21 – 22 RV stap diagonaal rechts naar achter, L teen tik naast RV en klap in de handen
23 – 24 LV stap diagonaal links naar achter, R teen tik naast LV en klap in de handen

STEP APART (OUT, OUT), HEEL BOUNCES, PIVOT ⅛ TURN LEFT x 2
25 – 26 RV stap rechts opzij, LV stap links opzij
27 – 28 met gebogen knieën stuiten de hielen 2 x op de grond
29 – 30 RV stap naar voor, RV + LV maak ⅛ draai linksom (gewicht op LV)
31 – 32 RV stap naar voor, RV + LV maak ⅛ draai linksom (gewicht op LV) (9:00)

Enjoy!

maandag 1 oktober 2018

# 267 CATFIGHT

Choreografie: Lorna Cairns Mursell
Muziek: You Ain't Woman Enough To Take My Man – Lisa McHugh
32 tellen, 4 muurs lijndans

RIGHT TOE STRUT, LEFT TOE STRUT, RIGHT ROCKING CHAIR
1 – 2 R teen tik naar voor, R hiel laat zakken
3 – 4 L teen tik naar voor, L hiel laat zakken
5 – 6 RV stap naar voor met gewicht, gewicht terug op LV
7 – 8 RV stap naar achter met gewicht, gewicht terug op LV

SIDE, CLOSE, SIDE, TOUCH, SIDE TOUCHES TWICE
9 – 10   RV stap rechts opzij, LV sluit aan
11 – 12 RV stap rechts opzij, L teen tik naast RV
13 – 14 LV stap links opzij, R teen tik naast LV
15 – 16 RV stap rechts opzij, L teen tik naast RV

SIDE, CLOSE, SIDE, TOUCH, SIDE TOUCHES TWICE
17 – 18 LV stap links opzij, RV sluit aan
19 – 20 LV stap links opzij, R teen tik naast LV
21 – 22 RV stap rechts opzij, L teen tik naast RV
23 – 24 LV stap links opzij, R teen tik naast LV

SIDE, HOLD, CROSS, HOLD, ¼ TURN, HOLD, SIDE, HOLD
25 – 26 RV stap rechts opzij, rust
27 – 28 LV kruis voor RV en zet neer, rust
29 – 30 Maak ¼ draai linksom RV stap naar achter, rust (9:00)
31 – 32 LV stap links opzij, rust

REPEAT

zaterdag 22 september 2018

# 260 THE MUSIC MAN

Choreografie: Sandra Speck & Paul Bailey
Muziek: The Music Man - Paul Bailey
64 tellen, 2-muurs lijndans

WALK, CLAP, WALK, SLAP, R LOCK STEP, HOLD
1 - 2 RV stap vooruit, klap in de handen
3 - 4 LV stap vooruit, klap in de handen
5 - 6 RV stap vooruit, LV zet gekruist achter RV neer
7 - 8 RV stap vooruit, rust

ROCK STEP, 3 x BWD TOE STRUT
9 - 10   LV stap vooruit met gewicht, gewicht terug op RV
11 - 12 L teen tik achteruit, L hiel zet ook neer
13 - 14 R teen tik achteruit, R hiel zet ook neer
15 - 16 L teen tik achteruit, L hiel zet ook neer

COASTER STEP, HOLD, L LOCK STEP, HOLD
17 - 18 RV stap achteruit, LV zet naast RV
19 - 20 RV stap vooruit, rust
21 - 22 LV stap vooruit, RV zet gekruist achter LV neer
23 - 24 LV stap vooruit, rust

WALK R ⅛ TURN L, HOLD, WALK L ⅛ TURN L, HOLD,
WALK FWD R-L-R ¼ TURN L, HOLD
25 - 26 RV stap vooruit met ⅛ slag linksom (10:30 u), rust
27 - 28 LV stap vooruit met ⅛ slag linksom (9:00 u), rust
29 - 30 RV stap vooruit, LV stap vooruit
31 - 32 RV stap vooruit met ¼ slag linksom (6:00 u), rust

STEP, TOUCH, BACK, KICK, BEHIND, SIDE, CROSS, HOLD
33 - 34 LV stap schuin links vooruit, R teen tik naast LV
35 - 36 RV stap achteruit, LV schop vooruit
37 - 38 LV zet gekruist achter RV neer, RV stap rechts opzij
39 - 40 LV zet gekruist voor RV neer, rust

STEP, TOUCH, BACK, KICK, BEHIND, SIDE, STEP, HOLD
41 - 42 RV stap schuin rechts vooruit, L teen tik naast RV
43 - 44 LV stap achteruit, RV schop vooruit
45 - 46 RV zet gekruist achter LV neer, LV stap links opzij
47 - 48 RV stap vooruit, rust

2 x TOE, HEEL, STOMP, HOLD
49 - 50 L teen tik naast RV, L hiel tik naast RV
51 - 52 LV stamp vooruit, rust
53 - 54 R teen tik naast LV, R hiel tik naast LV
55 - 56 RV stamp vooruit, rust

BACK, HOLD, DRAG, TOGETHER, STOMPS L-R-L, HOLD
57 - 58 LV stap achteruit, rust
59 - 60 RV sleep tot bij LV, RV stap naast LV
61 - 62 LV stamp naast RV, RV stamp naast LV
63 - 64 LV stamp naast RV, rust

... en begin opnieuw! 

zondag 9 september 2018

# 262 BEETHOVEN'S BOOGIE

Choreografie: Rob Fowler
Muziek: Boogie and Beethoven – Larry Gatlin and the Gatlin Brothers
32 tellen, 4-muurs lijndans

HEEL SWITCHES, ROCK STEPS
1 & 2
R hiel tik rechts schuin voor “en” RV 
zet terug naast LV, L hiel tik links schuin vooruit
& 3 – 4
“en” LV zet terug naast RV, RV stap vooruit 
met gewicht, gewicht terug op LV
&
“en” RV zet terug naast LV
5 & 6
L hiel tik links schuin vooruit “en” LV zet terug 
naast RV, R hiel tik schuin rechts vooruit
& 7 – 8
“en” RV zet terug naast LV, LV stap vooruit 
met gewicht, gewicht terug op RV

SHUFFLE BACK, ROCK STEP, SHUFFLE FORWARD, 
CROSS FULL TURN
9 & 10
LV stap achteruit “en” RV sluit aan, LV stap achteruit
11 – 12
RV stap achteruit met gewicht, gewicht terug op LV
13 & 14 
RV stap vooruit “en” LV sluit aan, RV stap vooruit
15 – 16 
LV kruis voor RV en zet neer, 
LV + RV maak hele slag rechtsom eindigend met 
RV van de vloer voor het L been (12:00)

R SHUFFLE, ½ TURN SHUFFLE, COASTER STEP, 
STEP, STEP
17 & 18
RV stap vooruit “en” LV sluit aan, RV stap vooruit
19 & 20
Draai ½ slag rechtsom LV stap achteruit “en” 
RV sluit aan, LV stap achteruit (6:00)
21 & 22
RV stap achteruit “en” LV sluit aan naast RV, 
RV stap vooruit
23 – 24
LV stap vooruit, RV stap vooruit

LEFT SHUFFLE, ½ TURN SHUFFLE, COASTER STEP, 
STEP ¼ PIVOT
25 & 26
LV stap vooruit “en” RV sluit aan, LV stap vooruit
27 & 28
Draai ½ slag linksom RV stap achteruit “en”
LV sluit aan, RV stap achteruit (12:00)
29 & 30
LV stap achteruit “en” RV sluit aan naast LV, 
LV stap vooruit
31 – 32
RV stap vooruit, RV + LV draai ¼ slag linksom
(gewicht op LV) (9:00)

en begin opnieuw!

maandag 16 juli 2018

# 255 I'M FREE

Choreografie: Raymond Sarelijn, Roy Verdonk & Jill Babinec
Muziek: Love My Life – Robbie Williams & James Hurr
32 tellen, 4-muurs lijndans

WALK R – L – R – KICK L , WALK BACK L – R , LEFT COASTER
1 – 2 RV stap naar voor, LV stap naar voor
3 – 4 RV stap naar voor, LV schop naar voor
5 – 6 LV stap naar achter, RV stap naar achter
7 & 8 LV stap naar achter “en” RV sluit aan, LV stap naar voor

STEP R, TOUCH L, STEP L, TOUCH R, VINE R TOUCH L
 9 – 10 RV stap rechts opzij, LV tik naast RV
11 – 12 LV stap links opzij, RV tik naast LV
13 – 14 RV stap rechts opzij, LV kruis achter RV en zet neer
15 – 16 RV stap rechts opzij, LV tik naast RV

STEP L, TOUCH R, STEP R, TOUCH L, VINE ¼ TURN 
L WITH SCUFF
17 – 18 LV stap links opzij, RV tik naast LV
19 – 20 RV stap rechts opzij, LV tik naast RV
21 – 22 LV stap links opzij, RV kruis achter LV en zet neer
23 – 24 Maak ¼ draai linksom LV stap naar voor,
             RV schop over de vloer naar voor (9:00)

JAZZ BOX, OUT – OUT, HOLD, IN – IN, KNEE/HEEL POP
25 – 26       RV kruis voor LV en zet neer, LV stap naar achter
27 – 28       RV stap rechts opzij, LV stap naast RV
& 29 – 30 “en” RV stap rechts opzij, LV stap links opzij
                   (voeten uit elkaar), rust
& 31          “en” RV stap naar het midden, LV stap naast RV
& 32         “en” knieën buigen en hielen van de vloer, knieën rechten
                  en hielen neerzetten (gewicht op LV)

Start again

# 250 A COMPLETE CHANGE!

Choreografie – Niels Poulsen
Muziek: Completely – Caro Emerald
32 tellen, 4 muurs lijndans

CROSS POINT, CROSS POINT, R JAZZ BOX ¼ R, CROSS
1 – 2 RV kruis voor LV en zet neer, L tenen tik links opzij
3 – 4 LV kruis voor RV en zet neer, R tenen tik rechts opzij
5 – 6 RV kruis voor LV en zet neer, maak ⅛ draai rechtsom met
         LV stap naar achter
7 – 8 Maak ⅛ draai rechtsom RV stap rechts opzij, LV kruis voor RV
         en zet neer (3:00)

R CHASSÉ, L BACK ROCK, L CHASSÉ ¼ R, R BWD ROCK
  9 & 10   RV stap rechts opzij “en” LV sluit aan, RV stap rechts opzij
11 – 12    LV stap naar achter met gewicht, gewicht terug op RV
13 & 14   LV stap links opzij “en” RV sluit aan, draai ¼ slag rechtsom met
                RV stap achteruit (6:00)
15– 16     RV stap naar achter met gewicht, gewicht terug op LV

R & L TOE STRUTS, R KICK BALL CHANGE, R ROCK FWD
17 – 18    R tenen tik naar voor, R hiel zet neer
19 – 20    L tenen tik naar voor, L hiel zet neer
21 & 22   RV schop naar voor “en” RV stap naast LV, LV stap naar voor
23 – 24    RV stap naar voor met gewicht, gewicht terug op LV

R BWD SLIDE, L BWD ROCK, L SHUFFLE FWD, STEP ¼ L
25 – 26   RV grote stap naar achter, LV sleep over de vloer tot naast RV
27 – 28   LV stap naar achter met gewicht, gewicht terug op RV
29 & 30  LV stap naar voor “en” RV sluit aan, LV stap naar voor
31 – 32   RV stap naar voor, maak ¼ draai linksom LV stap links opzij (3:00)

ENDING
9e muur t/m tel 12
13 & 14 Maak ¼ draai linksom LV stap naar voor “en” RV sluit aan,
              LV stap naar voor
15          RV schop over de vloer naar voor

ENJOY !

zaterdag 7 juli 2018

# 268 HAVANA CHA

Choreografie – Ria Vos
Muziek: Havana – Camila Cabello (ft. Young Thug)
32 tellen, 4-muurs lijndans

STEP, ROCK FWD, LOCK STEP BACK, ROCK BACK, KICK & POINT
1        RV stap vooruit
2 – 3  LV stap vooruit met gewicht, gewicht terug op RV
4 & 5 LV stap achteruit “en” RV kruis voor LV en zet neer,
          LV stap achteruit
6 – 7  RV stap achteruit met gewicht, gewicht terug op LV
8 & 1 RV schop vooruit “en” RV stap vooruit, LV tik links opzij

CROSS, POINT, LOCK STEP FWD, STEP PIVOT ¼ R, CROSS SHUFFLE
2 – 3  LV kruis voor RV en zet neer, RV tik rechts opzij
4 & 5 RV stap vooruit “en” LV kruis achter RV en zet neer, RV stap vooruit
6 – 7  LV stap vooruit, LV + RV maak ¼ draai rechtsom (gewicht op RV) (3:00)
8 & 1 LV kruis voor RV en zet neer “en” RV stap rechts opzij,
          LV kruis voor RV en zet neer

SWAY R-L, CHASSÉ R, CROSS, SIDE, SAILOR STEP
2 – 3  RV stap rechts opzij met heupen naar rechts, heupen naar links
4 & 5 RV stap rechts opzij “en” LV sluit aan, RV stap rechts opzij
6 – 7  LV kruis voor RV en zet neer, RV stap rechts opzij
8 & 1 LV kruis achter RV en zet neer “en” RV stap rechts opzij,
          LV stap links opzij

CROSS, ¼ R, ¼ R CHASSÉ, CROSS SIDE ROCK, STEP FWD, LOCK
2 – 3   RV kruis voor LV en zet neer, draai ¼ slag rechtsom
           LV stap achteruit (6:00)
4 & 5  Draai ¼ slag rechtsom RV stap rechts opzij “en” LV sluit aan,
           RV stap rechts opzij (9:00)
6 & 7 LV kruis voor RV en zet neer “en” RV stap rechts opzij
          met gewicht, gewicht terug op LV
8 &    RV stap vooruit “en” LV kruis achter RV en zet neer

en opnieuw, veel dansplezier!

# 269 SPILLED WHISKEY

Choreografie: Micaela Svensson Erlandsson
Muziek: Spilled Whiskey – Daryle Singletary
              Friends in Low Places - Freek Paardenkooper
32 tellen, 2-muurs lijndans
vertaling Spilled Whisky hieronder

RIGHT GRAPEVINE. TOUCH.  4 x SWAY (left, right, left, right)
1 – 2 RV stap rechts opzij, LV kruis achter RV en zet neer
3 – 4 RV stap rechts opzij, LV tik naast RV
5 – 6 LV stap links opzij heupen naar links, heupen naar rechts
7 – 8 Heupen naar links, heupen naar rechts ( gewicht op RV)

LEFT GRAPEVINE. TOUCH.  4 x SWAY (right, left, right, left)
  9 – 10 LV stap links opzij, RV kruis achter LV en zet neer
11 – 12 LV stap links opzij, RV tik naast LV
13 – 14 RV stap rechts opzij heupen naar rechts, heupen naar links
15 – 16 Heupen naar rechts, heupen naar links (gewicht op LV)

ROCKING CHAIR, STEP, ¼ TURN LEFT. STEP. ¼ TURN LEFT
17 – 18 RV stap naar voor met gewicht, gewicht terug op LV
19 – 20 RV stap naar achter met gewicht, gewicht terug op LV
21 – 22 RV stap naar voor, RV + LV maak ¼ draai linksom
             (gewicht op LV) (9:00)
23 – 24 RV stap naar voor, RV + LV maak ¼ draai linksom
             (gewicht op LV) (6:00)

CROSS, POINT, CROSS, POINT, JAZZ BOX CROSS
25 – 26 RV kruis voor LV en zet neer, LV tik links opzij
27 – 28 LV kruis voor RV en zet neer, RV tik rechts opzij
29 – 30 RV kruis voor LV en zet neer, LV stap naar achter
31 – 32 RV stap rechts opzij, LV kruis voor RV en zet neer

... en opnieuw!


dinsdag 29 mei 2018

# 246 SOMETIMES I WONDER

Choreografie: Ron Bloye
Muziek: Red Sun – Lindsey Buckingham & Christine McVie
32 tellen, 4-muurs lijndans

MODIFIED RUMBA BOX FORWARD
1 – 2 RV stap rechts opzij, LV sluit aan
3 – 4 RV stap naar voor, L teen tik naast RV
5 – 6 LV stap links opzij, RV sluit aan
7 – 8 LV stap naar voor, R teen tik naast LV

MODIFIED RUMBA BOX BACKWARDS
  9 – 10 RV stap rechts opzij, LV sluit aan
11 – 12 RV stap naar achter, L teen tik naast RV
13 – 14 LV stap links opzij, RV sluit aan
15 – 16 LV stap naar achter, R teen tik naast LV

GRAPEVINE RIGHT & LEFT
17 – 18 RV stap rechts opzij, LV kruis achter RV en zet neer
19 – 20 RV stap rechts opzij, L teen tik naast RV
21 – 22 LV stap links opzij, RV kruis achter LV en zet neer
23 – 24 LV stap links opzij, R teen tik naast LV

MODIFIED K STEP
25 – 26 RV stap diagonaal rechts naar voor, L teen tik naast RV
27 – 28 LV stap diagonaal links naar achter, R teen tik naast LV
29 – 30 RV stap diagonaal rechts naar achter, L teen tik naast RV
31 – 32 Maak ¼ draai linksom LV stap naar voor, R teen tik naast LV (9:00)

REPEAT & VEEL DANSPLEZIER!

donderdag 17 mei 2018

# 239 CRUISIN'

Choreografie: Niel Hale
Muziek: Still Cruisin’ – Beach Boys
              Why Haven't I Heard From You? - Reba McEntire
              Why Haven't I Heard From You? - Freek Paardenkooper
32 tellen, 1-muurs lijndans in paren (spiegelbeeldig tegenover elkaar te dansen)

Zoals LV en RV linker- en rechtervoet betekenen, betekenen LH en RH linker- en rechterhand

CROSSING ROCK STEPS (L, R) WITH TRIPLE STEPS
1 – 2
LV kruis vóór RV en zet neer met gewicht en tik LH van partner met LH,
gewicht terug op RV
3 & 4
Stap met LV op de plaats, “en” stap naast met RV, LV stap op de plaats
5 – 6
RV kruis vóór LV en zet neer met gewicht en tik RH van partner met RH, gewicht terug op LV
7 & 8
Stap met RV op de plaats, “en” stap naast met LV, RV stap op de plaats

FORWARD (L) AND BACKWARD (R) ROCK STEPS WITH TRIPLE STEPS

9 – 10
LV stap vooruit met gewicht en tik beide handen van partner met beide handen, gewicht terug op RV
11 & 12
Stap met LV op de plaats, “en” stap naast met RV, LV stap op de plaats
13 – 14
RV stap achteruit met gewicht en hef handen in de hoogte naar achteren, gewicht terug op LV
15 & 16
Stap met RV op de plaats, “en” stap naast met LV, RV stap op de plaats

2 x ½ PIVOT RIGHT
17 – 18
LV stap naar voren, LV + RV draai ½ slag rechtsom
19 – 20
LV stap naar voren, LV + RV draai ½ slag rechtsom (N.B. gewicht op RV)

TWELVE STEP FIGURE OF EIGHT
21 – 22
LV stap links opzij, RV kruis achter LV en zet neer
é
23 – 24
Draai ¼ slag linksom LV stap naar voren, RV stap naar voren
ç
25
RV + LV maak ½ slag linksom (gewicht op LV)
è
26
Draai ¼ slag linksom RV stap rechts opzij
ê
27 – 28
LV kruis achter RV en zet neer, maak ¼ slag rechtsom RV stap naar voren
è
29 – 30
LV stap naar voren, LV + RV maak ½ slag rechtsom
ç
31
Draai ¼ slag rechtsom LV stap links opzij
é
32
RV stap naast LV
é

EN BEGIN OPNIEUW!

dinsdag 3 april 2018

# 256 COUNTRYHOLIC

Choreografie: Ron Bloye
Muziek: Countryholic – Sons of the Palomino
32 tellen, 4 muurs lijndans


GRAPEVINE RIGHT, GRAPEVINE LEFT
1 – 2 RV stap rechts opzij, LV kruis achter RV en zet neer
3 – 4 RV stap rechts opzij, LV tik naast RV
5 – 6 LV stap links opzij, RV kruis achter LV en zet neer
7 – 8 LV stap links opzij, RV tik naast LV

STEP, TOGETHER, STEP, TOUCH (1:00 o’clock),
STEP, TOGETHER, STEP, TOUCH (11 o’clock)

9 – 10 RV stap vooruit, LV stap naast RV
11 – 12 RV stap vooruit, LV tik naast RV
13 – 14 LV stap vooruit, RV stap naast LV
15 – 16 LV stap vooruit, RV tik naast LV

GRAPEVINE RIGHT, GRAPEVINE LEFT
17 – 18 RV stap rechts opzij, LV kruis achter RV en zet neer
19 – 20 RV stap rechts opzij, LV tik naast RV
21 – 22 LV stap links opzij, RV kruis achter LV en zet neer
23 – 24 LV stap links opzij, RV tik naast LV

3 x BACK, TOUCH WITH CLAP,
TURN WITH STEP L ASIDE, TOUCH WITH CLAP

25 – 26 RV stap achteruit, LV tik naast RV en klap in de handen
27 – 28 LV stap achteruit, RV tik naast LV en klap in de handen
29 – 30 RV stap achteruit, LV tik naast RV en klap in de handen
31 – 32 Maak ¼ draai linksom LV stap opzij, RV tik naast LV
             en klap in de handen (9:00)


Er is een tag van 16 tellen bij het begin van de 5e muur:

VINE R, VINE L
1 – 2 RV stap rechts opzij, LV kruis achter RV en zet neer
3 – 4 RV stap rechts opzij, LV tik naast RV
5 – 6 LV stap links opzij, RV kruis achter LV en zet neer
7 – 8 LV stap links opzij, RV tik naast LV

WALK FWD, TOUCH, WALK BWD, TOUCH
  9 – 10 RV stap vooruit, LV stap naar voor
11 – 12 RV stap vooruit, LV tik naast RV
13 – 14 LV stap achteruit, RV stap naar achter
15 – 16 LV stap achteruit, RV tik naast LV