Wij zijn de Amsterdam Amigos


Wij zijn de Amsterdam Amigos - dat is het Spaanse woord voor vrienden. We zijn geen formele vereniging met statuten en huishoudelijke reglementen, maar een groep vrienden en vriendinnen die het plezier in het dansen en samenzijn belangrijker vinden dan het perfect onder de knie krijgen van de juiste manier om je been te buigen, of om een driekwart slag te draaien binnen precies één tel. We vinden het leuk om te dansen!
Wij zijn een gay linedance-groep, en we zouden misschien gay/­lesbian linedance-groep moeten heten, of misschien wel lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex, non-binary, queer (& straight) linedance-groep. In ieder geval gaan we nooit iemand die met ons mee wil dansen uittesten of zij of hij wel de juiste seksuele smaak of identiteit heeft. Als je bij ons danst moet je het goed vinden om onder de noemer “gay” te dansen.
We vinden het ook leuk dat er mensen van heel verschillende achtergronden in onze groep dansen.
En we heten alleen Amsterdams omdat de meerderheid uit Amsterdam komt en we elke week in Amsterdam dansen. Wie van elders komt is even welkom!

Hier vind je de dansen die we in de loop der jaren hebben geleerd en gedanst. Sommige dansen doen we nog regelmatig, andere zijn vrijwel vergeten. In de eerste regels kun je vaak op "choreografie" klikken om de dans uitgevoerd te zien en op "muziek" om de muziek te horen waarop we de dans uitvoer(d)en. Soms staat onderaan meer informatie over het lied of de muziek, klik dan onder de dansbeschrijving op "meer".

zondag 28 mei 2023

# 185 NIGHTSHIFT

Choreografie: Kath Dickens
Muziek: Nightshift - Dr. Victor & The Rasta Rebels
64 tellen, viermuurs lijndans

De dans start bij het eerste gezongen woord: “Marvin”

ROCK- RECOVER, TRIPLE FULL TURN R, 
CROSS, SIDE, ¼ SAILOR STEP FWD
1 - 2   RV stap vooruit met gewicht, 
          gewicht terug op LV
3 & 4 Draai volle slag rechtsom terwijl je met 
           RV- LV-RV stapt (alternatief: coaster step)
5 - 6   LV kruis over RV, RV stap rechts opzij
7 & 8 Sleep LV achter RV, draai ¼ slag linksom 
          terwijl je op RV gaat staan, LV stap 
          vooruit (9:00 uur)

&, WALK, WALK, MAMBO FWD, BACK, 
DRAG, & WALK, WALK 
& 9 – 10    "en" RV naast LV, LV stap vooruit,
                  RV stap vooruit
11 & 12     LV stap vooruit met gewicht "en" 
                  gewicht terug op RV, 
                  LV stap ietsje achteruit
13 - 14       RV grote stap achteruit, 
                  sleep LV achteruit
& 15 – 16   "en" Zet LV neer, RV stap vooruit,
                   LV stap vooruit

ROCK, RECOVER, ¼ TOUCH, ¼ TURN, 
TOUCH, ¼ TURN, SAILOR STEP
17 - 18  RV stap vooruit met gewicht, 
              gewicht terug op LV
19 - 20  Draai ¼ slag rechtsom met RV 
              tik naast LV, draai ¼ slag rechtsom 
              met RV stap vooruit. (3:00)
21 - 22  LV tik naast RV, draai ¼ slag rechtsom 
             met LV stap opzij (6:00)
23 & 24 RV stap achter RV "en" LV stap opzij, 
              RV stap schuin opzij 

Probeer tellen 19 - 22 te combineren met hip bumps 
en wat "attitude"!

× STEP-TOUCH-SHUFFLE
25 - 26    LV stap schuin links vooruit, 
               RV tik naast LV
27 & 28  RV stap schuin rechts "en" 
               LV sleep bij, RV stap schuin rechts 
29 - 32    Herhaal 25 - 28

ROCK-RECOVER, TRIPLE FULL TURN, 
CROSS, ¼ TURN, ¼ CHASSÉ
33 - 34   LV stap vooruit met gewicht, 
              gewicht terug op RV
35 & 36 Draai volle slag linksom terwijl je met 
              LV-RV-LV stapt (alternatief: coaster step)
37 - 38   RV kruis voor LV en zet neer, 
              draai ¼ slag rechtsom met LV stap 
              achteruit (9:00)
39 & 40 RV stap opzij met ¼ slag rechtsom, 
              LV schuift aan, RV stap opzij (12:00)

&, SIDE, LEFT JAZZ BOX, HIP BUMPS × 4
& 41- 42 "en" LV stap naast RV, RV stap opzij, 
                LV kruis over RV en zet neer
43 - 44    RV stap achteruit, LV stap opzij
45 - 48    Zwaai met heupen naar rechts, links, 
                rechts, links 

* Dit is het punt waarop de restarts beginnen!!

ROCK-RECOVER, SHUFFLE BWD, 
SHUFFLE ½ , ¼ PIVOT
49 - 50   RV stap vooruit met gewicht, 
               gewicht terug op LV
51 & 52 RV stap achteruit, LV schuif bij, 
               RV stap achteruit
53 & 54 Draai ½ slag linksom 
               terwijl je stapt met LV, 
              RV schuif aan, stap met LV (6:00 uur)
55 - 56   RV stap vooruit, draai ¼ slag linksom
              terwijl je je gewicht naar LV overbrengt
              (3:00)

CROSS, SIDE, SAILOR STEP × 2
57 - 58   RV kruis over LV en zet neer, LV stap opzij
59 & 60 RV stap achter LV "en" LV stap opzij, 
              RV stap opzij
61 - 64   Herhaal stappen 57 - 60 maar dan
              startend met LV

Er zitten restarts in de 3e (6:00 uur) en de 6e (12:00 uur) muur.
Mogelijke laatste passen ter afronding met extra triple full turn.

vrijdag 5 mei 2023

# 336 THE BANANA DANCE

Choreografie: Adam Astmar
Muziek: Banana - Conkarah, Shaggy & DJ Fle
32 tellen, 4-muurs lijndans

MAMBO FWD, MAMBO BWD, 
MAMBO R, MAMBO L
1 & 2 RV stap vooruit met gewicht "en" 
          gewicht terug op LV, RV stap naast LV
3 & 4 LV stap achteruit met gewicht "en" 
          gewicht terug op RV, LV stap naast RV
5 & 6 RV stap naar rechts met gewicht "en" 
          gewicht terug op LV, RV stap naast LV
7 & 8 LV stap naar links met gewicht "en" 
          gewicht terug op RV, LV stap naast RV

V-STEPS, SHAKE HIPS R, L, R with FLICK,
SHAKE HIPS L, R, L with FLICK

  9 - 10       RV stap schuin rechts vooruit, 
                   LV stap schuin links vooruit
11 - 12       RV stap terug links achteruit, 
                  LV stap terug rechts achteruit
13 & 14 & RV stap rechts opzij met heupen 
                   naar rechts "en" heupen naar links, 
                   heupen naar rechts "en" 
                   L hiel omhoog achter R been
15 & 16 & LV stap links opzij met heupen 
                   naar links "en" heupen naar rechts,
                   heupen naar links "en" 
                   R hiel omhoog achter achter L been

EXTENDED DIAGONAL FDW SHUFFLES R, L
17 & 18 & RV stap schuin rechts vooruit "en" 
                   LV schuif bij, RV stap schuin rechts 
                   vooruit "en" LV schuif bij
19 & 20      RV stap schuin rechts vooruit "en" 
                   LV schuif bij, RV stap schuin rechts 
                   vooruit
21 & 22 & LV stap schuin links vooruit "en" 
                  RV schuif bij, LV stap schuin links 
                  vooruit "en" RV schuif bij
23 & 24      LV stap schuin links vooruit "en"
                   RV schuif bij, LV stap schuin links 
                   vooruit

JAZZ BOX CROSS with ¼ R, 
OUTWARD HIP STEPS R, L, R, L
25 - 26        RC kruis voor LV en zet neer,
                   draai ¼ slag rechtsom met stap 
                   LV achteruit (03:00 uur)
27 - 28        RV stap naar rechts, LV kruis 
                   voor RV en zet neer
29 - 30        RV stap naar rechts met 
                   heupbeweging naar rechts,
                   LV stap naar links met 
                   heupbeweging naar links
31 - 32        RV stap naar rechts met 
                   heupbeweging naar rechts,
                   LV stap naar links met 
                   heupbeweging naar links

... en veel plezier!

maandag 17 april 2023

# 362 CAFÉ OKÉ WALTZ

Choreografie: onbekend
Muziek: Shenandoah Waltz – Hank Thomspon
12 tellen, 4-muurs lijnwals

WALTZ FW, WALTZ BW
1 – 3  LV stap vooruit, RV stap naast, 
          LV stap naast
4 – 6 RV stap achteruit, LV stap naast, 
          RV stap naast

WALTZ FW, WALTZ BW with TURN R
    7 – 9  LV stap vooruit, RV stap naast, 
              LV stap naast
10 – 12  RV draai ¼ slag rechtsom met 
               stap achteruit, LV stap naast, 
               RV stap achteruit

… en begin opnieuw!

vrijdag 31 maart 2023

# 183 SIMPLY MAMBO

Choreografie: Val Myers & Deana Randle
Muziek: Saddle the Wind - Thilly Frank
of:          Tequila - The Champs
of:          Tropical Depression - Alan Jackson
32 tellen, 4-muurs lijndans

R SIDE MAMBO, HOLD, L SIDE MAMBO, HOLD
1 - 2 RV stap rechts opzij met gewicht, 
         gewicht terug op LV
3 - 4 RV stap naast LV, rust
5 - 6 LV stap links opzij met gewicht, 
         gewicht terug op RV
7 - 8 LV stap naast RV, rust

R BWD MAMBO, HOLD, STEP, TOGETHER, STEP, HOLD
9 - 10   RV stap achteruit met gewicht, 
             gewicht terug op LV
11 - 12 RV stap naast LV, rust
13 - 14 LV stap vooruit, RV sluit aan
15 - 16 LV stap vooruit, rust

R STEP, TOGETHER, STEP, HOLD, L FWD MAMBO, HOLD
17 - 18 RV stap vooruit, LV sluit aan
19 - 20 RV stap vooruit, rust
21 - 22 LV stap vooruit met gewicht, 
             gewicht terug op RV
23 - 24 LV stap naast RV, rust

3 × WALK BWD-HOLD (R,L,R), ¼ TURN L, HOLD
25 - 26 RV stap achteruit, rust
27 - 28 LV stap achteruit, rust
29 - 30 RV stap achteruit, rust
31 - 32 Draai ¼ slag linksom met LV stap 
             links opzij, rust

... en begin opnieuw!

vrijdag 24 maart 2023

# 276 WALK THE LINE

Choreografie: Sandi Larkin
Muziek: I Break for Brunettes - Rhett Akins
26 tellen, 4-muurs lijndans

2 × SHUFFLE (R,L), R CROSS, L STEP BWD, 
3 × ½ TURNS R, TOGETHER, 2 × R KICK
1 & 2    RV stap vooruit "en" LV sluit aan, 
             RV stap vooruit
3 & 4    LV stap vooruit "en" RV sluit aan,
             LV stap vooruit
5 - 6     RV kruis voor LV en zet neer,
            LV stap achteruit
7 - 8     Draai ½ slag rechtsom met
            RV stap vooruit, draai ½ slag
            rechtsom met LV stap achteruit
9 - 10   Draai ½ slag rechtsom met RV stap
            vooruit, LV stap naast RV (6:00)
11 - 12 RV schop vooruit, RV schop vooruit

TRIPLE STEP, STEP L, TOUCH R,
WEAVE L, TOUCH L

13 & 14 RV stap op de plaats "en"
              LV stap op de plaats,
              RV stap op de plaats
15 - 16  LV stap vooruit, R teen tik rechts opzij
17 - 18  RV kruis voor LV en zet neer,
             LV stap links opzij
19 - 20 RV kruis achter LV en zet neer,
             L teen tik links opzij

CROSS, TURN ¼, L SHUFFLE BWD, R ROCK BWD
21 - 22 LV kruis voor RV en zet neer,
            draai ¼ slag linksom met RV
            stap achteruit (3:00)
23 - 24 LV stap achteruit "en" RV sluit aan,
             LV stap achteruit
25 - 26 RV stap achteruit met gewicht,
             gewicht terug op LV

... en herhaal!

dinsdag 21 februari 2023

# 361 SHOUTING TO THE MONSTERS

Choreografie: Niels Poulsen
Muziek: Goliath – Smith & Thell
64 tellen 2-muurs lijndans

R ROCK FWD & L ROCK FWD, 
BWD SHUFFLE ½ L, STEP-PIVOT ¼ L
1 – 2 &   RV stap vooruit met gewicht, 
               gewicht terug op LV 
               “en” RV stap naast LV
3 – 4       LV stap vooruit met gewicht, 
               gewicht terug op RV
5 & 6      Draai ¼ slag linksom met LV stap links 
               opzij “en” RV stap naast LV, draai ¼ slag
               linksom met LV stap vooruit (6:00)
7 – 8      RV stap vooruit, RV + LV draai ¼ slag 
               linksom (gewicht op LV) (3:00)

CROSS, HOLD, SIDE-BEHIND-SIDE, 
R CROSS ROCK, CHASSÉ ¼ R
9 – 10        RV kruis voor LV en zet neer, rust
& 11 – 12  “en” LV stap links opzij, 
                   RV kruis achter LV en zet neer, 
                   LV stap links opzij
13 – 14     RV kruis voor LV en zet neer met 
                  gewicht, gewicht terug op LV
15 & 16     RV stap rechts opzij “en” LV stap 
                  naast RV, draai ¼ slag rechtsom met 
                  RV stap vooruit (6:00)

STEP-PIVOT ½ R, L SHUFFLE FWD, 
STEP-PIVOT ½ L, 
½ TURN L, ½ TURN L
17 – 18   LV stap vooruit, LV + RV draai ½ slag 
                rechtsom (gewicht op RV) (12:00)
19 & 20   LV stap vooruit “en” RV sluit aan, 
                LV stap vooruit
21– 22    RV stap vooruit, RV + LV draai ½ slag 
                linksom (gewicht op LV) (6:00)
23 – 24   Draai ½ slag linksom met RV stap 
                achteruit (12:00), draai ½ slag linksom 
                met LV stap vooruit (6:00)

SIDE, BEHIND-SIDE-HEEL, HOLD&CROSS, 
L SIDE ROCK, CROSS
25 – 26      RV stap rechts opzij, LV kruis 
                   achter RV en zet neer
& 27 – 28  “en” RV stap rechts opzij, 
                    L hiel tik schuin links vooruit, rust
& 29 – 30  “en” zet gewicht op LV, RV kruis voor LV
                    en zet neer, LV stap links opzij 
                    met gewicht
31 – 32       Gewicht terug op RV, LV kruis voor R
                   en zet neer
Tag + restart in de tweede muur

STOMP R, CLAP, TURN ½ L, CLAP × 2,
JAZZ BOX CROSS
33 – 34  RV stamp rechts opzij, klap in de handen
              (gewicht op RV)
35 & 36 Draai ½ slag linksom met LV stap 
               links opzij (12:00), klap 2 × in de 
               handen
37 – 38  RV kruis voor LV en zet neer, 
              LV stap achteruit
39 – 40  RV stap rechts opzij, LV kruis voor RV
              en zet neer

POINT R, HOLD & POINT L, HOLD & 
POINT R, ¼ TURN  R, ½ TURN R, ½ TURN R
41 – 42          RV tik rechts opzij, rust
& 43 – 44     “en” RV stap naast LV, 
                       LV tik links opzij, rust
& 45              “en” LV stap naast RV, 
                       RV tik rechts opzij
46 – 47 – 48   Draai ¼ slag rechtsom met 
                       RV stap vooruit (3:00), 
                       draai ½ slag rechtsom met LV 
                       stap achteruit (9:00), draai ½ slag 
                       rechtsom met RV stap vooruit (3:00)

L SHUFFLE FWD, STEP -PIVOT ½ L, 
SHUFFLE FWD TURNING ½ L,
SHUFFLE BWD TURNING ½ L
49 & 50 LV stap vooruit “en” RV sluit aan, 
               LV stap vooruit
51 – 52 RV stap vooruit, RV + LV draai ½ slag 
              linksom (gewicht op LV) ( 9:00)
53 & 54 Draai ¼ slag linksom met RV stap rechts 
              opzij (6:00)“en” LV stap naast RV, 
              draai ¼ slag linksom met 
              RV stap achteruit (3:00)
55 & 56 Draai ¼ slag linksom met LV stap links 
              opzij (12:00) “en” RV stap naast LV, 
              draai ¼ slag linksom met 
              LV stap vooruit (9:00)

¼ L into R CHASSÉ, L BWD ROCK, SIDE L, 
TOUCH TOGETHER, R KICK-BALL-STEP
57 & 58  Draai ¼ slag linksom met RV stap rechts 
                opzij (6:00) “en” LV stap naast RV, 
                RV stap rechts opzij
59 – 60   LV stap achteruit met gewicht, 
                gewicht terug op RV
61 – 62    LV stap links opzij, RV tik naast LV
63 & 64   RV schop vooruit “en” RV stap naast LV, 
                 LV stap vooruit

Tag + Restart na de vierde muur:
1 – 2 RV stap vooruit, R hiel omhoog en zet neer
3 – 4 R hiel omhoog en zet neer, R hiel omhoog 
          en zet neer (gewicht op LV)

Einde zevende muur tel 36 twee keer klap in de handen (12:00)

vrijdag 10 februari 2023

# 360 SOME KIND OF WONDERFUL

Choreografie: Gary O'Reily 
Muziek: Some Kind of Wonderful - Rod Stewart
32 tellen, 4-muurs lijndans

CHASSÉ R, BWD ROCK, CHASSÉ L, BDW ROCK L
1 & 2 RV stap rechts opzij "en" LV schuif naast, 
           RV stap rechts opzij
3- 4    LV stap achteruit met gewicht, 
           gewicht terug op RV
5 & 6 LV stap links opzij "en" RV schuif naast, 
           LV stap links opzij
7 - 8   RV stap achteruit met gewicht, 
           gewicht terug op LV

    In de vierde muur (9:00 u) start de dans 
    na deze 8 tellen opnieuw!

SIDE, POINT, SIDE, TOUCH, BUMPS R, L, R, L
  9 - 10 RV stap rechts opzij, L teen tik op de vloer 
             met LV gekruist over RV
11 - 12 LV stap links opzij, R teen tik op de vloer 
             naast LV
13 - 14 RV stap rechts opzij met heupen naar 
             rechts, heupen naar links
15 - 16 Heupen naar rechts, heupen naar links

R SHUFFLE FWD, L FWD ROCK, 
L SHUFFLE BWD, R BWD ROCK
17 & 18 RV stap vooruit "en" LV schuift aan, 
              RV stap vooruit
19 - 20   LV stap vooruit met gewicht, 
              gewicht terug op RV
21 & 22 LV stap achteruit "en" RV schuift aan, 
              LV stap achteruit
23 - 24   RV stap achteruit met gewicht, 
              gewicht terug op LV

WALK, POINT, WALK, POINT,
JAZZBOX ¼ R WITH CROSS

25 - 26 RV stap vooruit, LV tik links opzij
27 - 28 LV stap vooruit, RV rik rechts opzij
29 - 30 RV plaats gekruist vóór LV, 
             LV stap achteruit
31 - 32 Draai ¼ slag rechtsom met RV stap 
             rechts opzij, LV zet gekruist vóór 
             RV (3:00 u)

... en begin opnieuw!

N.B. In de twaalfde en laatste muur dans je de tellen t/m 20, en rond je af met een
SHUFFLE TURNING ½ L, STEP FWD
21 & 22 Draai ¼ slag linksom met LV stap vooruit 
               "en" draai ¼ slag met RV schuif aan, 
               LV stap vooruit
23 - 24   RV stap vooruit, rust

woensdag 8 februari 2023

# 306 SWEET SURRENDER

Choreografie: Chris Hodgson
Muziek: Can't Fight the Moonlight – Lee-Ann Rimes
32 tellen, 4-muurs lijndans

R TOUCH OUT-IN-OUT, R CROSS SHUFFLE,
2 × STEP-TOUCH WITH FINGER CLICKS

1 & 2 R teen tik rechts opzij “en” tik naast LV, 
           tik rechts opzij
3 & 4 RV stap vóór LV “en” LV stap links opzij, 
          RV stap vóór LV
5 – 6  LV kleine stap opzij, R teen tik rechts opzij 
          en knip met vingers
7 – 8  RV kleine stap opzij, L teen tik links opzij 
          en knip met vingers

L STEP FWD, R TOUCH BEHIND, R LOCK STEP BWD,
FULL TURN L BWD, L FWD SHUFFLE

   9 – 10 LV stap vooruit, RV tik achter LV
11 & 12 RV stap achter LV “en” LV stap 
              kruislings voor RV, RV stap achteruit
13 – 14  RV draai ½ slag linksom met LV 
              vooruit stappend,
              LV draai ½ slag linksom met RV 
              achteruit stappend
15 & 16 LV stap vooruit “en” RV schuif bij, 
              LV stap vooruit

STEP SWIVELS (= SKATES) (4 ×), 
VINE R WITH ¼ TURN R
17 RV   kleine stap naar rechts met R hak 
             naar links terwijl je met LV stapt 
             op de plaats met de L hak naar links
18 LV   kleine stap naar links met L hak 
             naar rechts terwijl je met RV stapt 
            op de plaats met R hak naar rechts
19 RV   kleine stap naar rechts met R hak 
             naar links terwijl je met LV stapt 
             op de plaats met de L hak naar links
20 LV   kleine stap naar links met L hak 
             naar rechts terwijl je met RV stapt 
            op de plaats met R hak naar rechts
21 – 22 RV stap rechts opzij, LV kruis achter RV
23 – 24 RV stap rechts opzij met ¼ slag 
             naar rechts, LV stap vooruit (3:00 u)

SYNCOPATED TOE TOUCHES WITH ½ TURN R,
L SHUFFLE, SWEEP, UNWIND ½ L

25 & 26 & RV met gewicht achter LV “en” 
                   RV zet neer met ¼ slag naar rechts,
                   L teen tik naast RV “en” LV zet neer
27 & 28      R teen rik achteruit “en” 
                   RV zet neer met ¼ slag naar rechts,
                   L teen tik naast RV (9:00 u)
29 & 30     LV stap vooruit “en” RV schuif bij, 
                  LV stap vooruit
31 – 32     R teen sleep langzaam in een cirkel 
                  over de vloer van rechts naar links 
                  tot deze over de LV kruist, terwijl je een
                  ½ slag linksom draait 
                  (gewicht op LV die als draai-as dient)
                  (3:00 u)


… en herhaal!

vrijdag 27 januari 2023

# 352 RUSSIAN QUEEN

Choreografie: Michael Lynn
Muziek: Rasputin – Majestic & Boney M.
32 tellen, 2-muurs lijndans

2 × CAMEL WALKS (R,L)
1 – 2 RV stap schuin rechts vooruit, LV sleep bij
3 – 4 RV stap schuin rechts vooruit, LV tik naast
5 – 6 LV stap schuin links vooruit, RV sleep bij
7 – 8 LV stap schuin links vooruit, RV tik naast

2 × VINE with TOUCH (R,L)
9 – 10 RV stap rechts opzij, LV kruis achter RV 
           en zet neer
11 – 12 RV stap rechts opzij, LV tik naast RV
13 – 14 LV stap links opzij, RV kruis achter LV 
             en zet neer
15 – 16 LV stap links opzij, RV tik naast LV

STEP-TOUCH, STEP-TOUCH, PIVOT ½ TURN L, 
STEP-TOUCH
17 – 18 RV stap vooruit, LV tik naast
19 – 20 LV stap vooruit, RV stik naast
21 – 22 RV sap vooruit, RV+LV draai ½ slag 
              linksom met gewicht op LV (06:00 uur)
23 – 24 RV stap vooruit, LV tik naast

2 × KOSAK HEEL TOUCHES (L,R)
25 – 26 L hiel tik vooruit, L hiel tik 
             schuin links vooruit
27 – 28 L hiel tik links opzij, LV stap naast RV
29 – 30 R hiel tik vooruit, R hiel tik 
              schuin rechts vooruit
31 – 32 R hiel tik rechts opzij, RV tik naast LV


… en ga door!

# 243 IMELDA'S WAY

Choreografie: Adrian Cnurm
Muziek: Inside Out - Imelda May
32 tellen, 4-muurs lijndans
vertaling hieronder

SIDE, TOGETHER, FWD, SLOW CHARLESTON
1 - 2 LV stap links opzij, RV sluit aan
3 - 4 LV stap vooruit, rust
5 - 6 RV zwaai in ronde beweging vooruit met 
         R tenen tik op de vloer, rust
7 - 8 RV zwaai in ronde beweging achteruit en 
         zet achter LV, rust

SLOW COASTER, SHUFFLE (or LOCKSTEP) FWD
    9 -10 LV stap achteruit, RV sluit aan
11 - 12 LV stap vooruit, rust
13 - 14 RV stap vooruit, LV sluit aan
15 - 16 RV stap vooruit, rust

¼ TURN R, WEAVE R
17 - 18 LV stap vooruit, 
            LV+RV draai ¼ slag rechtsom (03:00 u)
19 - 20 LV kruis voor RV en zet neer, rust
21 - 22 RV stap rechts opzij,
             LV kruis achter RV en zet neer
23 - 24 RV stap rechts opzij, 
             LV kruis vóór RV en zet neer

SCISSOR STEP, STEP ACROSS, SIDE POINT, 
TOUCH TOGETHER, HIP BUMPS

25 - 26 RV stap rechts opzij, LV sluit aan
27 - 28 RV kruis voor LV en zet neer, rust
29 - 30 L teen links opzij, L teen naast RV
31 - 32 Heupen naar links, heupen terug

... en begin opnieuw en dans met plezier!

vrijdag 21 oktober 2022

# 357 ONS MOEDER ZEEJ NOG...

Choreografie: Lars Kuit, Imma Kuit-van Veen, Patricia Tuk-van Rosengarten, Loes Acda, Gertreie Jansen en Joke Blok
Muziek: Ons Moeder Zee Nog - Jan Biggel
of:          To Whom It Concerns - Chris Andrews
32 tellen, 4-muurs lijndans

SIDE, TOGETHER, SIDE TOUCH, TWICE
1 - 2 RV stap opzij, LV sluit aan
3 - 4 RV stap opzij, LV tik naast
5 - 6 LV stap opzij, RV sluit aan
7 - 8 LV stap opzij, RV tik naast

HIP BUMPS, JAZZ BOX ¼ TURN
9 - 10   RV stap opzij met heupen naar rechts, 
             heupen naar links
11 - 12 heupen naar rechts, heupen naar links
13 - 14 RV stap kruislings voor LV, draai ¼ slag 
             rechtsom met LV stap achteruit 
             (03:00 uur)
15 - 16 RV stap opzij, LV stap vooruit

HEEL TOUCH, TOE TOUCH, SHUFFLE FWD, 
STEP L FWD, ½ TURN R, SHUFFLE ½ TURN R
17 - 18   R hak tik vooruit, R teen tik achteruit
19 & 20 RV stap vooruit "en" LV schuif aan, 
              RV stap vooruit
21 - 22   LV stap vooruit, 
               LV+RV draai ½ slag rechtsom (09:00 uur)
23 & 24  Draai ¼ slag rechtsom met LV stap opzij 
               "en" RV sluit aan, draai ¼ slag rechtsom 
               met LV stap achteruit (03:00)

ROCK BWD, KICK-BALL-STEP, ROCKING CHAIR*
25 - 26 RV stap achteruit met gewicht, 
             gewicht terug op LV
27 & 28 RV schop vooruit "en" RV stap op bal 
              van de voet, LV stap vooruit
**
29 - 30 RV stap vooruit met gewicht, 
             gewicht terug op LV
31 - 32 RV stap achteruit met gewicht, 
             gewicht terug op LV

... en begin opnieuw!

* Je kan ook in plaats van een rocking chair 
    2 × een pivot met een draai linksom dansen

** In de 9e en de 11e muur: RESTART!

woensdag 19 oktober 2022

# 341 GOING TO THE CHAPEL

Choreografie: Masters In Line
Muziek: Little Chapel – Heather Myles & Dwight Yoakam
32 tellen, 4-muurs lijndans

TWICE: ROCK STEPS AND BRUSH
1 – 2 RV stap vooruit met gewicht, 
          gewicht terug op LV
3 – 4 RV stap vooruit, LV schop 
          vooruit over de vloer
5 – 6 LV stap vooruit met gewicht, 
         gewicht terug op RV
7 – 8 LV stap vooruit, RV schop 
          vooruit over de vloer

ROCK STEP, HALF TURN, HOLD, 
STEP ¾ TURN SIDE, HOLD
  9 – 10 RV stap vooruit met gewicht, 
             gewicht terug op LV
11 – 12 Draai ½ slag rechtsom met RV
             stap vooruit, rust (6:00)
13 – 14 LV stap vooruit, LV + RV draai 
              ¾ slag rechtsom (3:00)
15 – 16 LV stap links opzij, rust

BEHIND, SIDE, CROSS, KICK, 
BEHIND, ¼ TURN TWICE, HOLD
17 – 18 RV kruis achter LV en zet neer, 
              LV stap links opzij
19 – 20 RV kruis voor LV en zet neer, 
              LV schop schuin links vooruit
21 – 22 LV kruis achter RV en zet neer, 
             draai ¼ slag rechtsom met RV stap 
              vooruit (6:00)
23 – 24 Draai ¼ slag rechtsom met 
              LV stap links opzij, rust (9:00)

BEHIND, SIDE, CROSS, KICK, 
BEHIND, SIDE, CROSS, TURN
25 – 26 RV kruis achter LV en zet neer, 
              LV stap links opzij
27 – 28 RV kruis voor LV en zet neer, 
              LV schop schuin links vooruit
29 – 30 LV kruis achter RV en zet neer, 
             RV stap rechts opzij
31 – 32 LV kruis voor RV en zet neer, 
              RV + LV maak hele draai rechtsom 
              op de ballen van de voeten (9:00)

... en herhaal!

maandag 3 oktober 2022

# 351 ¿QUÉ PASÓ?

Choreografie: Ivonne Verhagen & José Miguel Belloque Vane
Muziek: Hey Baby, ¿Qué Pasó? – The Last Bandoleros
32 tellen 2 muurs lijndans

¼ TURN SHUFFLE, ½ TURN SHUFFLE BACK, 
BACK ROCK, FULL TURN
1 & 2 RV draai ¼ slag rechtsom met stap vooruit
          “en” LV stap naast RV, RV stap vooruit (3:00)
3 & 4 LV draai ½ slag rechtsom met stap achteruit
          “en” RV stap naast LV, LV stap achteruit
          (9:00)
5 – 6 RV rock achteruit, LV gewicht terug
7 – 8 RV draai ½ slag linksom met stap achteruit
          (3:00), LV draai ½ slag linksom met stap 
          vooruit (9:00)

DIAGONAL SHUFFLE, DIAGONAL SHUFFLE, 
JAZZ BOX
 9 & 10   RV stap schuin rechts vooruit “en” 
                LV stap naast RV, RV stap schuin rechts
               vooruit
11 & 12  LV stap schuin links vooruit “en” RV 
               stap naast LV, LV stap schuin links vooruit
13 – 14  RV stap gekruist voor LV, LV stap 
               achteruit
15 – 16  RV stap opzij, LV stap vooruit

STEP ½ PIVOT, SHUFFLE, STEP ¼ PIVOT, SHUFFLE
17 – 18  RV stap vooruit, RV+LV draai ½ slag 
               linksom (3:00)
19 & 20 RV stap vooruit “en” LV stap naast RV, 
               RV stap vooruit
21 – 22  LV stap vooruit, LV+RV draai ¼ slag
               rechtsom (6:00)
23 & 24 LV stap vooruit “en” RV stap naast LV, 
              LV stap vooruit

ROCK, COASTER STEP, STOMP, HOLD
25 – 26   RV stap met gewicht vooruit, 
                gewicht terug op LV
27 & 28  RV stap achteruit “en” LV stap naast RV, 
               RV stap vooruit
29           LV stamp vooruit, beweeg armen opzij
                op heuphoogte
30 – 32   Rust 3 tellen


...en begin opnieuw!

dinsdag 20 september 2022

# 356 BLACK VELVET

Choreografie: Linda De Ford
Muziek: Black Velvet – Robin Lee
[poging tot] vertaling hieronder
of:          Why Haven't I Heard From You - Reba MacEntire
40 tellen 1-muurs contra lijndans

TRAVELING TOUCH, STEP (4 ×)
1 – 2 RV tik rechts opzij, RV stap naast LV
3 – 4 LV tik links opzij, LV stap naast RV
5 – 6 RV tik rechts opzij, RV stap naast LV
7 – 8 LV tik links opzij, LV stap naast RV

TRAVELING KICK-BALL-CHANGE, 
KICK-BALL-CHANGE, PIVOT ½
 9 & 10 RV schop vooruit “en” RV stap naast LV, 
             LV stap iets vooruit
11 & 12 RV schop vooruit “en” RV stap naast LV, 
              LV stap iets vooruit
13 – 14 RV stap vooruit, RV + LV draai ½ slag 
             linksom (gewicht op LV) (6:00)

KICK-BALL-CHANGE, 
KICK-BALL-CHANGE, PIVOT ½
15 & 16 RV schop vooruit “en” RV stap naast LV, 
              LV stap iets vooruit
17 & 18 RV schop vooruit “en” RV stap naast LV, 
              LV stap iets vooruit
19 – 20 RV stap vooruit, RV + LV draai ½ slag 
             linksom (gewicht op LV) (12:00)

SHUFFLE FWD, SHUFFLE FWD, PIVOT ½
21 & 22 RV stap vooruit “en” LV sluit aan, 
              RV stap vooruit
23 & 24 LV stap vooruit “en” RV sluit aan, 
              LV stap vooruit
25 – 26 RV stap vooruit, RV + LV draai ½ slag 
             linksom (gewicht op LV) (6:00)

SHUFFLE FWD, SHUFFLE FWD, PIVOT ½
27 & 28 RV stap vooruit “en” LV sluit aan, 
              RV stap vooruit
29 & 30 LV stap vooruit “en” RV sluit aan, 
              LV stap vooruit
31 – 32 RV stap vooruit, RV + LV draai ½ slag 
              linksom (gewicht op LV) (12:00)

JAZZ BOX, JAZZ BOX
33 – 34 RV kruis voor LV en zet neer, 
             LV stap achteruit
35 – 36 RV stap rechts opzij, 
             LV stap naast RV
37 – 38 RV kruis voor LV en zet neer, 
             LV stap achteruit
39 – 40 RV stap rechts opzij, LV stap naast RV


... en begin opnieuw!

vrijdag 9 september 2022

# 355 JENNY'S CHA

Choreografie: Jennifer Wolf
Muziek: I'm Not Gonna Cry For You – Mavericks
vertaling hieronder
16 tellen, 4-muurs lijndans

L ROCK FWD, L SHUFFLE BWD, 
R ROCK BWD, R SHUFFLE FWD
 1 -   2 LV stap vooruit met gewicht, 
           gewicht terug op RV
 3 & 4 LV stap achteruit “en” RV sluit aan,
           LV stap achteruit
 5 –  6 RV stap achteruit met gewicht, 
           gewicht terug op LV
 7 & 8 RV stap vooruit “en” LV sluit aan, 
           RV stap vooruit


STEP L SIDE, TOGETHER, CHASSÉ, 
TURN ¼ R, STEP, STEP, SHUFFLE
  9 – 10   LV stap links opzij, RV stap naast LV
11 & 12  LV stap links opzij “en” RV sluit aan, 
               LV stap links opzij
13 – 14   Draai ¼ slag rechtsom met RV stap vooruit, 
               LV stap naast RV (3:00)
15 & 16 RV stap vooruit “en” LV sluit aan, 
               RV stap vooruit

en herhaal...

maandag 29 augustus 2022

# 348 I CLOSE MY EYES

Choreografie: Hazel Pace 
Muziek: Ich Mach Meine Augen Zu – Chris Norman & Nino De Angelo
32 tellen, 4-muurs lijndans

WEAVE, CROSS ROCK, CHASSÉ
1 – 2  RV kruis voor LV en zet neer, LV stap links opzij
3 – 4  RV kruis achter LV en zet neer, LV stap links opzij
5 – 6  RV kruis voor LV en zet neer met gewicht, gewicht terug op LV
7 & 8 RV stap rechts opzij “en” LV sluit aan, RV stap rechts opzij

CROSS, ¼ L BACK, SIDE, CROSS, 
SIDE ROCK, CROSS SHUFFLE
  9 – 10  LV kruis voor RV en zet neer,
             draai ¼ slag linksom met RV stap achteruit (9:00)
11 – 12 LV stap links opzij, RV kruis voor LV en zet neer
13 – 14 LV stap links opzij met gewicht, gewicht terug op LV
15 & 16 LV kruis voor RV en zet neer “en”
              RV stap rechts opzij, LV kruis voor RV en zet neer

SIDE/DRAG, TOGETHER, SHUFFLE FWD,
SIDE/DRAG, TOGETHER, SHUFFLE BACK

17 – 18  RV stap rechts opzij en sleep LV bij, LV stap naast RV
19 & 20 RV stap vooruit “en” LV sluit aan, RV stap vooruit
21 – 22  LV stap links opzij en sleep RV bij, RV stap naast LV
23 & 24 LV stap achteruit “en” RV sluit aan, LV stap achteruit

ROCK BWD, SHUFFLE ½ L, ROCK BWD, SHUFFLE
25 – 26 RV stap achteruit met gewicht, gewicht terug op LV
27 & 28 Draai ¼ slag linksom met RV stap rechts opzij “en” LV sluit aan,
              draai ¼ slag linksom met RV stap achteruit (3:00)
29 – 30  LV stap achteruit met gewicht, gewicht terug op RV
31 & 32 LV stap vooruit “en” RV sluit aan, LV stap vooruit


RESTARTS
Dans de 2e en de 6e muur tot en met tel 14, dan:

CROSS, RONDÉ
15 LV kruis voor RV en zet neer
16 Beweeg RV in een ronde beweging, tegen de klok in draaiend, over de vloer en zet neer

Hierna start je (in die muren) weer opnieuw vanaf het begin van de dans.


zondag 7 augustus 2022

# 354 SEVEN NATION ARMY

Choreografie: Jan Gerrard
Muziek: Seven Nation Army - Marcus Collins
[poging tot] vertaling hierna
32 tellen, tweemuurs lijndans

(STEP R DIAGONAL, TAP, STEP L DIAGONAL, TAP) × 2
1 – 2 RV stap schuin rechts vooruit, LV tik naast
3 – 4 LV stap schuin terug, RV tik naast
5 – 6 RV stap schuin rechts achteruit, LV tik naast
7 – 8 LV stap schuin terug, RV tik naast

WALK R, L, R, KICK L, JAZZ BOX TURNING ¼ L
  9 – 10 RV stap vooruit, LV stap vooruit
11 – 12 RV stap vooruit, LV schop vooruit
13 – 14 LV kruis over RV met gewicht, 
              RV stap achteruit
15 – 16 LV stap ¼ slag links draaiend vooruit, 
              RV tik naast LV (9:00 uur)

STEP, SLIDE, STEP, SLIDE,
STEP, TOUCH, STEP TOUCH

17 – 18 RV stap rechts, 
             LV sleep naast en plaats met gewicht
19 – 20 RV stap rechts, 
             LV sleep naast en plaats met gewicht
21 – 22 RV stap rechts, LV tik naast
23 – 24 LV stap links, RV tik naast

VINE R TOUCH, VINE L ¼ TURN TOUCH
25 – 26 RV stap naar rechts, LV kruis achter RV
27 – 28 RV stap naar rechts, LV tik naast
29 – 30 LV stap naar links, RV kruis achter LV
31 – 32 LV stap terwijl je ¼ slag draait, naar links 
              (6:00 uur), RV tik naast


… en herhaal!

maandag 27 juni 2022

# 353 BONAPARTE'S RETREAT

Choreografie: Maddison Glover
Muziek: Bonaparte's Retreat – Glen Campbell
32 tellen 4-muurs lijndans

POINT FWD, POINT SIDE, POINT FWD/ACROSS, HITCH, 
SIDE, POINT FWD, POINT SIDE, SAILOR ¼, SCUFF 
1 – 2       RV tik teen voor, RV tik teen rechts opzij
3 & 4      RV tik teen gekruist voor LV “en” 
               R knie omhoog, RV stap rechts opzij
5 – 6       LV tik teen voor, LV tik teen links opzij
7 & 8 &  LV stap gekruist achter RV “en” draai 
                 ¼ slag linksom RV stap naast LV, 
                 LV stap voor “en” RV schop vooruit 
                 over de vloer (09.00)

STEP FWD, LOCK, STEP FWD, SCUFF, 
STEP FWD, LOCK, STEP FWD, SCUFF, 
SLOW PIVOT ½, V STEP
9 & 10 &   RV stap vooruit “en” LV kruis achter RV
                   en zet neer, RV stap vooruit “en”
                    LV schop vooruit over de vloer
11 & 12 & LV stap vooruit “en” RV kruis achter LV
                   en zet neer, LV stap vooruit “en”
                   RV schop vooruit over de vloer
13 – 14      RV stap voor, RV+LV draai ½ slag 
                  linksom (gewicht op LV) (03.00)
15 & 16 & RV stap schuin rechts vooruit “en” 
                  LV stap schuin links vooruit, 
                  RV stap achteruit “en” LV stap naast RV

WALK FWD ×2, MAMBO FWD, 
WALK BWD ×2, COASTER CROSS
17 – 18  RV stap vooruit, LV stap vooruit
19 & 20 RV stap vooruit  met gewicht “en” 
              gewicht terug op LV, RV stap achteruit
21 – 22  LV stap achteruit, RV stap achteruit
23 & 24 LV stap achteruit “en” RV stap naast LV, 
              LV stap gekruist voor RV

SIDE, TOGETHER, FWD, 
SIDE, TOGETHER, BWD, 
LOCK SHUFFLE BWD, MAMBO BWD
25 & 26 RV stap rechts opzij “en” 
                LV stap naast RV, RV stap vooruit
27 & 28 LV stap links opzij “en” RV stap naast LV, 
              LV stap achteruit
29 & 30 RV stap achteruit “en” 
              LV zet gekruist voor RV, RV stap achteruit
31 & 32 LV stap achteruit met gewicht “en” 
              gewicht terug op RV, LV stap vooruit

RESTART: In de 4e muur na tel 16

EINDE: Dans de laatste muur tot en met tel 6 (12.00) daarna:
COASTER STEP
7A & 8A      LV stap achteruit “en” 
                     RV stap naast LV, LV stap vooruit

vrijdag 13 mei 2022

# 347 BANDIDO'S LAST RIDE

Choreografie: Gaye Teather
Muziek: Bandido's Last Ride - Dave Sherrif
vertaling hieronder
32 tellen, 4-muurs lijndans

WALK, WALK, SHUFFLE, 
WALK, WALK, SHUFFLE
1 - 2   RV stap vooruit, LV stap vooruit
3 & 4 RV stap vooruit "en" LV sluit aan, 
          RV stap vooruit
5 - 6   LV stap vooruit, RV stap vooruit
7 & 8 LV stap vooruit "en" RV sluit aan, 
          LV stap vooruit

FWD ROCK, 3 × BWD SHUFFLE*
 9 - 10  RV stap vooruit met gewicht, 
            gewicht terug op LV
11 - 12 RV stap achteruit "en" LV sluit aan, 
            RV stap achteruit
13 - 14 LV stap achteruit "en" RV sluit aan, 
            LV stap achteruit
15 - 16 RV stap achteruit "en" LV sluit aan,
            RV stap achteruit

BWD ROCK, CHASSÉ L, 
BWD ROCK, CHASSÉ R
17 - 18 LV plaats met gewicht schuin achter RV, 
             gewicht terug op RV
19 - 20 LV stap naar links "en" RV sluit aan, 
             LV stap naar links
21 - 22 RV plaats met gewicht schuin achter LV, 
             gewicht terug op LV
23 - 24 RV stap naar rechts "en" LV sluit aan, 
            RV stap naar rechts

L JAZZ BOX TURNING ¼ L, CROSS, 
SIDE ROCK, COASTER STEP
25 - 26 LV plaats gekruist voor RV, 
            RV stap achteruit
27 - 28 Draai ¼ slag linksom met LV stap links, 
            RV plaats gekruist voor LV (09:00 uur)
29 - 30 LV stap naar links met gewicht, 
            gewicht terug op RV
31 - 32 LV stap achteruit "en" RV sluit aan, 
            LV stap vooruit

... en begin opnieuw!

* Attitude: tijdens elk van deze backward shuffles 3 × snel achter elkaar in de handen klappen met handen hoog (flamenco-stijl)

donderdag 28 april 2022

# 345 PEPPERMINT TWIST

Choreografie: Jo Thompson Szymanski & Roy Verdonk
Muziek: Peppermint Twist - Sha Na Na
48 tellen viermuurslijndans

R SIDE TOE STRUT, R CROSS TOE STRUT, 
R KICK, WEAVE
1 - 2 R tenen rechts opzij, R hiel zet neer
3 - 4 LV kruis voor RV met L tenen rechts opzij,
        L hiel zet neer*
5 - 6 RV schop schuin rechts vooruit, 
         RV zet gekruist achter LV neer
7 - 8 LV stap naar links, RV plaats gekruist vóór RV**

L SIDE TOE STRUT, L CROSS TOE STRUT, 
L KICK, WEAVE
  9 - 10 L tenen links opzij, L hiel zet neer
11 - 12 RV kruis voor LV met R tenen links opzij, 
            R hiel zet neer
13 - 14 LV schop schuin links vooruit, 
            LV zet gekruist achter RV neer
15 - 16 RV stap naar rechts, LV stap vooruit

SLOW CHARLESTON
17 - 18 R tenen tik vooruit, rust
19 - 20 RV plaats terug, rust
21 - 22 L tenen tik achteruit, rust
23 - 24 LV plaats terug, rust

2 × SLOW ⅛ PIVOT
25 - 26 RV stap vooruit, rust
27 - 28 RL+LV draai ⅛ slag linksom 
            (gewicht op LV), rust (10:30 u)
29 - 30 RV stap vooruit, rust
31 - 32 RL+LV draai ⅛ slag linksom 
            (gewicht op LV), rust (09:00 u)

SLOW JAZZBOX
33 - 34 RV plaats vóór LV, rust
35 - 36 LV stap achteruit, rust
37 - 38 RV stap naar rechts, rust
39 - 40 LV plaats naast RV***, rust

RIGHTWARD TWISTS (HEELS, TOES, HEELS), 
HOLD,
LEFTWARD TWISTS (HEELS, TOES, HEELS), 
HOLD
41 - 42 L+R hielen naar rechts, L+R tenen naar rechts
43 - 44 L+R hielen naar rechts, rust
45 - 46 L+R hielen naar links, L+R tenen naar links
43 - 44 L+R hielen naar links, rust

*) In de tweede muur kan je als alternatief voor tel 4 dansen: LV schop schuin links vooruit.
**) In de tweede muur kun je als alternatief voor tel 8 dansen: RV+LV maak spongetje achteruit.
***) Officieel moet de linkervoet gekruist over de rechtervoet worden neergezet, en moet de rechtervoet pas tijdens stap 41 naar rechts worden gezet om vrij te maken, maar we smokkelen bij de vleet.