vraag

-------------------------------------------------------------------------

dinsdag 22 februari 2011

# 30 YOU WIN AGAIN
(ook bekend als: HILLBILLY)

Choreografie: Eddie Huffman
Muziek: Hillbilly Rock, Hillbilly Roll by The Woolpackers
              You Win Again - Van Morrison & Linda Gail Lewis
32 tellen, 4-muurs-lijndans

HOOK COMBINATION RIGHT, LEFT
1 R hiel tik naar voor
2 RV kruis voor L been
3 R hiel tik naar voor
4 RV stap naast LV
5 L hiel tik naar voor
6 L hiel kruis voor R been
7 L hiel tik naar voor
8 LV stap naast RV

TOE STRUTS, RIGHT/LEFT, STEP TOUCHES, RIGHT/LEFT
  9 R teen tik voor
10 R hiel zet neer
11 L teen tik naar voor
12 L hiel zet neer
13 RV stap rechts opzij
14 L teen tik achter RV
15 LV stap links opzij
16 R teen tik achter LV

VINE RIGHT WITH TOUCH, VINE LEFT TURN ¼ LEFT WITH TOUCH
17 RV stap rechts opzij
18 LV kruis achter RV en zet neer
19 RV stap rechts opzij
20 L teen tik naast RV
21 LV stap links opzij
22 RV kruis achter LV en zet neer
23 LV maak ¼ draai naar links en stap naar voor
24 R teen tik naast LV

DIAGONAL STEP TOUCHES WITH CLAPS
25 – 26 RV stap diagonaal rechts voor, L teen tik naast RV, klap in de handen
27 – 28 LV stap diagonaal links achter, R teen tik naast LV, klap in de handen
29 – 30 RV stap diagonaal rechts achter, L teen tik naast RV, klap in de handen
31 – 32 LV stap diagonaal links voor, R teen tik naast LV, klap in de handen

REPEAT

Geen opmerkingen:

Een reactie posten