Wij zijn de Amsterdam Amigos


Wij zijn de Amsterdam Amigos - dat is het Spaanse woord voor vrienden. We zijn geen formele vereniging met statuten en huishoudelijke reglementen, maar een groep vrienden en vriendinnen die het plezier in het dansen en samenzijn belangrijker vinden dan het perfect onder de knie krijgen van de juiste manier om je been te buigen, of om een driekwart slag te draaien binnen precies één tel. We vinden het leuk om te dansen!
Wij zijn een gay linedance-groep, en we zouden misschien gay/­lesbian linedance-groep moeten heten, of misschien wel lesbian, gay, bisexual, transgender (& straight) linedance-groep. In ieder geval gaan we nooit iemand die met ons mee wil dansen uittesten of zij of hij wel de juiste seksuele smaak of identiteit heeft. Als je bij ons danst moet je het goed vinden om on der de noemer “gay” te dansen.
We vinden het ook leuk dat er mensen van heel verschillende achtergronden in onze groep dansen.
En we heten alleen Amsterdams omdat de meerderheid uit Amsterdam komt en we elke week in Amsterdam dansen. Wie van elders komt is even welkom!

Dit is het archief van de dansen die we in de loop der jaren hebben geleerd en gedanst. Sommige dansen doen we nog regelmatig, andere zijn vrijwel vergeten. In de eerste regels kun je vaak op "choreografie" klikken om de dans uitgevoerd te zien en op "muziek" om de muziek te horen waarop we de dans uitvoer(d)en. Soms staat onderaan meer informatie over het lied of de muziek, klik dan onder de dansbeschrijving op "meer".

vrijdag 10 februari 2012

# 100 JUMP IN DA LINE

Choreografie: Guyton Mundy
Muziek:Shake Senora - Pitbull Feat T-Pain
modulaire, 2-muurs lijndans

Positie:Mensen staan in lijnen van links naar rechts, en in rijen van voor naar achter. In lijnen van linksaf is de eerste persoon een “A”, de tweede een “B”, de derde een “A” de vierde een “B” enz. Ga zo staan dat er “A” rijen en “B” rijen ontstaan.

Dansvolgorde: A, B, A, B, A, Tag, C, A, C

DEEL A

CROSS SAMBA TWICE, FORWARD MAMBO, BACK MAMBO
1 & 2 RV kruis voor LV en zet neer “en” LV stap links opzij, RV stap naast LV
3 & 4 LV kruis voor RV en zet neer “en” RV stap rechts opzij, LV stap naast RV
5 & 6 RV stap naar voren met gewicht “en” gewicht terug op LV, RV stap naast LV
7 & 8 LV stap naar achter met gewicht “en” gewicht terug op RV, LV stap naast RV

SIDE MAMBO, EITHER SIDE ROCK AND CROSS 
OR SIDE ROCK/RECOVER TOUCH, FULL TURN RIGHT 
WITH CROSS OR FULL TURN LEFT WITH TOUCH
 9 & 10 RV stap rechts opzij met gewicht “en” gewicht terug op LV, RV zet naast LV
11 &    LV stap links opzij met gewicht “en” gewicht terug op RV
12        Voor “A” mensen LV kruis voor RV en zet neer
12        Voor “B” mensen L teen tik naast RV

13-14-15-16
“A”rij: Maak hele draai rechtsom RV, LV, RV, LV kruis voor RV en zet neer
“B” rij: Maak hele draai linksom LV, RV, LV, R teen tik naast LV

Danser “A” draait zo dat ze voor danser“B” (aan hun rechterkant) staan, Danser “B” draait zo dat ze achter danser “A” (aan hun linkerkant) staat. Zodoende ontstaat één rij. Doe je handen op de heupen van de danser voor je.

TRIPLE FORWARD TWICE, BALL STEP FORWARD WITH SHAKES, 
BALL STEP BACK WITH SHAKES
17 & 18     RV stap naar voor “en” LV sluit aan, RV stap naar voor
19 & 20     LV stap naar voor “en” RV sluit aan, LV stap naar voor
& 21 & 22 RV stap naar voor “en” LV stap links opzij en schudden met de heupen
& 23 & 24 RV stap naar achter “en” LV stap links opzij en schudden met de heupen

TRIPLE FORWARD TWICE, WALKS WITH ½ TURN
25 & 26 RV stap naar voor “en” LV sluit aan, RV stap naar voor
27 & 28 LV stap naar voor “en” RV sluit aan, LV stap naar voor
29 – 30  RV stap naar voor, LV stap naar voor
31 – 32  RV stap naar voor, maak ½ draai linksom LV stap naar voor

TRIPLE FORWARD TWICE, BALL STEP FORWARD WITH SHAKES, 
BALL STEP BACK WITH SHAKES
33 & 34 RV stap naar voor “en” LV sluit aan, RV stap naar voor
35 & 36 LV stap naar voor “en” RV sluit aan, LV stap naar voor
& 37 & 38 RV stap naar voor “en” LV stap links opzij en schudden met de heupen
& 39 & 40 RV stap naar achter “en” LV stap links opzij en schudden met de heupen

TRIPLE FORWARD TWICE, WALKS WITH ½ TURN ENDING EITHER WITH TOUCH ON LEFT OR WEIGHT ON LEFT
41 & 42 RV stap naar voor “en” LV sluit aan, RV stap naar voor
43 & 44 LV stap naar voor “en” RV sluit aan, LV stap naar voor
45 – 46 RV stap naar voor, LV stap naar voor
47 – 48 RV stap naar voor, maak ½ draai linksom en
Voor danser “A” L teen tik naast RV
Voor danser “B” LV stap naast RV

EITHER FULL TURN LEFT OR FULL TURN RIGHT. HIP ROLLS
49 – 50 – 51- 52 “A” danser: Maak een hele draai linksom LV, RV, LV, RV
                           “B” danser: Maak een hele draai rechtsom RV, LV, RV, LV
53 – 54                Maak een cirkelbeweging met je heupen beginnend naar links
55 – 56                Maak een cirkelbeweging met je heupen beginnend naar links
                            (gewicht op RV)

½ PADDLE TURN. SIDE STEP, COASTER STEP, STEP
57 – 58  LV stap naar voor, LV + RV maak ¼ draai rechtsom
59 – 60  LV stap naar voor, LV + RV maak ¼ draai rechtsom
61          LV stap links opzij
61 & 63 RV stap naar achter “en” LV stap naast RV, RV stap naar voor
64           LV stap naar voor


DEEL B

WIZARD STEPS, ROCK/RECOVER, COASTER
1 – 2 & RV stap naar voor, LV kruis achter RV en zet neer “en” RV stap naar voor
3 – 4 & LV stap naar voor, RV kruis achter LV en zet neer “en” LV stap naar voor
5 – 6      RV stap naar voor met gewicht, gewicht terug op LV
7 & 8     RV stap naar achter “en” LV stap naast RV, RV stap naar voor

ROCK/RECOVER, ½ TURN TRIPLE, ½ OUT OUT, SHOULDER POPS
 9 – 10      LV stap naar voor met gewicht, gewicht terug op RV
11 & 12    Maak ½ draai linksom LV, RV, LV
13 & 14    Maak ¼ draai linksom RV stap rechts opzij “en” maak ¼ draai
                 linksom LV stap links opzij, RV stap rechts opzij
15 & 16    Draai schouders naar rechts “en” draai schouders terug,
                 draai schouders naar rechts

SAMBA WEAVE IN A CIRCLE, CROSS AND CROSS
17 & 18 LV kruis voor RV en zet neer “en” maak ¼ draai linksom met
              RV stap naar achter, LV kruis achter RV en zet neer
19 & 20 RV kruis achter LV en zet neer “en” maak ¼ draai links om met
              LV stap naar voor, maak ¼ draai linksom RV stap rechts opzij
21 & 22 LV stap naar achter “en” maak ¼ draai linksom RV kruis
               achter LV en zet neer, LV stap links opzij
23 & 24 RV kruis voor LV en zet neer “en” LV stap links opzij,
              RV kruis voor LV en zet neer

WALKS OUT OUT, BACK BACK, ARM THROWS, ARM SWING
25 – 26 LV stap naar links, RV stap naar rechts
27 – 28 LV zet terug, RV zet terug
29 &     Zwaai R vuist naar beneden langs R dij, zwaai L vuist naar beneden
             langs L dij
30 &     Zwaai R vuist naar beneden achter R dij, zwaai L vuist naar beneden
             achter L dij
31 – 32 Zwaai R vuist naar beneden voor taille, zwaai R arm terug naar rechts

BALL ROCKS/RECOVERS WITH FULL TURN
& 33 – 34 “en” LV stap naast RV, RV stap naar voor met gewicht, gewicht
                  terug op LV
& 35 – 36 “en” maak ¼ draai linksom RV stap op de plaats, maak ¼ draai
                 linksom LV stap naar voor met gewicht, gewicht terug op RV
& 37 – 38 ”en” LV stap naast RV, RV stap naar voor met gewicht, gewicht
                 terug op LV
& 39 – 40 “en” maak ¼ draai linksom RV stap op de plaats, maak ¼ draai
                 linksom LV stap naar voor met gewicht, gewicht terug op RV

JAZZ BOX WITH ½ TURN, QUICK STEPS FORWARD AND BACK
& 41            “en” LV stap naast RV, RV kruis voor LV en zet neer
42 – 43 – 44 LV stap naar achter, maak ½ draai rechtsom RV stap naar voor,
                     LV stap links opzij
45 &             RV stap diagonaal rechts voor, “en” LV stap diagonaal links voor
46 &             RV stap terug, “en” LV stap terug
47 – 48         RV stap diagonaal rechts voor, LV stap diagonaal links voor

DEEL C

¼ TURN SIDE STEP, TOGETHER WITH SHAKES TWICE
1 – 2 Draai ¼ slag linksom, RV stap rechts opzij terwijl je je lichaam schudt
3 – 4 LV stap naast RV terwijl je je lichaam schudt
5 – 6 RV stap rechts opzij terwijl je je lichaam schudt
7 – 8 LV stap naast RV terwijl je je lichaam schudt

ROCK/RECOVER, COASTER, ROCK/RECOVER, ½ TRIPLE
 9 – 10   RV stap naar voor met gewicht, gewicht terug op LV
11 & 12 RV stap naar achter “en” LV stap naast RV, RV stap naar voor
13 – 14  LV stap naaar voor met gewicht, gewicht terug op RV
15 & 16 Stap LV, “en” RV, LV en tegelijk maak ½ draai linksom

SIDE STEP, TOGETHER WITH SHAKES TWICE
17 – 18 RV stap rechts opzij terwijl je je lichaam schudt
19 – 20 LV stap naast RV terwijl je je lichaam schudt
21 – 22 RV stap rechts opzij terwijl je je lichaam schudt
23 – 24 LV stap naast RV terwijl je je lichaam schudt

ROCK/RECOVER, COASTER, ROCK/RECOVER, ¾ TRIPLE
25 – 26  RV stap naar voor met gewicht, gewicht terug op LV
27 & 28 RV stap naar achter “en” LV stap naast RV, RV stap naar voor
29 – 30  LV stap naaar voor met gewicht, gewicht terug op RV
31 & 32 Stap LV, “en” RV, LV en tegelijk maak ¾ draai linksom

TAG
HOLD 4 COUNTS, CLAP 4 TIMES
1 – 2 – 3 – 4 Rust
5 – 6 – 7 – 8 4 x klappen in de handen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten