Wij zijn de Amsterdam Amigos


Wij zijn de Amsterdam Amigos - dat is het Spaanse woord voor vrienden. We zijn geen formele vereniging met statuten en huishoudelijke reglementen, maar een groep vrienden en vriendinnen die het plezier in het dansen en samenzijn belangrijker vinden dan het perfect onder de knie krijgen van de juiste manier om je been te buigen, of om een driekwart slag te draaien binnen precies één tel. We vinden het leuk om te dansen!
Wij zijn een gay linedance-groep, en we zouden misschien gay/­lesbian linedance-groep moeten heten, of misschien wel lesbian, gay, bisexual, transgender (& straight) linedance-groep. In ieder geval gaan we nooit iemand die met ons mee wil dansen uittesten of zij of hij wel de juiste seksuele smaak of identiteit heeft. Als je bij ons danst moet je het goed vinden om on der de noemer “gay” te dansen.
We vinden het ook leuk dat er mensen van heel verschillende achtergronden in onze groep dansen.
En we heten alleen Amsterdams omdat de meerderheid uit Amsterdam komt en we elke week in Amsterdam dansen. Wie van elders komt is even welkom!

Dit is het archief van de dansen die we in de loop der jaren hebben geleerd en gedanst. Sommige dansen doen we nog regelmatig, andere zijn vrijwel vergeten. In de eerste regels kun je vaak op "choreografie" klikken om de dans uitgevoerd te zien en op "muziek" om de muziek te horen waarop we de dans uitvoer(d)en. Soms staat onderaan meer informatie over het lied of de muziek, klik dan onder de dansbeschrijving op "meer".

dinsdag 11 februari 2014

# 154 SPRING SWING

Choreografie: Rick & Deborah Bates
Muziek: Fresh Coat Of Paint - Lee Roy Parnel
32 tellen, partnerdans in kring

Deze dans wordt gedanst in zogeheten (contra)
right open promenade positie:
de bovenlichamen van de danspartners zijn van elkaar afgewend,
maar de rechterheup van de binnenkringdanser
en de linkerheup van de buitenkringdanser zijn in contact.
Deze beschrijving is voor de danser
die aan de binnenkant van de kring staat:
de passen voor de danser aan de buitenkant van de kring
zijn spiegelbeeldig.

SHUFFLE FWD 2 x, ½ PIVOT, TURNING SHUFFLE
1 & 2  Shuffle vooruit R-L-R
3 & 4  Shuffle vooruit L-R-L
           laat handen los
5 - 6   RV stap voor, LV+RV draai ½ slag linksom
7 & 8 Shuffle naar voor R-L-R en draai hierbij ½ slag linksom
           Je kijkt nu in de dansrichting; pak elkaar 
           met de binnenste handen vast

ROCK STEP, TURNING SHUFFLE, ROCK STEP,
TURNING SHUFFLE, (PARTNERS SWITCH SIDES)
9 - 10      LV rock achteruit, gewicht terug op RV
11 & 12  Shuffle naar voor en draai hierbij ¼ slag rechtsom
               De danspartners kijken elkaar nu recht in de ogen;
                hier pakken ze elkaar met beide handen vast

13 - 14    RV rock achteruit, gewicht terug op LV
               LH omhoog, andere hand los, als buitenkant met rug 
               naar de binnenkant passeert
15 & 16  Shuffle naar voor en draai hierbij ½ linksom
               Pak handen weer vast

ROCK STEP, TURNING SHUFFLE, (PARTNERS SWITCH SIDES)
ROCK STEP, TURNING SHUFFLE
17 - 18   LV rock achter, gewicht terug op RV
               LH omhoog, RH los,
               als buitenkant met rug naar de binnenkant passeert
19 & 20 Shuffle vooruit en draai hierbij ½ slag rechtsom
               pak beide handen weer vast
21 - 22   RV rock achter, gewicht terug op LV
               laat LH los
23 & 24 Shuffle rechts opzij en draai hierbij ¼ slag rechtsom
               Je kijkt nu tegen de dansrichting in, binnenste handen vast

½ PIVOT, SHUFFLE FWD, TRAVELING TURN FWD, WALK, WALK

25 - 26   LV stap voor met beide handen los, LV+RV draai ½ slag rechtsom
              Je kijkt nu in de dansrichting
27 &28   Shuffle vooruit L-R-L
29 - 30    RV stap vooruit met ½ slag linksom, LV stap achteruit met ½
               slag linksom
               pak elkaars binnenste hand weer vast
31 - 32    RV stap vooruit, LV stap vooruit

Begin opnieuw

Geen opmerkingen:

Een reactie posten