Wij zijn de Amsterdam Amigos


Wij zijn de Amsterdam Amigos - dat is het Spaanse woord voor vrienden. We zijn geen formele vereniging met statuten en huishoudelijke reglementen, maar een groep vrienden en vriendinnen die het plezier in het dansen en samenzijn belangrijker vinden dan het perfect onder de knie krijgen van de juiste manier om je been te buigen, of om een driekwart slag te draaien binnen precies één tel. We vinden het leuk om te dansen!
Wij zijn een gay linedance-groep, en we zouden misschien gay/­lesbian linedance-groep moeten heten, of misschien wel lesbian, gay, bisexual, transgender (& straight) linedance-groep. In ieder geval gaan we nooit iemand die met ons mee wil dansen uittesten of zij of hij wel de juiste seksuele smaak of identiteit heeft. Als je bij ons danst moet je het goed vinden om on der de noemer “gay” te dansen.
We vinden het ook leuk dat er mensen van heel verschillende achtergronden in onze groep dansen.
En we heten alleen Amsterdams omdat de meerderheid uit Amsterdam komt en we elke week in Amsterdam dansen. Wie van elders komt is even welkom!

Dit is het archief van de dansen die we in de loop der jaren hebben geleerd en gedanst. Sommige dansen doen we nog regelmatig, andere zijn vrijwel vergeten. In de eerste regels kun je vaak op "choreografie" klikken om de dans uitgevoerd te zien en op "muziek" om de muziek te horen waarop we de dans uitvoer(d)en. Soms staat onderaan meer informatie over het lied of de muziek, klik dan onder de dansbeschrijving op "meer".

zaterdag 31 maart 2012

# 40 IRISH STEW

Choreografie: Louis Lightfoot
Muziek: Irish Stew – Sham Rock
32 tellen, 4-muurs lijndans

SIDE SWITCHES, CLAP TWICE, HEEL SWITCHES, FWD, 
CLAP TWICE
1         RV tik teen rechts opzij
&        RV zet terug
2         LV tik teen links opzij
&        LV zet terug
3         RV tik teen rechts opzij
&        Klap in handen
4         Klap in handen
5         RV tik hak voor
&        RV zet terug
6         LV tik hak voor
&        LV zet terug
7         RV tik hak voor
&        Klap in handen
8         Klap in handen

SHUFFLE FWD, ROCK, RECOVER, COASTER STEP, 
PIVOT ½ TURN
9 & 10  LV stap vooruit "en" RV schuif bij, LV vooruit
11         LV stap voor
12         Breng gewicht terug op RV
13         LV stap achter
&          RV sluit naast LV
14         LV stap voor
15         RV stap voor
16         RV + LV draai ½ slag linksom (6 uur)

R CROSS ROCK, CHASSÉ SIDE, L CROSS ROCK, CHASSÉ SIDE
17         RV kruis over LV
18         Breng gewicht terug op LV
19         RV stap rechts opzij
&          LV zet naast RV
20         RV stap rechts opzij
21         LV kruis over RV
22         Breng gewicht terug op RV
23         LV stap links opzij
&          RV zet naast LV
24         LV stap links opzij

TOE TOUCHES, SAILOR STEP, TOE TOUCHES, 
SAILOR STEP WITH  ¼ TURN L
25          RV tik teen voor
26          RV tik teen rechts opzij
27          RV kruis achter LV
&           LV stap links opzij
28          RV stap rechts opzij
29          LV tik teen voor
30          LV tik teen links opzij
31          LV kruis achter RV en draai gelijktijdig ¼
              slag linksom
&           RV stap rechts opzij
32          LV Zet naast RV (3 uur)

Begin opnieuw !

Geen opmerkingen:

Een reactie posten